Hľadaný výraz "mic" v Lekárskom slovníku

Nájdených 98 výsledkov (1 strana)

 • micrencephalia

  - mikrencefália, abnormálne malý mozog

 • microanalysis

  - mikroanalýza, analýza prevádzaná s nepatrným množstvom látky

 • microanatomia

  - mikroanatómia, mikroskopická anatómia

 • microangiographia

  - mikroangiografia, vyšetrovanie vlásočnic rontgenovými lúčmi po použití kontrastnej látky

 • microangiopathia

  - mikroangiopatia, bližšie nešpecifické ochorenie vlásočnic

 • microangioscopia

  - mikroangioskopia, vyšetrovanie vlásočníc zrakom

 • microbaemia

  - mikrobémia, prítomnosť mikroorganizmov v krvi

 • microbialis

  - mikrobiálny, týkajúci sa mikroorganizmov, vyvolaný mikrorganizmami

 • microbicidum

  - mikrobicíd, prostriedok ničiaci mikroorganizmy

 • microbiologia

  - mikrobiológia, náuka o mikroorganizmoch

 • microbion

  - mikrób, organizmus viditeľný mikroskopom

 • microbiophobia

  - mikrobiofóbia, chorobný strach pred mikroorganizmami

 • microblastos

  - mikroblast, veľmi malý erytroblast

 • microblepharia

  - mikroblefaria, abnormálne malé očné viečka

 • microbrachia

  - mikrobrachia, nápadne malé či krátke ramena

 • microbrachius

  - mikrobrachius, jedinec s nápadne malými, krátkymi či nevyvinutými ramenami

 • microburia

  - mikrobúria, prítomnosť mikroorganizmov v moči

 • microcarcinoma

  - mikrokarcinóm, veľmi malé primárne ložisko rakoviny

 • microcardia

  - mikrokardia, abnormálne malé srdce

 • microcephalia

  - mikrocefália, abnormálne malá hlava, mikrocefalus

 • microcheilia

  - mikrocheilia, nápadne malé pery

 • microcheiria

  - mikrocheiria, nápadne malé ruky

 • microchirurgia

  - mikrochirurgia, veľmi jemná chirurgia, zaoberajúca sa operáciami orgánov a tkanív malých rozmerov, spravidla pod mikroskopom

 • microchromosoma

  - mikrochromozóm, abnormálne malý chromozóm

 • microcirculatio

  - mikrocirkulácia, krvný prietok kapilárami, v ktorých dochádza k výmene látok medzi tkanivami a krvou

 • microclysma

  - mikroklyzma, malá klyzma, malý nálev do čriev

 • micrococcus

  - mikrokok, guľovitý mikrób, obvykle grampozitívny, bez bičíkov

 • microcolon

  - mikrokolon, nápadne malé hrubé črevo

 • microcoria

  - mikrokória, mimoriadne malá zrenice

 • microcornea

  - mikrokornea, nápadne malá rohovka

 • microcystosis

  - mikrocystóza, prestúpenie obličiek malými dutinkami

 • microcytosis

  - mikrocytóza, mikrocytémia, nezvyčajne vysoký počet mikrocytov v krvi

 • microcytus

  - mikrocyt, malá červená krvinka

 • microdactylia

  - mikrodaktýlia, nezvyčajne malé prsty na rukách a nohách

 • microdiagnostica

  - mikrodiagnostika, rozpoznávanie chorôb z mikroskopických nálezov

 • microdontia

  - mikrodoncia, nápadne malé zuby

 • microdosis

  - mikrodávka, veľmi malá dávka

 • microembolisatio

  - mikroembolizácia, obštrukcia distálnych (vzdialenjších) častí cievneho riečiska (v pľúcach) malými embolami

 • microevolutio

  - mikroevolúcia, fylogenetický vývoj vnútri druhu, podmienený genovými mutáciami s postupnými malými zmenami fenotypu

 • microfibrilla

  - mikrofibrila, veľmi malé vlákienko

 • microfilamentum

  - submikroskopický vláknitý útvar v cytoplazme bunky

 • microfilaria

  - mikrofilária, vývojové štádium filárií (parazitický červ)

 • microfocalis

  - mikrofokálny, drobnoložiskový

 • microgastria

  - mikrogastria, abnormálne malý žalúdok

 • microgenia

  - mikrogénia, nezvyčajne malá brada

 • microglia

  - mikroglia, typ veľmi malých neurogliových buniek (Hortegova glia)

 • microglioma

  - mikroglióm, nádor z mikroglie

 • microglossia

  - mikroglosia, nezvyčajne malý jazyk

 • micrognathia

  - mikrognatia, abnormálne málo vyvinutá čeľusť

 • micrographia

  - mikrografia, písanie nápadne malým písmom

 • microgyria

  - mikrogýria, nápadne malé mozgové závity

 • microhepatia

  - mikrohepatia, nezvyčajne málo vyvinutá pečeň

 • microlithiasis

  - mikrolitiáza, prítomnosť drobných zvápenatených útvarov

 • microlithos

  - mikrolit, veľmi malý kamienok

 • micromania

  - mikrománia, chorobné presvedčenie o vlastnej menejcennosti

 • micromastia

  - mikromastia, mikromázia, malé prsníkové žľazy

 • micromelia

  - mikromélia, veľmi malé končatiny

 • micromethodus

  - mikrometóda, vyšetrovacia metóda, pri ktorej sa vyšetruje veľmi malé množstvo látky

 • micromutatio

  - mikromutácia, mutácia, ktorá nevedie ku zmene druhových vlastností

 • micromyelia

  - mikromyélia, vývojovo podmienená defektná malá miecha

 • micromyeloblastos

  - mikromyeloblast, abnormálne malá nediferencovaná biela krvinka

 • micronychia

  - mikronýchia, abnormálne malé nechty

 • microophthalmia

  - mikrooftalmia, veľmi malé oko

 • microorchia

  - mikroorchia, nezvyčajne malé semenníky

 • microorganismus

  - mikroorganizmus, organizmus viditeľný len mikroskopom

 • microp(s)ia

  - mikrop(s)ia, zraková porucha, viditeľné predmety sa zdajú byť menšie, ako v skutočnosti sú

 • microparasitus

  - mikroparazit, malý cudzopasník

 • micropathologia

  - mikropatológia, mikrospokické vyšetrovanie zmien tkanív vo vzťahu k chorobe

 • microphagocytosis

  - mikrofagocytóza, pohlcovanie (fagocytóza) útvarov minimálnych rozmerov

 • microphagus

  - mikrofág, bunka schopná pohlcovať a usmrcovať drobné častice (napr. baktérie)

 • microphakia

  - mikrofacia, mikrofakia, malá očná šošovka

 • microphonia

  - mikrofónia, hlasová slabosť

 • micropinocytosis

  - mikropinocytóza, proces rozpadu pinocytóznych vačkov na menšie vezikuly

 • microplasia

  - mikroplázia, vývoj značne zmenšeného útvaru (orgánu, údu, svalu atd.)

 • micropodia

  - mikropódia, nápadne malé nohy

 • micropus

  - mikropus, jedinec s nápadne malými nohami

 • microrhinia

  - mikrorínia, abnormálne malý nos

 • microscopia

  - mikroskopia, pozorovanie mikroskopom

 • microscopicus

  - mikroskopický, viditeľný len mikroskopom

 • microscopos

  - mikroskop

 • microsoma

  - mikrozóm, drobné bielkovinové zrnká v bunkovej plazme, zvyšky endoplazmatického retikula

 • microsomia

  - mikrozómia, veľmi malý vzrast tela, trpasličí vzrast

 • microspermia

  - mikrospermia, patologicky malé spermie

 • microsphygmia

  - mikrosfygmia, slabý, zle hmatný tep

 • microsplanchnia

  - mikrosplanchnia, veľmi malé vnútorné orgány

 • microsplenia

  - mikrosplénia, veľmi malá slezina

 • microstomia

  - mikrostómia, nezvyčajne malé ústa, zúženie ústneho otvoru

 • microthelia

  - mikrotélia, nápadne malé prsné bradavky

 • microthrombotisatio

  - mikrotrombotizácia, vznik mnohopočetných trombov v mikrocirkulácií ako prejav diseminovanej intravaskulárnej koagulácie

 • microtia

  - mikrócia, veľmi malé ušné lalôčiky

 • microtomus

  - mikrotóm, špeciálny prístroj k získaniu veľmi tenkých rezov tkaniva pre mikroskopické preparáty

 • microtrauma

  - mikrotrauma, malé mechanické poškodenie

 • microtubulus

  - mikrotubulus, submikroskopický válcovitý útvar v cytoplazme buniek

 • microventriculia

  - mikroventrikulia, zmenšenie mozgového komorového systému

 • microvillosus

  - mikrovilózny, opatrený mikroklkmi

 • microvillus

  - mikrovilus, mikroklk, prstovitý výbežok cytoplazmy vytvorený v rôznom množstve na voľnom povrchu bunky

 • microzoon

  - živočích veľmi malých rozmerov (protozoon)

 • mictio

  - "mikcia, močenie

Naposledy hľadané výrazy:

Krížovkársky slovník: bridí, beán, pix, fu, la, dos, afi, pru, hal, spe, tal, nos, naš, pregnantn, motel
Nárečový slovník: op, pet, ha, as, mil, hod, borikam, firh, mara, fichta, rob na turci, tez, panoha, fijók, čimos
Technický slovník: op, la, cra, mls, top, until, switch, restart, account, ére, inactive, opp, fatal error, forecast, i i
Ekonomický slovník: chh, npc, op, mps, sc, kir, lem, kvh, igc, acr, apr, kag, dkt, evk, jar
Slovník skratiek: kbi, op, cx, gr, kzn, spp, v63, t75, d19, iad, bzv, enr, csp, b55, ria