Hľadaný výraz "lym" v Lekárskom slovníku

Nájdených 64 výsledkov (1 strana)

 • lymfadenitída

  - zápal miazgových uzlín

 • lymfadenopatia

  - ochorenie miazgových žliaz (všeobecne)

 • lymfedém

  - miazgový opuch

 • lymfocyt

  - biela krvinka, základná bunka lymfatického tkaniva - miazgy a krvi

 • lympha

  - lymfa, miazga, tkanivový mok

 • lymphaceus

  - týkajúci sa lymfy

 • lymphadenectomia

  - lymfadenektómia, chirurgické odstránenie lymfatických žliaz

 • lymphadenia

  - lymfadénia, hyperplázia lymfatického tkaniva

 • lymphadenitis

  - lymfadenitída, zápal lymfatických uzlín

 • lymphadenoides

  - lymfadenoidný, lymfatickému tkanivu podobný

 • lymphadenoma

  - lymfadenóm, zväčšenie, bujnenie lymfatického tkaniva

 • lymphadenopathia

  - lymfadenopatia, ochorenie lymfatických uzlín bližšie nešpecifické

 • lymphadenosis

  - lymfadenóza, hyperplázia alebo nádorové bujnenie lymfatických uzlín

 • lymphagogus

  - (látky) podporujúce tvorbu lymfy

 • lymphangiectasis

  - lymfangiektázia, chorobné rozšírenie lymfatických ciev

 • lymphangiectaticus

  - lymfangiektatický, týkajúci sa rozšírených lymfatických ciev

 • lymphangiographia

  - lymfangiografia, rontgenové znázornenie lymfatických ciev pomocou kontrastnej látky

 • lymphangioma

  - lymfangióm, nezhubný nádor z lymfatických ciev

 • lymphangiopathia

  - lymfangiopatia, bližšie nešpecifické ochorenie lymfatických ciev

 • lymphangiosarcoma

  - lymfangiosarkóm, zhubný nádor lymfatických ciev

 • lymphangoitis

  - lymfangoitída, zápal lymfatických ciev

 • lymphaticovenosus

  - lymfatikovenózny, týkajúci sa lymfatických ciev a žíl

 • lymphaticus

  - lymfatický, miazgový

 • lymphatismus

  - sklon organizmu k infekčným a zápalovým ochoreniam lymfatického systému

 • lymphoblasticus

  - lymfoblastický, vo vzťahu k lymfoblastom, k lymfoblastózam

 • lymphoblastoma

  - lymfoblastóm, zhubné nádorové bujnenie lymfatického tkaniva

 • lymphoblastus

  - lymfoblast, zárodočná forma lymfocytu

 • lymphocapillaris

  - lymfokapilárny, týkajúci sa miazgy, lymfy a vlásočníc

 • lymphocentrum

  - lymfocentrum, miesto s väčším počtom lymfatických uzlín

 • lymphocytoma

  - lymfocytóm (kože), kožné ochorenie benígnej povahy spôsobené nahromadením lymfocytov v koži

 • lymphocytopo(i)esis

  - lymfocytopoéza, tvorba lymfocytov

 • lymphocytosis

  - lymfocytóza, zvýšenie počtu lymfocytov v krvi

 • lymphocytus

  - lymfocyt, miazgová bunka, biela krvinka neobsahujúca v cytoplazme špecifické farbiteľné zrná, uplatňujúca sa predovšetkým v imunitných procesoch v organizme

 • lymphodermia

  - lymfodermia, ochorenie lymfatických uzlín a ciev v koži

 • lymphoedema

  - lymfedém, lymfatický opuch

 • lymphoepithelioma

  - lymfepitelióm, malígny nádor z výstelky a lymfatického tkaniva (napr. v nosohltane)

 • lymphogenes

  - lymfogénny, lymfatického pôvodu, vzniknutý lymfatickou cestou

 • lymphoglandula

  - lymfatický uzlík, lymfatická uzlina vsunutá do priebehu lymfatických ciev (nodus lymphaticus)

 • lymphogranuloma

  - lymfogranulóm, granulomatózne bujnenie lymfatického tkaniva

 • lymphogranulomatosis

  - inguinalis, pohlavné vírusové zápalové ochorenie, postihujúce hlavne slabinové a pánvové uzliny

 • lymphoides

  - lymfoidný, lymfatickému tkanivu podobný

 • lymphoidocytus

  - lymfoidocyt, bunka podobná lymfocytu

 • lymphokinesis

  - lymfokinéza, prúdenie endolymfy v kanálikoch vnútorného ucha

 • lymphokinum

  - lymfokíny, mediátory bunkovej imunity, patriace do skupiny cytokínov, produkty uvolňujúce sa z lymfocytov po ich aktivácii napr.antigénom

 • lymphoma

  - lymfóm, nádor vzniknutý z lymfatického tkaniva

 • lymphomatosis

  - lymfomatóza, výskyt mnohopočetných lymfómov

 • lymphonoditis

  - lymfonoditída, zápal miazgových, lymfatických uzlín

 • lymphonodulus

  - uzlík lymfatického tkaniva

 • lymphonodus

  - lymfonodus, miazgová, lymfatická uzlina

 • lymphopathia

  - lymfopatia, choroba lymfatického systému

 • lymphopenia

  - lymfopénia, znížený počet lymfocytov v krvi

 • lymphopo(i)esis

  - lymfopoéza, tvorba lymfocytov

 • lymphoproliferativus

  - lymfoproliferatívny, charakterizovaný bujnením lymfatického tkaniva

 • lymphoreticulosis

  - lymforetikulóza, retikuloendotelová hyperplázia lymfatického tkaniva

 • lymphorrhagia

  - lymforágia, lymforea, prúdenie, vytekanie lymfy z poškodených alebo chorobne zmenených lymfatických ciev

 • lymphosarcoma

  - lymfosarkóm, zhubný nádor vychádzajúci z lymfatického alebo lymfoidne retikulárneho tkaniva

 • lymphosarcomatosis

  - lymfosarkomatóza, tvorba mnohopočetných ložísk lymfosarkómov

 • lymphoscintigraphia

  - lymfoscintigrafia, znázornenie lymfatického systému po vstreknutí vhodného rádioizotopu

 • lymphostasis

  - lymfostáza, hromadenie lymfy pri uzáveru lymfatických ciev v určitej oblasti

 • lymphostaticus

  - lymfostatický, upchávajúci, uzatvárajúci lymfatické cievy

 • lymphotomia

  - lymfotómia, rez, prípadne odstránenie lymfatického tkaniva

 • lymphotropicus

  - lymfotropný, pôsobiaci na lymfatické cesty

 • lymphovarix

  - lymfovarix, miestne rozšírenie lymfatickej cievy

 • lymphuria

  - lymfúria, prítomnosť lymfy v moči

Naposledy hľadané výrazy: