Hľadaný výraz "lo" v Lekárskom slovníku

Nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • loaosis

  - loaóza, parazitárne ochorenie vyvolané vlasovcom očným Loa loa, charakterizované očnými príznakmi a prchavými opuchmi

 • lobaris

  - lobárny, lalokový

 • lobatus

  - laločnatý, lalokovitý

 • lobectomia

  - lobektómia, chirurgické odstránenie laloku niektorého orgánu (napr. laloku pľúcneho)

 • lobelinum

  - lobelín, alkaloid rastliny Lobelia inflata, používaný v lekárstve ako analeptikum

 • lobotomia

  - lobotómia, operačné prerušenie spojov medzi čelovým lalokom a talamom, napr. u ťažkých psychóz

 • lobularis

  - lobulárny, lalôčkový, k lalôčku patriaci

 • lobulus

  - "lalôčik. Lobulus auriculae lalôčik ušný

 • lobus

  - lalok

 • localis

  - lokálny, miestny, obmedzený na určité miesto

 • localisatio

  - lokalizácia, poloha, umiestenie, určenie miesta, obmedzenie na určité miesto

 • locatus

  - umiestený, stanovený na určité miesto

 • lochia

  - lochia, očistky šestonedeliek, tekutina vytekajúca z maternice po pôrode

 • lochiometra

  - lochiometra, zadržanie očistkov v maternici

 • lochiometritis

  - lochiometritída, zápal maternice pri zadržaní očistiek

 • lochiorrhagia

  - lochiorágia, lochiorea, nadmerný výtok očistiek po pôrode

 • lochioschesis

  - lochioschéza, zadržanie odchodu očistiek

 • loco citato

  - na uvedenom mieste

 • loco typico

  - na typickom mieste

 • locomotio

  - lokomócia, aktívny pohyb organizmu z miesta na miesto

 • locomotoricus

  - lokomotorický, týkajúci sa pohybu, chôdze

 • locomovens

  - pohybujúci sa z jedného miesta na druhé

 • locoregionalis

  - lokoregionálny, v mieste určitej oblasti

 • locus

  - miesto

 • logagnosia

  - logagnózia, strata schopnosti hovoriť

 • logagraphia

  - logagrafia, strata schopnosti písomne sa vyjadrovať

 • logamnesia

  - logamnézia, zapomínanie rozhovoru, chorobná strata schopnosti hovoriť

 • logasthenia

  - logasténia, porucha pamäti charakterizovaná poruchou reči (vynechávaním slov, viet)

 • logoclonia

  - logoklonia, chorobné opakovanie konca slov alebo viet

 • logomania

  - logománia, chorobná žvatlavosť

 • logoneurosis

  - logoneuróza, neuróza sprevádzaná poruchou reči

 • logopaedia

  - logopédia, výchova k správnej reči, náuka o fyziológii dorozumievacieho procesu a náprave porúch chýb reči a výslovnosti

 • logopathia

  - logopatia, chorobné komolenie reči

 • logophobia

  - logofóbia, neurotický strach pred hovorením

 • logoplegia

  - logoplégia, ochrnutie svalstva umožňujúceho tvorbu reči

 • logorrhoea

  - logorea, chorobná žvatlavosť, uvravenosť, zhovorčivosť

 • lokus

  - lokalizácia, miesto génu na chromozóme. Lokus môže byť obsadený rôznymi formami génu (alelami).

 • longaevitas

  - longevita, dlhovekosť

 • longissimus

  - najdlhší

 • longitudinalis

  - "longitudinálny, pozdĺžny, rovnobežný s osou

 • longitudo

  - dĺžka

 • longus

  - dlhý

 • loquacitas

  - lokvacita, zhovorčivosť, mnohovravnosť

 • loquax

  - zhovorčivý

 • lordoscoliosis

  - lordoskolióza, prehnutie chrbtice konvexitou dopredu a na stranu

 • lordosis

  - lordóza, prehnutie chrbtice konvexitou dopredu v rovine sagitálnej (predozadnej)

 • lordoticus

  - lordotický, dopredu zahnutý, týkajúci sa lordózy

 • lotio

  - "prostriedok k umývaniu

 • loxarthrosis

  - loxartróza, znetvorenie kĺbu obyčajne po zle zhojených zlomeninách

 • loxophtalmus

  - loxoftalmus, škúlenie

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: decentraliz, ecf, snv, vkk, phk, ťapa, vpc, cerva, smm, soté, cjk, sln, bgvv, pekã ã, ari