Význam slova "lo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 184 výsledkov (2 strán)

 • lobelka -y -liek ž. ozdobná a liečivá rastlina, bot. Lobelia

 • lobista -u m. kto sa zúčastňuje na lobizme;

 • lobistický príd.

 • lobizmus -mu m. polit. úsilie istej skupiny osôb ovplyvniť polit. činiteľov v niečí prospech;

 • lobovať nedok. i dok. polit. uskutočňovať lobizmus: l-nie poslancov

 • loby, pôv. pís. lobby neskl. ž. polit.

  1. nátlaková skupina (pôv. v parlamente) presadzujúca súkromné al. skupinové záujmy zákulisným konaním

  2. skupina vplyvných osôb vôbec: finančná l.

 • lôchať, lúchať -a nedok. trocha hrub. hltavo piť: l. vodu

 • ločkať nedok. expr.

  1. pri pohybe vydávať čľapotavý zvuk: víno l-á v sude;
  neos. l-á mu v žalúdku

  2. pohybovať tekutinou a tak spôsobovať ločkanie: l-á vodou v krčahu

  3. voľne sa pohybovať v nie dosť priliehavom priestore: nohy mu l-jú v topánkach

 • ločkavý príd. expr. čľapotavý, ločkajúci: l. zvuk, l-é blato

 • loď -e ž.

  1. dopr. prostriedok po vode: osobná, nákladná, tanková l.;
  l. pláva, l. stroskotala;

  2. kozmická l. konštrukcia na let do kozmu

  3. vnútorná časť budovy (obyč. chrámu) oddelená stĺpmi: chrámová, hlavná l.

  byť na → jednej l-i (s niekým);
  expr. → potkany opúšťajú l.;

 • lodenica -e -níc ž.

  1. závod na stavbu a opravu lodí: komárňanské l-e

  2. úschovňa člnov a lodiek;

 • lodenicový príd.

 • lodiar -a m. kto pracuje pri výr. a oprave lodí; v niekt. krajinách i majiteľ lodí;

 • lodiarsky príd.;

 • lodiarstvo -a s. výr. lodí

 • lodička -y -čiek ž.

  1. zdrob. expr. k loďka, člnok: papierová l.

  2. vec podobná loďke, napr. topánka, čiapka;

 • lodičkový príd.: l. tvar, výstrih

 • lodivod -a mn. -i/-ovia m. sprievodca lodí na ťažkých úsekoch plavby

 • loďka -y -diek ž. zdrob. malé plavidlo, čln;

 • loďkovať sa nedok. člnkovať sa

 • loďkový príd.;

 • lodnícky príd.

 • lodník -a mn. -ci m. odborník na obsluhu lode;

 • lodný príd.: l-á doprava, l. kapitán;

 • loďstvo -a -tiev s. hromad. súhrn lodí (štátu): obchodné, námorné l.;
  vojenské l. flotila

 • lodžia, pôv. pís. loggia -ie ž. (tal.)

  1. balkón zasunutý do fasády

  2. stav. chodba so stĺporadím na otvorenej strane

 • log1 -u m. expr. glg, glgnutie: l. vody

  log2 zn. logaritmus

 • logaritmický príd.: l-é tabuľky

 • logaritmovať nedok. i dok. mat. určovať, určiť logaritmus daného čísla; (vy)počítať pomocou logaritmických tabuliek

 • logaritmus -mu m. mat. l. čísla číslo, ktorým keď umocníme základ, dostaneme logaritmované číslo, zn. log;

 • logať nedok. (hltavo) piť (o zvieratách, expr. i o človeku), slopať: prasa l-á vodu;

 • logička -y -čiek ž.;

 • logickosť -i ž.

 • logický príd.: l. pojem, dôkaz, l-á súvislosť;
  l-é myslenie;

  logicky prísl.: l. uvažovať;

 • logik -a mn. -ci m.

  1. odborník v logike

  2. kto vie logicky uvažovať;

 • logika -y ž.

  1. veda o zákonoch a formách správneho myslenia: formálna l.

  2. praktická aplikácia zákonov správneho myslenia: l. argumentácie, zdravá l.;
  iron. al. žart. ženská l. spôsob myslenia ženy

  3. zákonitosť javov: l. vývinu, dejín;

 • logistický príd.: l-é jednotky

 • logistika -y ž. odbor zaoberajúci sa organizáciou a zlaďovaním činností, kt. od seba navzájom závisia;
  voj. organizácia a riadenie transportu vojska a všetkých súvisiacich materiálových a informačných procesov;

 • dok. lognúť -e -ú -gol

  // lognúť si dok. expr. upiť si, glgnúť si: l. si z fľaše

 • logo -a s. výtvar. realizácia názvu firmy al. organizácie používaného na výrobkoch a materiáloch, ochranná značka, emblém

 • logopéd -a m. odborník v logopédii;

 • logopédia -ie ž. vedný odbor zaoberajúci sa poruchami reči a výslovnosti; náprava týchto porúch;

 • logopedička -y -čiek ž.;

 • logopedický príd.: l-é metódy

 • loj -a m. živočíšny tuk najmä hovädzieho dobytka: hovädzí, baraní l.;
  jelení l. liečivý prípravok

  trocha hrub. už je tam, kde l. kopú zomrel;

 • lojalita -y ž. lojálnosť: l. voči názoru iného

 • lojálne prísl.: l. spolupracovať;

 • lojálnosť -i ž.

 • lojálny príd.

  1. verný, oddaný štátu, vláde ap.: l. občan

  2. rešpektujúci záujmy, stanovisko iných: l. postoj;

 • lojovitý príd. majúci vlastnosti loja; obsahujúci loj: l-á chuť;
  l-é mäso

 • lojový príd.: l-á chuť;
  l-á sviečka

 • lokaj -a m.

  1. šľachtický al. panský sluha v livreji

  2. pejor. prisluhovač;

 • lokajský príd.: l-á poníženosť;

 • lokajstvo -a s. k 1, 2

 • lokál1 -u L -i mn. -y m. zábavný podnik: nočný, tanečný l.;

  lokál2 -u L -i mn. -y m. gram. 6. pád (v skloňovaní);

 • lokalita -y -lít ž. miesto na zemskom povrchu (obyč. osada): archeologická l. nálezisko;

 • lokalitný príd.

 • lokalizácia -ie ž. lokalizovanie

 • lokalizovať nedok. i dok.

  1. určovať, určiť miesto: l. dej

  2. obmedzovať, obmedziť pôsobenie niečoho na isté miesto: l. požiar

 • lokálka -y -lok ž.

  1. miestna trať; vlak premávajúci na nej

  2. publ. novinárska správa o drobnej miestnej udalosti: písať l-y

 • lokálne prísl.

 • lokálny príd. miestny: l. kolorit, l-e zrážky;
  lek. l-e umŕtvenie;

 • lokálový1 príd.

  lokálový2 príd.

 • lokálpatriot -a m. kto prejavuje lokálpatriotizmus;

 • lokálpatriotický príd.

 • lokálpatriotizmus -mu m. (často nekritické) vyzdvihovanie svojho mesta, kraja ap.;

 • lokálpatriotka -y -tiek ž.;

 • lokňa -e ž. hovor. stočený prameň vlasov;

 • loknička -y -čiek ž. zdrob.

 • lokomotíva -y -tív ž. rušeň: elektrická l.;

 • lokomotívny príd.: l-e depo

 • lokša -e ž. tenký (p)osúch zo zemiakového cesta

 • lom2 -u m. expr. lomoz

  lom1 -u m.

  1. trhlina vzniknutá nalomením, zlomením: priečny l.

  2. kameňolom: žulový l.

  3. náhla zmena smeru: l. svetelných lúčov;

 • lomcovať nedok.

  1. silno triasť: l. niekoho za plece;
  l. dverami;
  horúčka ním l-je

  2. (o duš. dejoch) mať v moci, zmietať: zúfalstvo, zlosť ním l-je

 • lomenica -e -níc ž. lomený štít dreveného domu

 • lomeno, lomene prísl.

 • lomený príd.

  1. majúci prudko zakrivený tvar al. smer: l. oblúk;
  mal. l-é farby s prechodnými odtieňmi

  2. mat. delený na časti: l-é číslo zlomok;

 • lomidrevo -a mn. -ovia m. expr. (podľa rozprávkovej postavy) mohutný a mocný človek

 • lomikameň -a m. trváca bylina s drobnými kvetmi rastúca v chumáčoch obyč. na skalách, bot. Saxifraga

 • lomiť nedok.

  1. spôsobovať zmenu smeru, lámať: voda l-í svetlo

  2. mat. deliť a písať ako zlomok: štyri l-ené dvoma (4/2)

  3. tupo, nárazovite bolieť, lámať: lámka ho l-í;
  neos. l-í ho v krížoch

  4. expr. biť, tĺcť: l. niekoho palicou

  5. expr. lomcovať: l-í ho strach;
  hnev ním l-í

  // lomiť sa odchyľovať sa od priameho smeru, lámať sa: chodba sa l-í v pravom uhle

 • lomka -y -miek ž. graf. znak v podobe šikmej čiary

 • lomný príd.

  1. majúci schopnosť lomiť (sa)

  2. spôsobujúci lom: l-á hrana

 • lomový príd.

 • lomoz -u m. miešanina zvukov, hukot, hrmot, lom: l. ulice

 • lomoziť nedok.

  1. vydávať lomoz, hrmotať, hrkotať: vozy, deti l-ia

  2. spôsobovať lomoz, hrmotať, hrkotať: l. riadom

 • lono -a lôn s.

  1. časť tela sediacej osoby od pása po kolená: posadiť si dieťa do l-a;

  2. rodidlá

  zložiť ruky do l-a;
  nič nepadá samo do l-a;

 • lonový príd.: anat. l-á kosť

 • lopár -a L -i mn. -e m. doska na krájanie, miesenie;

 • lopárik -a m. zdrob.

 • lopata -y -pát ž.

  1. ručný nástroj s plochou časťou na naberanie sypkých hmôt: naberať piesok l-ou

  2. čo sa tvarom podobá lopate: l. vodného kolesa

  expr. ruky, zuby ako l-y veľké, široké;
  po(ve)dať po l-e a) veľmi zreteľne b) bez obalu, priamo;
  expr. ujsť hrobárovi z l-y;

 • lopatka -y -tiek ž. zdrob.

  1. k lopata: l. na smeti

  2. anat. trojramenná plochá kosť na chrbte: trčia mu l-y

  3. kuch. pliecko

  položiť niekoho na l-y premôcť;

 • lopatkový príd.

 • lopatovitý, lopatkovitý príd. majúci podobu lopat(k)y: l-é parohy, l. zobák

 • lopatový príd.;

 • lopota -y -pôt ž. expr. ťažká práca, drina: l. na poliach

 • lopotiť, lopotiť sa nedok. expr. ťažko pracovať, drieť, hrdlačiť: l. (sa) na poli, l. cudziemu

 • lopotne prísl.

 • lopotný príd. expr. ťažký, úmorný: l-á robota, l. život;

 • lopta -y lôpt ž. pružná guľa slúžiaca ako hračka al. šport. náčinie: futbalová l., kopať l-u, hrať sa s l-ou;

 • loptička -y -čiek ž. zdrob.: tenisová l.

 • loptoš -a m.

  1. expr. lapaj (význ. 1), huncút, figliar

  2. trocha pejor. lapaj (význ. 2), galgan

 • loptovať sa nedok. hovor. hrať sa s loptou

 • loptový príd.: l-é hry;

 • lopúch -a m. bylina s veľkými listami rastúca na vlhkých miestach, bot. Arctium

  expr. uši ako l-y veľké;

 • lopúchový príd.: l. list

 • lopúšie -ia s. hromad. lopušina

 • lopušina -y ž. hromad. lopúchový porast, lopúšie

 • lord -a m. príslušník angl. šľachty; jeho dedičný titul: snemovňa l-ov;

 • lordský príd.;

 • lordstvo -a s.

  1. hromad. lordi

  2. titul lorda

 • lorňon -u m. okuliare s rúčkou (v min. použ. ženami)

 • los -a mn. N a A -y m. severský cicavec s lopatovitými parohmi, zool. Alces;

  lós -u m.

  1. žreb

  2. kniž. zastar. osud, údel

 • losí príd.: l-ie mláďa

 • losica -e -síc ž.;

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: bas, zjk, o02, fsa, d, čad, e43, l, pnh, pi, lbn, uvs, agj, q71, me
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV