Hľadaný výraz "i" v Lekárskom slovníku

Nájdených 233 výsledkov (2 strán)

 • I

  - chemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu
  - septum, priehradka, ohrada

 • I00

  - Skratka diagnózy - reumatická horúčka - febris rheumatica, bez zmienky o postihnutí srdca

 • I01

  - Skratka diagnózy - reumatická horúčka s postihnutím srdca

 • I02

  - Skratka diagnózy - reumatická chorea

 • I05

  - Skratka diagnózy - reumatické choroby mitrálnej chlopne

 • I06

  - Skratka diagnózy - reumatické choroby aortálnej chlopne

 • I07

  - Skratka diagnózy - reumatické choroby trikuspidálnej chlopne

 • I08

  - Skratka diagnózy - choroby viacerých chlopní

 • I09

  - Skratka diagnózy - iné reumatické choroby srdca

 • I10

  - Skratka diagnózy - esenciálna (primárna) hypertenzia

 • I11

  - Skratka diagnózy - hypertenzná choroba srdca

 • I12

  - Skratka diagnózy - hypertenzná choroba obličiek

 • I13

  - Skratka diagnózy - hypertenzná choroba srdca a obličiek

 • I15

  - Skratka diagnózy - sekundárna hypertenzia

 • I20

  - Skratka diagnózy - angina pectoris - hrudníková angína

 • I21

  - Skratka diagnózy - akútny infarkt myokardu

 • I22

  - Skratka diagnózy - ďalší infarkt myokardu

 • I23

  - Skratka diagnózy - daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu

 • I24

  - Skratka diagnózy - iné akútne formy ischemickej choroby srdca

 • I25

  - Skratka diagnózy - chronická ischemická choroba srdca

 • I26

  - Skratka diagnózy - pľúcna embólia

 • I27

  - Skratka diagnózy - iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca)

 • I28

  - Skratka diagnózy - iné choroby pľúcnych ciev

 • I30

  - Skratka diagnózy - akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta

 • I31

  - Skratka diagnózy - iné choroby osrdcovníka

 • I32

  - Skratka diagnózy - zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde

 • I33

  - Skratka diagnózy - akútny a subakútny zápal vnútrosrdia - endocarditis acuta et subacuta

 • I34

  - Skratka diagnózy - nereumatické choroby mitrálnej chlopne

 • I35

  - Skratka diagnózy - nereumatické choroby aortálnej chlopne

 • I36

  - Skratka diagnózy - nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne

 • I37

  - Skratka diagnózy - choroby pulmonálnej chlopne

 • I38

  - Skratka diagnózy - zápal vnútrosrdia - endokarditída - nešpecifikovanej chlopne

 • I39

  - Skratka diagnózy - zápal vnútrosrdia - endokarditída - a chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde

 • I40

  - Skratka diagnózy - akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta

 • I41

  - Skratka diagnózy - zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde

 • I42

  - Skratka diagnózy - kardiomyopatie

 • I43

  - Skratka diagnózy - kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde

 • I44

  - Skratka diagnózy - átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka

 • I45

  - Skratka diagnózy - iné poruchy vedenia srdcových vzruchov

 • I46

  - Skratka diagnózy - zastavenie srdca

 • I47

  - Skratka diagnózy - paroxyzmálna tachykardia

 • I48

  - Skratka diagnózy - predsieňová fibrilácia a flater

 • I49

  - Skratka diagnózy - iné srdcové arytmie

 • I50

  - Skratka diagnózy - srdcové zlyhanie

 • I51

  - Skratka diagnózy - komplikácie srdcových chorôb a nepresne opísané choroby srdca

 • I52

  - Skratka diagnózy - iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde

 • I60

  - Skratka diagnózy - subarachnoidálne krvácanie

 • I61

  - Skratka diagnózy - mozgové - intracerebrálne - krvácanie

 • I62

  - Skratka diagnózy - iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie

 • I63

  - Skratka diagnózy - mozgový infarkt

 • I64

  - Skratka diagnózy - porážka - apoplexia - nešpecifikovaná ako krvácanie alebo infarkt

 • I65

  - Skratka diagnózy - oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt

 • I66

  - Skratka diagnózy - oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt

 • I67

  - Skratka diagnózy - iné cievne choroby mozgu

 • I68

  - Skratka diagnózy - cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde

 • I69

  - Skratka diagnózy - neskoré následky cievnych mozgových chorôb

 • I70

  - Skratka diagnózy - ateroskleróza

 • I71

  - Skratka diagnózy - vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina aorty - aneurysma dissecans

 • I72

  - Skratka diagnózy - iné vydutiny

 • I73

  - Skratka diagnózy - iné choroby periférnych ciev

 • I74

  - Skratka diagnózy - arteriálna embólia a trombóza

 • I77

  - Skratka diagnózy - iné choroby tepien a tepničiek

 • I78

  - Skratka diagnózy - choroby vlásočníc

 • I79

  - Skratka diagnózy - choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde

 • I80

  - Skratka diagnózy - zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis

 • I81

  - Skratka diagnózy - trombóza vrátnice (vena portae)

 • I82

  - Skratka diagnózy - iné žilové embólie a trombózy

 • I83

  - Skratka diagnózy - kŕčové žily - varixy - dolných končatín

 • I84

  - Skratka diagnózy - hemoroidy

 • I85

  - Skratka diagnózy - kŕčové žily pažeráka - ezofágové varixy

 • I86

  - Skratka diagnózy - kŕčové žily v iných lokalizáciách

 • I87

  - Skratka diagnózy - iné choroby žíl

 • I88

  - Skratka diagnózy - nešpecifická lymfadenitída

 • I89

  - Skratka diagnózy - iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín

 • I95

  - Skratka diagnózy - hypotenzia

 • I97

  - Skratka diagnózy - pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde

 • I98

  - Skratka diagnózy - iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde

 • I99

  - Skratka diagnózy - iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy

 • iatrochémia

  - smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi

 • iatrogénny

  - vzniknutý poškodením pacienta zdravotníckym pracovníkom

 • Ibérico

  - polotvrdý syr z kravského mlieka ovčie al. kozie, s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Španielska

 • Ibores

  - polotvrdý syr z kozieho mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Španielska

 • ICHS

  - ischemická choroba srdca

 • ichtyóza

  - vrodená porucha rohovatenia kože, koža je suchá, drsná, šupinatá

 • ICSI

  - mechanické vpravenie jedinej spermie do vajíčka pomocou mikroihly pod špeciálnym mikroskopom a pomocou mikromanipulátora. Je najúčinnejšou liečebnou metódou pri liečbe ťažších foriem mužskej neplodnosti.

 • Idiazábal

  - tvrdý syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Španielska

 • idiopatický

  - samostatný, nezávisle vzniknutý, vzniknutý z neznámej príčiny

 • IDS

  - v medicíne z angl. Acquired Immunodeficiency Syndrome - slovensky - Syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti

 • ikterus

  - žltačka

 • iktus

  - infarkt, mŕtvica

 • ileitída

  - zápal bedrovníka (časť tenkého čreva)

 • ileitis

  - zápal bedrovníka (časť tenkého čreva)

 • ileum

  - bedrovník (časť tenkého čreva)

 • ileus

  - črevná nepriechodnosť

 • imobilita

  - neschopnosť pohybu

 • imobilizácia

  - znehybnenie

 • impetigo

  - infekčné kožné ochorenie prejavujúce sa zápalovými zmenami na koži

 • impulzivita

  - prchkosť, výbušnosť

 • Imunita

  - obranyschopnosť organizmu

 • imunitná reakcia

  - reakcia medzi antigénom a protilátkou.

 • imunodeficiencia

  - imunologická nedostatočnosť

 • Imunoglobulín

  - látka bielkovinovej povahy, ktorá napomáha obrane organizmu

 • imunologická homeostáza

  - typický stav zdravého dospelého jedinca, ktorý má určité antigény a schopnosť tvorby protilátok voči antigénom, no proti vlastným antigénom protilátky nevytvára.

 • imunologická tolerancia

  - neschopnosť reagovať na určitý antigén, predovšetkým ak sa s ním jedinec stretol počas embryonálneho vývinu.

 • imunomodulátor

  - normalizácia oslabenej imunity sprostredkovaná bunkami

 • imunosupresia

  - obmedzenie schopnosti organizmu reagovať na antigén tvorbou protilátok

 • imunosupresívum

  - látka obmedzujúca schopnosť organizmu reagovať na antigénny podnet tvorbou protilátok

 • imunoterapia

  - liečenie niektorých chorôb (napr. nádorov) s využitím imunitných reakcií

 • in vitro

  - mimo živého organizmu

 • in vivo

  - v živom organizme

 • inadekvátny

  - neprimeraný

 • inaktivácia

  - uvedenie do nečinného stavu

 • inaktivácia chromozómu X

  - inaktivácia génov chromozómu X v somatických bunkách samičiek cicavcov počas včasného embryonálneho vývoja.

 • inaktivita

  - nečinnosť, neúčinnosť

 • inbríding

  - Kríženie pokrvne blízkych príbuzných. Potomstvo blízkych príbuzných sa označuje ako inbredné.

 • incidencia

  - počet nových prípadov ochorenia za určitú dobu, zhoda, súvis

 • incipientný

  - začínajúci, počiatočný

 • incízia

  - rez

 • indikátor

  - látka poukazujúca zmenou svojho zafarbenia alebo inej viditeľnej vlastnosti na zmenu chemického zloženia danej látky; ukazovateľ

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mosá, cosemco, ccr, ias, eemin, gsp, oxt, ref, pqa, zc, dlq, aie, íte, eaa, á