Hľadaný výraz "i" v Slovníku cudzích slov

nájdených 2508 výsledkov (21 strán)

 • I

  - skratka pre jód z angl. iodine - chemický prvok s protónovým číslom 53
  - chemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu
  - septum, priehradka, ohrada

 • I I

  - chemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu

 • i-, in-

  - predpona s významom záporu, ne-

 • I.N.R.I.

  - skratka výrazu Iesus Nazaretus Rex Iudaeorum, Ježiš Nazaretský, kráľ židovský

 • I/O

  - vstupno-výstupný

 • I/O Port Input Output

  - Je konektor pre pripojenie kabelu iného zariadenia k počítaču.

 • I00

  - Skratka diagnózy - reumatická horúčka - febris rheumatica, bez zmienky o postihnutí srdca

 • I01

  - Skratka diagnózy - reumatická horúčka s postihnutím srdca

 • I02

  - Skratka diagnózy - reumatická chorea

 • I05

  - Skratka diagnózy - reumatické choroby mitrálnej chlopne

 • I06

  - Skratka diagnózy - reumatické choroby aortálnej chlopne

 • I07

  - Skratka diagnózy - reumatické choroby trikuspidálnej chlopne

 • I08

  - Skratka diagnózy - choroby viacerých chlopní

 • I09

  - Skratka diagnózy - iné reumatické choroby srdca

 • I10

  - Skratka diagnózy - esenciálna (primárna) hypertenzia

 • I11

  - Skratka diagnózy - hypertenzná choroba srdca

 • I12

  - Skratka diagnózy - hypertenzná choroba obličiek

 • I13

  - Skratka diagnózy - hypertenzná choroba srdca a obličiek

 • I15

  - Skratka diagnózy - sekundárna hypertenzia

 • I20

  - Skratka diagnózy - angina pectoris - hrudníková angína

 • I21

  - Skratka diagnózy - akútny infarkt myokardu

 • I22

  - Skratka diagnózy - ďalší infarkt myokardu

 • I23

  - Skratka diagnózy - daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu

 • I24

  - Skratka diagnózy - iné akútne formy ischemickej choroby srdca

 • I25

  - Skratka diagnózy - chronická ischemická choroba srdca

 • I26

  - Skratka diagnózy - pľúcna embólia

 • I27

  - Skratka diagnózy - iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca)

 • I28

  - Skratka diagnózy - iné choroby pľúcnych ciev

 • I30

  - Skratka diagnózy - akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta

 • I31

  - Skratka diagnózy - iné choroby osrdcovníka

 • I32

  - Skratka diagnózy - zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde

 • I33

  - Skratka diagnózy - akútny a subakútny zápal vnútrosrdia - endocarditis acuta et subacuta

 • I34

  - Skratka diagnózy - nereumatické choroby mitrálnej chlopne

 • I35

  - Skratka diagnózy - nereumatické choroby aortálnej chlopne

 • I36

  - Skratka diagnózy - nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne

 • I37

  - Skratka diagnózy - choroby pulmonálnej chlopne

 • I38

  - Skratka diagnózy - zápal vnútrosrdia - endokarditída - nešpecifikovanej chlopne

 • I39

  - Skratka diagnózy - zápal vnútrosrdia - endokarditída - a chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde

 • I40

  - Skratka diagnózy - akútny zápal srdcového svalu - myocarditis acuta

 • I41

  - Skratka diagnózy - zápal srdcového svalu - myokarditída - pri chorobách zatriedených inde

 • I42

  - Skratka diagnózy - kardiomyopatie

 • I43

  - Skratka diagnózy - kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde

Pozri výraz I v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rtg, lgk, rsv, kga, två, nzd, sou, minas, skuš, ivh, cko, ã ã ã ã ã ara, dup, írek, ofv