Hľadaný výraz "haem" v Lekárskom slovníku

Nájdených 188 výsledkov (2 strán)

 • haem (hem)

  - hém, červené krvné farbivo zložené z protoporfyrínu a železnatého iónu

 • haem(h)idrosis

  - hematohidróza, hemat(h)idróza, hem(h)idróza, vylučovanie červeného sfarbeného potu

 • haemagglutinatio

  - hemaglutinácia, zhlukovanie červených krviniek

 • haemagglutinum

  - hemaglutinín, protilátka spôsobujúca zhlukovanie červených krviniek

 • haemagogum

  - hemagogum, prostriedok podporujúci krvný prietok

 • haemallergosis

  - hemalergóza, alergicky podmienené zmeny krvi a krvotvorného ústroja

 • haemalopia

  - hemalopia, krvácanie do oka (často po úraze)

 • haemangiectasia

  - hemangiektázia, rozšírenie krvných ciev

 • haemangioblastoma

  - hemangioblastóm, nezrelý nádor z krvných ciev

 • haemangioendothelioma

  - hemangioendotelióm, zhubný mezenchýmový nádor z endotelových buniek a krvných ciev

 • haemangiofibroma

  - hemangiofibróm, hemangióm obsahujúci väzivové tkanivo

 • haemangioma

  - nezhubný nádor z krvných ciev

 • haemangiomatosis

  - hemangiomatóza, prestúpenie veľkej časti orgánu hemangiómami, nádormi krvných ciev

 • haemangiopericytoma

  - hemangiopericytóm, hemangióm obsahujúci zmnožené pericyty

 • haemangiosarcoma

  - hemangiosarkóm, nádor z krvných ciev blízky vretenovo-bunkovému sarkómu

 • haemarthros

  - hemartros, nahromadenie krvi v kĺbovej dutine

 • haemascos

  - hemaskos, prítomnosť krvi v brušnej dutine, najčastejšie pri poškodení tkaniva, nádoru, prasknutí výdute tepien

 • haemat(h)idrosis

  - hematohidróza, hemat(h)idróza, hem(h)idróza, vylučovanie červeného sfarbeného potu

 • haematemesis

  - zvracanie krvi

 • haematinaemia

  - hematinémia, prítomnosť hematínu v krvi

 • haematinum

  - hematín, oxidačný katabolit hému

 • haematinuria

  - hematinúria, prítomnosť hematínu v moči

 • haematobilia

  - hematobília, hemobília, krvácanie do vývodných žlčových ciest

 • haematoblastoma

  - hematoblastóm, hemoblastóm, nádor z krvotvorného tkaniva, z krvných buniek rôznych vývojových radov

 • haematoblastos

  - hematoblast, nezrelá krvná bunka, vývojová bunka červenej alebo bielej krvnej rady

 • haematoblastosis

  - hematoblastóza, hemoblastóza, nádorové bujnenie krvotvorného tkaniva

 • haematocatheresis

  - hematokateréza, narušenie, poškodenie krvi, zvlášť červených krviniek

 • haematocele

  - hematokéla, krvný výron, krvácanie do dutiny

 • haematocephalus

  - hematocefalus, nahromadenie krvi v mozgových komorách, krvácanie do mozgu

 • haematocholecystitis

  - hematocholecystitída, hemocholecystitída, zápal žlčníka s krvácaním do jeho vnútra

 • haematochromatosis

  - hematochromatóza, hemochromatóza, ochorenie charakterizované poruchou metabolizmu železa, jeho nadmerným ukladaním v pečeni, v pankrease, slinných žľazách, myokarde, so zmnožením väziva a značnou pigmentáciou kože

 • haematochyluria

  - hematochylúria, vylučovanie krvi a črevnej lymfy močom pri ochoreniach Filaria sanguinis-hominis

 • haematocoelia

  - hematocélia, krvácanie do peritoneálnej dutiny

 • haematocolpometra

  - hematokolpometra, nahromadenie krvi v maternici a pošve

 • haematocolpos

  - hematokolpos, nahromadenie krvi v pošve

 • haematoconium

  - hematokónia, hemokónia, jemné nerovnako veľké bielkovinové telieska preukazateľné v krvnom nátere, snáď fragmenty krviniek

 • haematocritus

  - "hematokrit, pomer plazmy ku krvinkám

 • haematocystis

  - hematocysta, výron krvi do dutiny, dutého orgánu, patologická cysta obsahujúca krv

 • haematocytolysis

  - hematocytolýza, hemocytolýza, rozpúšťanie (hlavne) červených krviniek, rozpad krviniek

 • haematocytometria

  - hematocytometria, hemocytometria, stanovenie počtu krviniek v určitom objeme krvi

 • haematocytopenia

  - hematocytopénia, hemocytopénia, nedostatok bunkových elementov v krvi, zníženie krvných buniek (červenej i bielej rady) v krvi

 • haematocytozoon

  - hematocytozoón, hemocytozoón, mikroorganizmus parazitujúci v krvných bunkách

 • haematocyturia

  - hematocytúria, hemocytúria, prítomnosť krvných buniek v moči

 • haematocytus

  - hematocyt, hemocyt, označenie pre bunku obsahujúcu krvné farbivo, krvná bunka

 • haematodiapedesis

  - hematodiapedéza, presakovanie krvi, prestup krviniek cievnou stenou

 • haematodynamometron

  - hematodynamometer, hemodynamometer, prístroj k meraniu krvného tlaku

 • haematodyscrasia

  - hematodyskrázia, chorobná, abnormálna skladba krvi

 • haematoencephalicus

  - hematoencefalický, týkajúci sa krvi a mozgu - hematoencefalická bariéra

 • haematoencephalon

  - hematoencefalon, krvácanie do mozgu

 • haematogenes

  - hematogénny, vzniknutý krvnou cestou (napr. krvný rozsev baktérií)

 • haematogenesis

  - hematogenéza, vznik a vývoj krvi

 • haematogonia

  - hematogónia, pluripotentná kmeňová bunka, materská nediferencovaná bunka všetkých krviniek

 • haematohidrosis

  - hematohidróza, hemat(h)idróza, hem(h)idróza, vylučovanie červeného sfarbeného potu

 • haematoides

  - hematoidný, podobný krvi

 • haematoidinum

  - hematoidín, hnedožlté farbivo bez železa, vznikajúce v tele z krvného farbiva po rozpade krviniek takmer výhradne extracelulárne, voľne v tkanive

 • haematologia

  - hematológia, náuka o krvi a krvných chorobách

 • haematolympha

  - hematolymfa, hemolymfa, telová tekutina bezstavovcov nahrádzajúca miazgu a krv

 • haematolymphangioma

  - hematolymfangióm, nezhubný nádor z krvných a lymfatických ciev

 • haematolymphuria

  - hematolymfúria, prítomnosť krvi a lymfy v moči

 • haematoma

  - hematóm, krvný výron, podliatina, modrina

 • haematomediastinum

  - hematomediastinum, nahromadenie krvi v medzihrudnom priestore

 • haematometra

  - hematometra, nahromadenie krvi v maternicovej dutine pri uzávere krčku maternice alebo pošvy

 • haematometron

  - hematometer, hemometer, prístroj k určovaniu množstva krvného farbiva, hemoglobínu v krvi

 • haematomphalocele

  - hematomfalokéla, pupočná vydutina obsahujúca krv

 • haematomphalus

  - "hematomfalus, krvný výron do pupočníka, krvný ""nádor"" pupočníka"

 • haematomyelia

  - hematomyélia, hemomyélia, krvácanie, krvný výron do miechy

 • haematopathia

  - hematopatia, hemopatia, všeobecné označenie pre krvné choroby

 • haematopathologia

  - hematopatológia, hemopatológia, veda zaoberajúci sa chorobami krvotvornej sústavy

 • haematopericardium

  - hematoperikard, hemoperikard, krvácanie do osrdcovníka

 • haematoperitonaeum

  - hematoperitoneum, hemoperitoneum, výron krvi do brušnej dutiny (spravidla po poranení vnútorných orgánov)

 • haematophagus

  - hematofág, hemofág, všeobecné označenie pre hmyz sajúci krv

 • haematophilia

  - hemofília, dedičné ochorenie charakterizované poruchou zrážanlivosti krvi

 • haematophilicus

  - "hematofilický, hemofilický, žijúci v krvi (mikroorganizmy)

 • haematophobia

  - hematofóbia, hemofóbia, chorobný strach z krvi, pri pohľade na krv

 • haematopneumothorax

  - hematopneumotorax, hemopneumotorax, nahromadenie vzduchu a krvi v pohrudničnej dutine

 • haematorrhachis

  - hematorachis, krvácanie do chrbtového kanála

 • haematorrhoea

  - hematorea, hemorea, prudké, silné krvácanie

 • haematosalpinx

  - hematosalpinx, nahromadenie krvi vo vajcovode

 • haematoscheocele

  - hematoscheokéla, nahromadenie krvi v miešku

 • haematoscopia

  - hematoskopia, (mikroskopické) vyšetrovanie krvi

 • haematospermia

  - hematospermia, hemospermia, krvavý ejakulát

 • haematostasia

  - hematostáza, hemostáza, zastavenie krvácania

 • haematostaticus

  - hematostatický, hemostatický, obmedzujúci, zastavujúci krvácanie

 • haematotherapia

  - hematoterapia, hemoterapia, liečba podaním čerstvej krvi alebo jej derivátmi

 • haematothorax

  - hematotorax, hemotorax, nahromadenie krvi v pohrudničnej dutine

 • haematotoxicosis

  - hematotoxikóza, hemotoxikóza, toxické poškodenie krvotvorných centier kostnej drene

 • haematotoxicus

  - hematotoxický, hemotoxický, týkajúci sa krvných jedov alebo poškodenia krvotvorného tkaniva jedmi

 • haematotoxinum

  - "hematotoxín, hemotoxín, krvný jed

 • haematotrachelos

  - hematotrachelos, rozšírenie krčku maternice z nahromadania krvi

 • haematotrophia

  - hematotrofia, hemotrofia, výživa prijímaná zárodkom z materskej krvi

 • haematotympanon

  - hematotympanón, hemotympanón, nahromadenie krvi v stredoušnej dutine

 • haematoxylinum

  - hematoxylín, látka získaná z dreva tropického stromu, farbivo používané na farbenie bunkových jadier v histologických preparátoch

 • haematozoon

  - hematozoón, hemozoón, označenie pre všetky prvoky žijúce v krvi

 • haematuria

  - hematúria, prítomnosť krvi v moči

 • haeminum

  - hemín, produkt krvného farbiva, hému, ktorý obsahuje trojmocné železo

 • haemobilia

  - hematobília, hemobília, krvácanie do vývodných žlčových ciest

 • haemoblastoma

  - hematoblastóm, hemoblastóm, nádor z krvotvorného tkaniva, z krvných buniek rôznych vývojových radov

 • haemoblastosis

  - hematoblastóza, hemoblastóza, nádorové bujnenie krvotvorného tkaniva

 • haemocatheresis

  - hematokateréza, narušenie, poškodenie krvi, zvlášť červených krviniek

 • haemochesia

  - hemochézia, prítomnosť krvi v stolici

 • haemocholecystitis

  - hematocholecystitída, hemocholecystitída, zápal žlčníka s krvácaním do jeho vnútra

 • haemochorialis

  - hemochoriálny, hemochoriová placenta, typ placenty

 • haemochromatosis

  - hematochromatóza, hemochromatóza, ochorenie charakterizované poruchou metabolizmu železa, jeho nadmerným ukladaním v pečeni, v pankrease, slinných žľazách, myokarde, so zmnožením väziva a značnou pigmentáciou kože

 • haemochromogenum

  - hemochromogén, označenie pre komplexné železnaté zlúčeniny porfyrínov

 • haemochromometron

  - hemochromometer, hemometer, prístroj k určovaniu obsahu hemoglobínu v krvi

 • haemoconcentratio

  - hemokoncentrácia, zahustenie krvi (napr. pri dehydratácii)

 • haemoconium

  - hematokónia, hemokónia, jemné nerovnako veľké bielkovinové telieska preukazateľné v krvnom nátere, snáď fragmenty krviniek

 • haemocultura

  - hemokultúra, kultivácia odobratej krvi ku zisteniu choroboplodných zárodkov

 • haemocytoblastos

  - hemocytoblast, determinovaná unipotentná kmeňová krvná bunka

 • haemocytogenesis

  - hemocytogenéza, tvorba, utváranie krvných buniek

 • haemocytologia

  - hemocytológia, náuka o bunkových krvných elementoch

 • haemocytolysis

  - hematocytolýza, hemocytolýza, rozpúšťanie (hlavne) červených krviniek, rozpad krviniek

 • haemocytometria

  - hematocytometria, hemocytometria, stanovenie počtu krviniek v určitom objeme krvi

 • haemocytopenia

  - hematocytopénia, hemocytopénia, nedostatok bunkových elementov v krvi, zníženie krvných buniek (červenej i bielej rady) v krvi

 • haemocytophagia

  - hemocytofágia, požieranie, deštrukcia krvných buniek, fagocytóza krviniek

 • haemocytozoon

  - hematocytozoón, hemocytozoón, mikroorganizmus parazitujúci v krvných bunkách

 • haemocyturia

  - hematocytúria, hemocytúria, prítomnosť krvných buniek v moči

 • haemocytus

  - hematocyt, hemocyt, označenie pre bunku obsahujúcu krvné farbivo, krvná bunka

 • haemodialysator

  - hemodialyzátor, umelá oblička

 • haemodialysis

  - hemodialýza, proces, kedy unikajú z krvi polopriepustnou membránou splodiny proteínového metabolizmu, ióny a nadbytočná voda do očisťovacieho (dialyzačného) roztoku, umelé mimotelové prečisťovanie krvi, pomocou umelej obličky, pri narušenej funkcii obliči

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: cerif, , sza, sqv, oap, ostat, śac, zth, strã, vym, de� �, plg, cpg, rte, tšp