Hľadaný výraz "c" v Lekárskom slovníku

Nájdených 2001 výsledkov (17 strán)

 • cadmium

  - kadmium, prvok zn. Cd

 • caducus

  - padajúci, padavý, náchylný k pádu, vratký

 • caecalis

  - cekálny, vzťahujúci sa k slepému črevu

 • caecitas

  - slepota

 • caecopexia

  - cékopexia, chirurgické upevnenie slepého čreva k brušnej stene

 • caecoptosis

  - cékoptóza, posun, pokles slepého čreva nadol

 • caecostomia

  - cékostómia, chirurgické vyústenie slepého čreva von z tela

 • caecotomia

  - cékotómia, operačné otvorenie slepého čreva

 • caecum

  - slepé črevo

 • caecus

  - slepý, slepo končiaci

 • caedes

  - zabitie, vražda

 • caenum

  - nečistota, kal

 • caeruleus

  - modrý, modrastý, modrošedý
  - modravý

 • caerulopsia

  - cerulopsia, porucha zraku (videné predmety sa zdajú byť modré)

 • caesareus

  - cisársky

 • cal(e)factus

  - zohriatý, teplý

 • cal(i)dus

  - teplý, zohriatý, horkokrvný

 • Calabron

  - prípravok obsahujúci vápnik a bróm. Pomáha pri neurózach, svrbení, a pri alergických stavoch. Obsahuje calcii bromolactobionas

 • calamitas

  - kalamita, škoda, nešťastie, pohroma

 • calamus

  - steblo, pero, trubička

 • calcanearis

  - kalkaneárny, pätový, týkajúci sa pätovej kosti

 • calcaneocuboideus

  - kalkaneokuboidný, týkajúci sa pätovej kosti a kuboidnej (kockovitej) kosti

 • calcaneodynia

  - kalkaneodýnia, bolesť pätovej kosti

 • calcaneofibularis

  - kalkaneofibulárny, týkajúci sa pätovej a lýtkovej kosti (píšťaly)

 • calcaneonavicularis

  - kalkaneonavikulárny, týkajúci sa pätovej kosti a loďkovitej kosti

 • calcaneoplantaris

  - kalkaneoplantárny, týkajúci sa pätovej kosti a chodidla

 • calcaneotibialis

  - kalkaneotibiálny, týkajúci sa pätovej kostia píšťaly

 • calcaneus

  - pätová kosť

 • calcauria

  - kalkaúria, zvýšené vylučovanie vápenatých solí močom

 • calciferens

  - vedúci k ukladaniu vápnika

 • calciferolum

  - kalciferol, vitamín D2 (ergocalciferol)

 • calcificatio

  - kalcifikácia, zvápenatenie, prestúpenie tkanív soľami vápnika

 • calcificatus

  - kalcifikovaný, zvápenatený

 • calcificiens

  - vedúci k zvápenateniu

 • calciformis

  - kalciformný, pohárikovitý

 • calcinaemia

  - kalcémia, hladina vápnika v krvi

 • calcinatio

  - "kalcinácia, zahrievanie látok na takú teplotu, pri ktorej sa zbavujú vody alebo vlhkosti

 • calcinatus

  - zvápenatený

 • calcinosis

  - kalcinóza, abnormálne, zvýšené ukladanie vápnika a jeho solí do tkanív

 • calcipenia

  - kalcipénia, nedostatok vápnika

 • calcitoninum

  - kalcitonín, hormón tvorený v parafolikulárnych bunkách štítnej žľazy, znižuje hladinu vápnika v krvi

 • calcium

  - vápnik

 • calciuria

  - kalciúria, vylučovanie vápnika močom

 • calculosis

  - kalkulóza, tvorba kameňov v tele

 • calculosus

  - kalkulózny, kamienkovitý, bohatý na kamienky

 • calculus

  - kamienok

 • caldarium

  - miesto, kde sa robí horúci kúpeľ

 • calefaciens

  - zahrievaci, otepľujúci

 • calibratio

  - "kalibrácia, štandardizácia prístroja alebo laboratórnej metodiky

 • calibrum

  - kaliber, priesvit, rozmer trubičky

 • calicectasis

  - kalikektázia, rozšírenie časti obličkových panvičiek

 • calicectomia

  - kalikektómia, operačné odstránenie chorobne zmenených častí obličkových panvičiek

 • calicopapillitis

  - kalikopapilitída, zápal obličkových panvičiek a papíl

 • caliculus

  - panvička, pohárik (napr. chuťový, očný)

 • caliginosus

  - kaliginózny, zahmlený, zahalený, mrákotný

 • caligo

  - hmla, temnota

 • caliper

  - kaliper, prístroj na merania tukových kožných rias, tukomer

 • calix

  - kalich, pohár, nádoba, miska

 • callocagathia

  - kalokagathia, starogrécky ideál telesnej a duševnej harmónie

 • callositas

  - kožní mozoľ, mozoľnatosť, stvrdnutie kože

 • callosus

  - kalózny, mozoľnatý, mozoľovitý, stvrdnutý, zhrubnutý

 • callum

  - tvrdá kože, mozoľ

 • callus

  - "mozoľ kože

 • calmetisatio

  - kalmetizácia, ochranné očkovanie proti tuberkulóze

 • calor

  - teplo, teplota (napr. popis vlastností zapáleného ložiska - je teplejšie ako okolie)

 • caloria

  - "kalória (cal), jednotka tepla, energie

 • caloricus

  - kalorický, tepelný, týkajúci sa tepelnej energie

 • calorifer(us)

  - kalorifer, tepelný zdroj, ohrievací

 • calorimetria

  - "kalorimetria, energometria, meranie zmien tepelnej energie reagujúcej sústavy

 • calorimetrum

  - kalorimeter, prístroj na meranie tepelnej energie

 • calorisatio

  - kalorizácia, zahrievanie, otepľovanie

 • calva

  - kalva, lebečná klenba

 • calvaria

  - kostená lebečná klenba

 • calvities

  - holohlavosť, plešatosť, vypadávanie vlasov

 • calvus

  - holý, plešatý

 • calx

  - päta

 • calyx

  - vak, kalich, pohár

 • cambium

  - kambium, vnútorná vrstva okostice

 • Camembert De Normandie

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • camera

  - klenutie, komora (napr. očná komora)

 • cAMP

  - cyklický adenozínmonofosfát

 • campanalis

  - kampanálny, zvoncovitý

 • campester

  - plochý

 • campimetria

  - kampimetria, meranie zorného poľa oka (perimetria)

 • campimetrum

  - prístroj na meranie zorného poľa oka (perimeter)

 • camptocormia

  - kamptokormia, ohnutie trupu dopredu (napr. pri hysterickom záchvate)

 • camptodactylia

  - kamptodaktýlia, znetvorenie ruky s trvalým ohnutím, pokrivené prsty, hlavne malíček

 • campus

  - pole, rovina

 • Campylobacterium

  - Campylobacter, druh gramnegatívnych špirálovito stočených baktérií (v žalúdku spôsobujú žalúdočné vredy)

 • canalicularis

  - kanálikovitý, tvoriaci kanálik

 • canaliculus

  - kanálik

 • canalis

  - kanál, prietok, trubica

 • canalisatio

  - kanalizácia, drenáž, chirurgická drenáž tkanív

 • canc(e)rophobia

  - kancerofóbia, kankrofóbia, chorobný strach z rakoviny

 • cancer

  - "rakovina, nádor

 • canceratio

  - kancerácia, zhubné zvrhnutie nádoru

 • cancerogenes

  - kancerogenny, vyvolávajúci rakovinu

 • cancerogenum

  - kancerogén, látka, ktorá môže (za určitých podmienok) vyvolať zhubné bujnenie

 • cancerologia

  - kancerológia, náuka o zhubných nádoroch

 • cancerosis

  - kanceróza, ochorieť na rakovinu

 • cancerosus

  - kancerózny, rakovinový

 • cancroidum

  - kankroid, spinocelulárna rakovina

 • Candida

  - "rod kvasiniek

 • candidosis

  - plesňové ochorenie vyvolané kvasinkou Candida albicans

 • candidus

  - biely

 • candor

  - belosť, lesk

 • canities

  - šedivenie vlasov, zošedivieť

 • Cannabis

  - indické konope, rastlina, ktorá sa pestuje kvôli omamným látkam (hašiš, marihuana)

 • cannula

  - kanyla, trubička vyrobená z plastických materiálov (polyetylén, polyuretan, silikón)

 • cannulatio

  - kanylácia, zavedenie kanyly do tela (do žily alebo do artérie)

 • cann~us

  - "špicovitý, majúci vzťah ku špicu. Dens caninus - očný zub, ""špicák"""

 • Cantal

  - tvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Francúzska

 • cantharidinum

  - kantaridín, anhydrid kyseliny dikarbónovej, dráždiaca látka získaná z krvi hmyzu (Cantharides), používaná ako afrodiziakum

 • cantharidismus

  - kantaridizmus, otrava kantaridínom

 • canthoplastica

  - kantoplastika, plastická operácia očného kútika za účelom rozšírenia očnej štrbiny

 • canthorrhaphe

  - kantorafia, operačné zošitie mihalnice (starší názov je viečko) v očnom kútiku

 • canthotomia

  - kantotómia, preťatie očného kútika

 • canthus

  - kantus, očný kútik

 • canus

  - striebristý, popoľavý