Hľadaný výraz "h" v Slovníku skratiek

Nájdených 398 výsledkov (4 strán)

 • H

  - skratka pre vodík z angl. hydrogen

 • H!WYM

  - skratka z anglického "Hey! Watch your mouth!" - dávaj si pozor na ústa!

 • h.c.

  - skratka výrazu honoris causa, čestný akademický titul, napr. čestný doktorát

 • h.doc.

  - skratka pre honorus docent slovensky - čestný docent

 • H00

  - Skratka diagnózy - hordeolum - jačmeň a chalazion - studený jačmeň

 • H01

  - Skratka diagnózy - iný zápal mihalnice

 • H02

  - Skratka diagnózy - iné choroby mihalnice

 • H03

  - Skratka diagnózy - choroby mihalnice pri chorobách zatriedených inde

 • H04

  - Skratka diagnózy - choroby slzných ústrojov

 • H05

  - Skratka diagnózy - choroby očnice

 • H06

  - Skratka diagnózy - choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách zatriedených inde

 • H10

  - Skratka diagnózy - zápal spojovky - conjunctivitis

 • H11

  - Skratka diagnózy - iné choroby spojovky

 • H13

  - Skratka diagnózy - choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde

 • H15

  - Skratka diagnózy - choroby bielka

 • H16

  - Skratka diagnózy - zápal rohovky - keratitis

 • H17

  - Skratka diagnózy - jazvy a zákaly rohovky

 • H18

  - Skratka diagnózy - iné choroby rohovky

 • H19

  - Skratka diagnózy - choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde

 • H20

  - Skratka diagnózy - iridocyklitída

 • H21

  - Skratka diagnózy - iné choroby dúhovky a vráskovca

 • H22

  - Skratka diagnózy - choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde

 • H25

  - Skratka diagnózy - starecký zákal šošovky - cataracta senilis

 • H26

  - Skratka diagnózy - iný zákal šošovky

 • H27

  - Skratka diagnózy - iné choroby šošovky

 • H28

  - Skratka diagnózy - zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde

 • H30

  - Skratka diagnózy - zápal cievovky a sietnice - chorioretinitis

 • H31

  - Skratka diagnózy - iné choroby cievovky

 • H32

  - Skratka diagnózy - choroby cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde

 • H33

  - Skratka diagnózy - odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie sietnice - ruptura retinae

 • H34

  - Skratka diagnózy - cievne oklúzie sietnice

 • H35

  - Skratka diagnózy - iné choroby sietnice

 • H36

  - Skratka diagnózy - choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde

 • H40

  - Skratka diagnózy - glaukóm

 • H42

  - Skratka diagnózy - glaukóm pri chorobách zatriedených inde

 • H43

  - Skratka diagnózy - choroby sklovca

 • H44

  - Skratka diagnózy - choroby očnej gule

 • H45

  - Skratka diagnózy - choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde

 • H46

  - Skratka diagnózy - zápal zrakového nervu - neuritis nervi optici

 • H47

  - Skratka diagnózy - iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh

 • H48

  - Skratka diagnózy - choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde

 • H49

  - Skratka diagnózy - paralytický strabizmus (škuľavosť)

 • H50

  - Skratka diagnózy - iný strabizmus (škuľavosť)

 • H51

  - Skratka diagnózy - iné poruchy binokulárnych pohybov

 • H52

  - Skratka diagnózy - poruchy refrakcie a akomodácie

 • H53

  - Skratka diagnózy - poruchy videnia

 • H54

  - Skratka diagnózy - slepota a slabozrakosť

 • H55

  - Skratka diagnózy - nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka

 • H57

  - Skratka diagnózy - iné choroby oka a jeho adnexov

 • H58

  - Skratka diagnózy - iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách zatriedených inde

 • H59

  - Skratka diagnózy - pozákrokové choroby oka a očných adnexov nezatriedené inde

 • H60

  - Skratka diagnózy - zápal vonkajšieho ucha - otitis externa

 • H61

  - Skratka diagnózy - iné choroby vonkajšieho ucha

 • H62

  - Skratka diagnózy - choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde

 • H65

  - Skratka diagnózy - nehnisavý zápal stredného ucha - otitis media non suppurativa

 • H66

  - Skratka diagnózy - hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha

 • H67

  - Skratka diagnózy - zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde

 • H68

  - Skratka diagnózy - zápal a zapchatie sluchovej trubice

 • H69

  - Skratka diagnózy - iné choroby sluchovej trubice

 • H70

  - Skratka diagnózy - zápal hlávkového výbežku - mastoiditis a príbuzné choroby

 • H71

  - Skratka diagnózy - cholesteatóm stredného ucha

 • H72

  - Skratka diagnózy - prederavenie (perforácia) bubníkovej blany

 • H73

  - Skratka diagnózy - iné choroby bubníkovej blany

 • H74

  - Skratka diagnózy - iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku

 • H75

  - Skratka diagnózy - iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde

 • H80

  - Skratka diagnózy - otoskleróza

 • H81

  - Skratka diagnózy - poruchy vestibulárnej funkcie

 • H82

  - Skratka diagnózy - vertiginózne (ošiaľové) syndrómy pri chorobách zatriedených inde

 • H83

  - Skratka diagnózy - iné choroby vnútorného ucha

 • H90

  - Skratka diagnózy - konduktívna a senzorineurálna strata sluchu (nedočujnosť)

 • H91

  - Skratka diagnózy - strata sluchu iného typu

 • H92

  - Skratka diagnózy - bolesť v uchu - otalgia a výtok z ucha - otorea

 • H93

  - Skratka diagnózy - iné choroby ucha nezatriedené inde

 • H94

  - Skratka diagnózy - iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde

 • H95

  - Skratka diagnózy - pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku nezatriedené inde

 • HAA

  - Skratka učebného predmetu Hudobná akustika

 • HAB

  - Skratka učebného predmetu Hudobno-teoretická analýza skladieb

 • HACCP

  - skratka pre Hazard Analysis Critical Control Point - kritický kontrolný bod analýzy rizika

 • HAD

  - Skratka učebného predmetu Hádzaná

 • HAL

  - Skratka učebného predmetu Hra na anglickom rohu

 • HAP

  - Skratka učebného predmetu Harmonizácia ľudovej piesne

 • HAR

  - Skratka učebného predmetu Harmónia

 • HAS

  - skratka pre hygiene assessment system - systém hodnotenia hygieny
  - Skratka učebného predmetu Hudobná výchova a spev

 • HAT

  - Skratka učebného predmetu Hra na tube

 • HAV

  - Kuba, Havana - Jose Martí International Airport - skratka pre letisko

 • HBB

  - Skratka učebného predmetu Hygiena a bezpečnosť práce

 • HBL

  - Skratka učebného predmetu Hydrobiológia

 • HBN

  - Skratka učebného predmetu Hra na bicích nástrojoch

 • HBP

  - Skratka učebného predmetu Hygiena a bezpečnosť pri práci

 • HBR

  - Skratka učebného predmetu Hra na barytóne

 • HBS

  - Skratka učebného predmetu Hygiena a bezpečnosť služieb v agroturistike

 • HBT

  - Skratka učebného predmetu Hygiena a bezpečnosť v turistike

 • HBU

  - Skratka učebného predmetu Hra na B trúbke

 • HC

  - Hlohovec (skratka okresu)

 • HCH

  - Skratka učebného predmetu Hygiena a technológia chovu zvierat

 • HCM

  - Skratka učebného predmetu Hra na cimbale

 • HCR

  - Skratka učebného predmetu Hotelové služby a cestovný ruch

 • HCV

  - Skratka učebného predmetu Hutnícke cvičenia

 • HCW

  - Skratka učebného predmetu Hutnícke cvičenie

 • HCZ

  - Skratka učebného predmetu Hygiena chovu zvierat

 • HD Ready

  - skratka výrazu High Definition Ready, označenie televízorov schopných prijímať vysielanie vo vysokom rozlíšení

 • HDA

  - Skratka učebného predmetu Hospodárske písomnosti a účtovníctvo

 • HDD

  - Skratka učebného predmetu Hudobná didaktika

 • HDE

  - skratka pre Handelsverband Deutschland - Nemecká asociácia maloobchodníkov
  - Skratka učebného predmetu Hospodárska a dopravná geografia

 • HDF

  - Skratka učebného predmetu Hlavný predmet - flauta

 • HDG

  - Skratka učebného predmetu Hospodársky a dopravný zemepis

 • HDI

  - Skratka učebného predmetu Hodinové stroje

 • HDL

  - Skratka učebného predmetu Hlbinné dobývanie ložísk

 • HDM

  - Skratka učebného predmetu Hospodárska diplomacia

 • HDN

  - Skratka učebného predmetu Hra na druhom nástroji

 • HDP

  - Skratka učebného predmetu Hospodárske písomnosti

 • HDR

  - Skratka učebného predmetu Hydraulika

 • HDS

  - Skratka učebného predmetu Hygiena odpadových surovín

 • HDT

  - Skratka učebného predmetu Hydroekologické stavby

 • HDV

  - Skratka učebného predmetu Hlavný predmet - violončelo

 • HDY

  - Skratka učebného predmetu Hudobno-dramatická výchova

 • HDZ

  - Skratka učebného predmetu Hra v tanečnej alebo džezovej skupine

 • HE

  - Humenné (skratka okresu)

Naposledy hľadané výrazy: