Hľadaný výraz "g" v Slovníku skratiek

Nájdených 223 výsledkov (2 strán)

 • g

  - skratka pre striebro z angl. silver - chemický prvok s protónovým číslom 47
  - skratka z anglického "Grin široký" - úsmev/úškľabok

 • G00

  - Skratka diagnózy - bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis), nezatriedený inde

 • G01

  - Skratka diagnózy - zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

 • G02

  - Skratka diagnózy - zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

 • G03

  - Skratka diagnózy - zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými a nešpecifikovanými príčinami

 • G04

  - Skratka diagnózy - zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis,myelitis a encephalomyelitis

 • G05

  - Skratka diagnózy - zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri chorobách zatriedených inde

 • G06

  - Skratka diagnózy - vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny absces a granulóm

 • G07

  - Skratka diagnózy - vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde

 • G08

  - Skratka diagnózy - vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou - intrakraniálna a intraspinálna flebitída a tromboflebitída

 • G09

  - Skratka diagnózy - neskoré následky zápalových chorôb ústredného nervového systému

 • G10

  - Skratka diagnózy - huntingtonova choroba

 • G11

  - Skratka diagnózy - hereditárna ataxia

 • G12

  - Skratka diagnózy - spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy

 • G13

  - Skratka diagnózy - systémové atrofie prvotne postihujúce ústredný nervový systém pri chorobách zatriedených inde

 • G20

  - Skratka diagnózy - parkinsonova choroba

 • G21

  - Skratka diagnózy - sekundárny parkinsonizmus

 • G22

  - Skratka diagnózy - parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde

 • G23

  - Skratka diagnózy - iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

 • G24

  - Skratka diagnózy - dystónia

 • G25

  - Skratka diagnózy - iné extrapyramidové poruchy a poruchy hýbavosti

 • G26

  - Skratka diagnózy - extrapyramidové poruchy a poruchy hýbavosti pri chorobách zatriedených inde

 • G30

  - Skratka diagnózy - alzheimerova choroba

 • G31

  - Skratka diagnózy - iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde

 • G32

  - Skratka diagnózy - iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

 • G35

  - Skratka diagnózy - roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex

 • G36

  - Skratka diagnózy - iná akútna roztrúsená demyelinizácia

 • G37

  - Skratka diagnózy - iné demyelinizačné choroby ústredného nervového systému

 • G40

  - Skratka diagnózy - epilepsia - zrádnik

 • G41

  - Skratka diagnózy - status epilepticus - epileptický stav

 • G43

  - Skratka diagnózy - migréna

 • G44

  - Skratka diagnózy - iné syndrómy bolesti hlavy

 • G45

  - Skratka diagnózy - prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy

 • G46

  - Skratka diagnózy - cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách

 • G47

  - Skratka diagnózy - poruchy spánku

 • G50

  - Skratka diagnózy - poruchy trojklaného nervu (N. trigeminus)

 • G51

  - Skratka diagnózy - poruchy tvárového nervu (N. facialis)

 • G52

  - Skratka diagnózy - poruchy ostatných hlavových nervov

 • G53

  - Skratka diagnózy - poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde

 • G54

  - Skratka diagnózy - poruchy nervových koreňov a spletí

 • G55

  - Skratka diagnózy - kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde

 • G56

  - Skratka diagnózy - mononeuropatie hornej končatiny

 • G57

  - Skratka diagnózy - mononeuropatie dolnej končatiny

 • G58

  - Skratka diagnózy - iné mononeuropatie

 • G59

  - Skratka diagnózy - mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde

 • G60

  - Skratka diagnózy - dedičná a idiopatická neuropatia

 • G61

  - Skratka diagnózy - zápalová polyneuropatia

 • G62

  - Skratka diagnózy - iné polyneuropatie

 • G63

  - Skratka diagnózy - polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde

 • G64

  - Skratka diagnózy - iné poruchy periférneho nervového systému

 • G70

  - Skratka diagnózy - myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky

 • G71

  - Skratka diagnózy - primárne poruchy svalov

 • G72

  - Skratka diagnózy - iné myopatie

 • G73

  - Skratka diagnózy - poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde

 • G80

  - Skratka diagnózy - detské mozgové ochrnutie

 • G81

  - Skratka diagnózy - hemiplégia

 • G82

  - Skratka diagnózy - paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)

 • G83

  - Skratka diagnózy - iné paralytické syndrómy

 • G90

  - Skratka diagnózy - poruchy autonómneho nervového systému

 • G91

  - Skratka diagnózy - hydrocefalus - vodnatieľka mozgu

 • G92

  - Skratka diagnózy - toxická encefalopatia

 • G93

  - Skratka diagnózy - iné poruchy mozgu

 • G94

  - Skratka diagnózy - iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde

 • G95

  - Skratka diagnózy - iné choroby miechy

 • G96

  - Skratka diagnózy - iné poruchy ústredného nervového systému

 • G97

  - Skratka diagnózy - pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde

 • G98

  - Skratka diagnózy - iné poruchy nervového systému nezatriedené inde

 • G99

  - Skratka diagnózy - iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

 • GA

  - Gabonská republika, skrátený názov Gabon. Skratka štátu.
  - skratka pre gálium z angl. gallium - chemický prvok s protónovým číslom 31
  - skratka z anglického "Go Ahead" - pokračuj

 • GAA

  - Skratka učebného predmetu Gastronomický ateliér

 • GAB

  - Gabonská republika, skrátený názov Gabon. Skratka štátu.

 • GAD

  - Skratka učebného predmetu Gastronomie Deutsch

 • GAE

  - Skratka učebného predmetu Gastronomy English

 • GAEC

  - skratka pre Good agricultural and enviromental conditions - Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky
  - vo Francúzsku, skratka pre Le Groupement Agricole d´Exploitation en Commun - forma poľnohospodárskeho obchodného družstva

 • GAFTA

  - skratka pre UK Grain and Feed Trade Association - Britské združenie obchodníkov s obilím a krmivami

 • GAJ

  - Skratka učebného predmetu Globálne štúdie v anglickom jazyku

 • GAM

  - Skratka učebného predmetu Grafika a multimédiá

 • GAO

  - skratka pre General Accounting Office - Ústredný úrad pre účtovníctvo

 • GAT

  - Skratka učebného predmetu Grafické systémy v automatizačnej technike

 • GATS

  - skratka pre General Agreement on Trade in Services - Všeobecná dohoda o obchodovaní v službách

 • GATT

  - skratka pre General Agreement on Tariffs and Trade - Všeobecná dohoda o clách a obchode

 • GAV

  - skratka pre gross added value - hrubá pridaná hodnota

 • GAZ

  - Skratka učebného predmetu Programovanie automatizačných zariadení

 • GB

  - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, skrátený názov Spojené kráľovstvo. Skratka štátu.

 • GBC

  - Skratka učebného predmetu Garbiarska chémia

 • GBM

  - Skratka učebného predmetu Garbiarske materiály

 • GBP

  - kód meny libra šterlingov. Mena sa používa v krajine Spojené kráľovstvo (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska)

 • GBR

  - Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska, skrátený názov Spojené kráľovstvo. Skratka štátu.

 • GCR

  - Skratka učebného predmetu Gastronómia v cestovnom ruchu

 • GD

  - Grenada, skrátený názov Grenada. Skratka štátu.
  - skratka pre gadolínium z angl. gadolinium - chemický prvok s protónovým číslom 64

 • GD&R

  - skratka z anglického "Grinning, Ducking & Running" - vyškierať sa, prikrčiť sa a zdrhnúť

 • GDD

  - Skratka učebného predmetu Grafický dizajn digitálnych médií

 • GDI

  - Skratka učebného predmetu Grafický dizajn

 • GDM

  - Skratka učebného predmetu Grafický dizajn digitálných médií

 • GDT

  - Skratka učebného predmetu Grafický dizajn tlačových médií

 • GE

  - Gruzínsko, skrátený názov Gruzínsko. Skratka štátu.
  - skratka pre germánium z angl. germanium - chemický prvok s protónovým číslom 32

 • GEAMR

  - skratka pre Organization of European Health Food Retailers - Európsky zväz asociácií obchodov s produktmi zdravej výživy

 • GED

  - Skratka učebného predmetu Geodézia

 • GEE

  - Skratka učebného predmetu Geografia Európy

 • GEG

  - Skratka učebného predmetu Geografia

 • GEL

  - kód meny gruzínsky lari. Mena sa používa v krajine Gruzínsko (Gruzínska republika)

 • GEMS

  - skratka pre Global Environmental Monitoring System - Globálny systém monitorovania životného prostredia

 • GEO

  - Gruzínsko, skrátený názov Gruzínsko. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Geológia

 • GEP

  - Skratka učebného predmetu Geometrická optika

 • GERD

  - skratka pre gross domestic expenditure on R&D - hrubé domáce výdavky na vedu a výskum

 • GESASE

  - skratka pre General Confederation of Greek Agrarian Association - Konfederácia gréckych farmárskych zväzov

 • gestapo

  - skratka výrazu Geheime Staatspolizei, tajná štátna polícia nacistického Nemecka v rokoch 1933 - 1945

 • GEV

  - Skratka učebného predmetu Geodetické výpočty

 • GEX

  - Skratka učebného predmetu Geografia v praxi

 • GF

  - Zámorský departmán Francúzskej Guyany, skrátený názov Francúzska Guyana. Skratka štátu.

 • GFN

  - skratka z anglického "Gone For Now" - musím už ísť

 • GFT

  - Skratka učebného predmetu Grafická tvorba

 • GFY

  - Skratka učebného predmetu Geofyzika

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mkj, maså, plo, zhr, fss, chx, sqbla, fyn, aun, zkr, rot, ccj, pd, dir, doh