Význam slova "ant" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 73 výsledkov (1 strana)

 • antagonistický príd.: a-é protirečenie, a-é triedy;

  antagonisticky prísl.

 • antagonizmus -mu m. nezmieriteľné protirečenie: triedny a.;

 • antarktický príd. k Antarktída: a. ľadovec, a-é moria

 • antedatovať dok. i nedok. odb. uviesť, uvádzať na listine, zmluve ap. skorší dátum, ako bola napísaná: a. faktúru

 • anténa -y -tén ž. konštrukcia na príjem al. vysielanie elektromagnetických vĺn;

 • anténový príd.: a. stožiar, a. prepínač

 • antialergický príd. kt. zabraňuje alergii, protialergický: a. paplón

 • antibiotický príd.: a-é látky

 • antibiotikum -ka -tík s. látka org. pôvodu umŕtvujúca baktérie a vírusy (napr. penicilín);

 • antičastica -e -tíc ž. fyz. častica jestvujúca pri každej elementárnej častici, ale s opačným znamienkom elektr. náboja, magnetického momentu atď.

 • anticipácia -ie ž. anticipovanie

 • anticipovať nedok. i dok. časovo predbiehať, predbehnúť; predvídať: a. vývoj, budúcnosť

 • antický príd.: a-é umenie;
  a-á filozofia

 • antidampingový, antidumpingový [-dam-] príd. zacielený proti dumpingu: a-é opatrenia

 • antidemokratický príd. protidemokratický: a-á vláda

 • antidopingový príd. kt. sa zameriava proti dopingu: a. výbor; a-á skúška dopingová

 • antifašista -u m.;

 • antifašistický príd.: a-é sily

 • antifašizmus -mu m. boj, hnutie proti fašizmu;

 • antifóna -y -fón ž. striedavý spev a chrámový verš najmä pri žalmoch v kresť. liturgii;

 • antifonálny príd.: a. spev

 • antifónia -ie ž. striedavý liturg. spev;

 • antifonický príd.: a. spev

 • antigén -u m. biol. látka schopná vyvolať v organizme tvorbu protilátok;

 • antigénny príd.: a-e vlastnosti

 • antihmota -y ž. fyz. hmota zložená z atómov, ktorých všetky častice sú nahradené príslušnými antičasticami

 • antika -y ž. gréc. a rím. starovek; jeho kultúra a umenie;

 • antikomunistický príd.: a-é zacielenie

 • antikomunizmus -mu m. hnutie, politika proti komunizmu: centrály a-u;

 • antikoncepcia -ie ž. zabránenie počatiu; prostriedky na to;

 • antikoncepčný príd.: a-é prostriedky

 • antikoro -a s. druh nehrdzavejúcej ocele;

 • antikorový príd.: a. príbor

 • antikoróznosť -i ž.

 • antikorózny príd. určený na ochranu pred koróziou, vzdorujúci korózii: a. náter;

 • antikrist -a m. (podľa Antikrista, Kristovho protivníka, kt. má prísť na konci vekov) zlý, bezbožný človek, zloduch

 • antikvariát -u m. obchod so staršími knihami, časopismi, rukopismi ap.

 • antikvárny príd. starý, upotrebený: a-e knihy, a. exemplár

 • antilopa -y -lop ž. afr. a ázij. párnokopytník, zool. Antilope;

 • antilopí príd.: a-ia koža;

 • antilopový príd.: a-é rukavice z antilopej kože

 • antimilitarista -u m. odporca militarizmu;

 • antimilitaristický príd.: a-é hnutie

 • antimilitarizmus -mu m. hnutie proti militarizmu;

 • antimón -u m. biely lesklý kov, chem. prvok, zn. Sb;

 • antimónový príd.: a-á ruda

 • antinómia -ie ž. odb. protiklad, rozpor, protirečenie

 • antipatia -ie ž. zápor. citový postoj k niekomu, niečomu, odpor, nechuť, op. sympatia: cítiť, prejavovať a-iu k, voči niekomu;

 • antipatický príd.: a. človek

 • antiromán -u m. lit. románový útvar zámerne odlišný od postupov tradičného románu (pestovaný približne od 2. polovice 20. stor.)

 • antisemita -u m. nepriateľ Židov z rasových príčin; stúpenec antisemitizmu;

 • antisemitizmus -mu m. hnutie proti židovstvu, rasová nenávisť k Židom

 • antisemitka -y -tiek ž.;

 • antisemitský príd. nepriateľský voči Židom, protižidovský

 • antiseptický príd. ničiaci choroboplodné zárodky: a-é látky

 • antislovenský príd. protislovenský: a-á propaganda

 • antistatický príd. zabraňujúci vzniku elektrostatického náboja: a-é vlastnosti výrobku

 • antitalent -a m. človek, kt. nemá schopnosti, talent na niečo

 • antitoxín -u m. biol. ochranná látka v tele proti toxínom

 • antivírusový príd. zastavujúci al. obmedzujúci činnosť vírusov, protivírusový: a. účinok lieku

 • antológia -ie ž. výber z lit. prác: a. modernej poézie

 • antonymum -nyma -ným s. lingv. slovo opačného významu, opozitum (napr. teplý – studený)

 • antracit -u m. veľmi výhrevné čierne uhlie

 • antropológ -a mn. -ovia m. odborník v antropológii;

 • antropológia -ie ž. veda o človeku z hľadiska fyzického, historického, sociálneho, kultúrneho, filozofického, teologického a i.;

 • antropologička -y -čiek ž.;

 • antropologický príd.

 • antuka -y ž. tehlová múčka na úpravu povrchu (tenisových) ihrísk;

 • antukový príd.

 • bažant -a mn. N a A -y m.

  1. kurovitý poľný vták s pestrým perím

  2. mn. -i živ. voj. slang. nováčik, začiatočník;

 • bažantí príd. k 1: b-ie mäso

 • seržant -a m. voj. vyšší st. poddôstojníka v niekt. armádach al. polícii;

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: be, opã å, zlm, lr, šefta, vačší, uro, ian, ceg, zpv, tzh, šáfik, boã, frk, azd
Slovník skratiek: malãƒâ, j46, bep, kj, též, f, kvp, pbt, kã ã, dpč, nfk, ori, ä s, clm, giwist
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV