Hľadaný výraz "ant" v Slovníku cudzích slov

nájdených 618 výsledkov (6 strán)

 • ANT

  - Holandské Antily, skrátený názov Holandské Antily. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Anatómia

 • ant(i)odontalgicus

  - ant(i)odontalgický, zmierňujúci bolesť zubov

 • ant-

  - proti, opačne

 • antabus

  - prostriedok na liečbu alkoholikov - ak človek po jeho požití pije alkohol, pozvracia sa

 • antabus - prostriedok na liečbu alkoholikov

  - ak človek po jeho požití pije alkohol, pozvracia sa

 • antacid, antacidum

  - látka znižujúca kyslosť žalúdočných štiav

 • antacídum

  - liek znižujúc kyslosť žalúdočnej šťavy

 • antacidus

  - neutralizujúci alebo viažuci kyselinu chlorovodíkovú v žalúdku

 • antae

  - spôsob zosilnenia čela steny antickej architektúry

 • antagonický

  - nezmieriteľne nepriateľský; protichodný

 • antagonismus

  - antagonizmus, protiklad, protichodná, opačná činnosť orgánov, liekov

 • antagonista

  - antagonista, činiteľ pôsobiaci opačne, protichodne ako iný činiteľ

 • antagonistický

  - nepriateľský, protichodný, antagonický

 • antagonisticus

  - antagonistický, protichodný, opačne pôsobiaci

 • antagonizmus

  - nezmieriteľný protiklad, protichodnosť, rozpor

 • antalek

  - v spišskom nárečí - súdok

 • antalgický

  - pôsobiaci proti bolesti

 • antalgicus

  - antalgický, utišujúci, zmierňujúci bolesť

 • antanta

  - spojenectvo medzi štátmi

 • antapex

  - bod na svetovej sfére ležiacej oproti apexu

 • antarktický

  - vzťahujúci sa na južný pól a oblasti okolo neho alebo pochádzajúci z oblasti Antarktídy

 • antarthriticus

  - ant(i)artritický, pôsobiaci proti kĺbovému reumatizmu

 • antarthriticus, antiarthriticus

  - ant(i)artritický, pôsobiaci proti kĺbovému reumatizmu

 • antasthmaticus

  - antastmatický, pôsobiaci proti astme, proti dýchacím ťažkostiam

 • ante

  - vpredu, predtým
  - pred
  - prvá časť zložených slov s významom umiestenie vpredu, predchádzanie v čase

 • ante cenam

  - pred jedlom

 • ante cenam, cibos

  - pred jedlom

 • ante Christum

  - pred narodením Krista, pred naším letopočtom, skratka A. Chr.

 • ante meridiem

  - pred poludním, skratka a. m.

 • ante mortem

  - krátko pred smrťou

 • ante mortem (finem)

  - pred smrťou

 • ante partum

  - pred pôrodom

 • ante portas

  - pred bránami, podľa vety Hannibal ante portas; v prenesenom zmysle blížiace sa nebezpečenstvo

 • ante-

  - prvá časť zložených slov s významom umiestenie vpredu, predchádzanie v čase

 • antebrachialis

  - antebrachiálny, predlakťový

 • antebrachium

  - predlaktie

 • antecedencia

  - predpoklad, podmienka, to, čo predchádza; proces zarezávania rieky do zdvíhajúceho sa podložia; prevládajúci vplyv jedného z predkov na genotyp jedinca

 • antecedens

  - predchádzajúci, prevládajúci

 • antecedent

  - predok, predchodca; východiskový predpoklad úsudku

 • antecedentia

  - antecedencia, podmienka, predpoklad

 • antecurvatio

  - antekurvácia, ohnutie, zakrivenie

 • antedatovať

  - opatriť skorším dátumom, napr. spis

 • antefixatio

  - antefixácia, upevnenie dopredu, k prednej stene

 • anteflexio

  - anteflexia, ohnutie dopredu

 • antelúdium

  - v hudbe: predohra

 • antemenstrualis

  - antemenštruačný, stav tesne pred menštruáciou

 • antemeticus

  - antemetický, tlmiaci zvracanie

 • anténa

  - zariadenie na vysielanie a zachytávanie elektromagnetických vĺn

 • antenatalitas

  - antenatalita, stav pred narodením

 • anteneandertálec

  - vyhynutý primát, predchodca neandertálca; človek steinheimský

 • antependium, antipendium

  - ozdobný záves na prednej strane oltára

 • antephasis

  - antefáza, predobdobie, obdobie pred mitotickou profázou, pred začatím mitotického delenia buniek

 • antepositio

  - antepozícia, chirurgické posunutie orgánov dopredu

 • antepozícia

  - postavenie jedného jazykového prostriedku pred ostatné; postavenie vpredu

 • anterethicus

  - anterektický, mierniaci dráždenie

 • anterior

  - predný, ležiaci vpredu

 • anteriosuperior

  - nachádzajúci sa vpredu hore

 • anterodorsalis

  - anterodorzálny, predozadný

 • anterolateralis

  - anterolaterálny, ležiaci vpredu na boku

 • anteromedialis

  - anteromediálny, ležiaci vpredu a smerom k stredovej čiare

 • anteroposterior

  - anteroposteriórny, predozadný

 • anteroseptalis

  - anteroseptálny, týkajúci sa prednej steny srdcovej komory a prednej časti medzikomorovej prepážky

 • anteroticus

  - znižujúci pohlavný pud

 • anteroticus, antieroticus,

  - znižujúci pohlavný pud

 • anteroventralis

  - anteroventrálny, ležiaci vpredu na brušnej stene

 • antesystola

  - antesystola, predčasný sťah srdca

 • antetorsio

  - antetorza, vytočenie kosti dopredu

 • anteversio

  - anteverzia (maternice), naklonenie maternice dopredu

 • antéza

  - obdobie kvitnutia vegetácie

 • anthelix

  - oblúkovitý val súbežný so zadnou časťou helixu

Pozri výraz ANT v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: nrec, mží, , ni, , put, zsi, fra, šom, szs, far, ã â ice, ppä, mvt, efm