Hľadaný výraz "vz" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • adjunkcia

  - pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu...

 • adorovať

  - zbožne uctievať, zbožňovať, vzývať...

 • aerogén

  - vzácny, tzv. inertný plyn...

 • agonistický

  - vzťahujúci sa na agonostiku...

 • akčný

  - činný, výkonný; vzťahujúci sa...

 • alamosit

  - kremičitan olovnatý, vzácny nerast...

 • alogénny

  - v geológii vzťahujúci sa...

 • altruista

  - človek s pozitívnym vzťahom...

 • altruizmus

  - nesebecký, láskavý vzťah k...

 • analytický

  - rozborový, rozoberajúci; vzťahujúci sa...

 • anglický

  - týkajúci sa Anglicka; vzťahujúci...

 • anglosaský

  - vzťahujúci sa na Anglosasov,...

 • antibióza

  - vzájomné potláčanie rastu a...

 • antineutríno

  - antičastica vo vzťahu k...

 • argón

  - vzácny plyn bez zápachu...

 • astrológia

  - hľadanie vzťahov a súvislostí...

 • atitúda

  - držanie tela, postoj; vzťah,...

 • barokový

  - vzťahujúci sa na baroko,...

 • bibliofil

  - milovník a zberateľ vzácnych...

 • biostatika

  - veda o vzťahu štruktúry...

 • biosystém

  - živý systém, vzťahy medzi...

 • biotický

  - vzťahujúci sa k životu,...

 • bullion

  - vzácny kov, najčastejšie zlato,...

 • cimélia

  - vzácnosť, rarita, najmä v...

 • denotácia

  - vzťah výrazu k denotátu,...

 • dórsky

  - vzťahujúci sa na starogrécky...

 • efebólia

  - pohlavný vzťah homosexuálnych mužov...

 • emulzia

  - sústava dvoch vzájomne sa...

 • ergonómia

  - štúdium vzťahov medzi človekom...

 • evanjelický

  - protestantský, reformovaný, vzídený z...

 • exkvizitný

  - vzácny, vybraný, mimoriadny...

 • fenogenetika

  - výskum vzťahov medzi genotypom...

 • filiácia

  - postupnosť; závislosť, napr. vzájomná...

 • franchising

  - systém zmluvných vzťahov medzi...

 • funkčný

  - vzťahujúci sa k účelu,...

 • homomorfizmus

  - v matematike vzťah podobnosti...

 • human relations

  - medziľudské vzťahy, sociálna a...

 • indiferencia

  - ľahostajnosť, vzájomné neovplyvňovanie, neurčitosť,...

 • inklúzia

  - vzťah medzi triedami, množinami...

 • interakcia

  - vzájomné pôsobenie dvoch alebo...

 • interaktívny

  - umožňujúci vzájomnú komunikáciu, priamy...

 • interfertilita

  - schopnosť vzájomného oplodnenia dvoch...

 • invokácia

  - oslovenie; vzývanie, vzletné oslovenie,...

 • kolízny

  - vzťahujúci sa ku kolízii,...

 • kompatibilita

  - vzájomná zlučiteľnosť, prípustnosť, schopnosť...

 • kompenzácia

  - vzájomné vyrovnanie; poskytnutie náhrady;...

 • kryptón

  - chemický prvok, vzácny plyn,...

 • lunisolárny

  - vzťahujúci sa na Mesiac...

 • lutécium

  - prvok zo skupiny vzácnych...

 • magnetochémia

  - náuka o vzťahoch medzi...

 • magnetostatika

  - náuka o vzájomných silových...

 • maltézsky

  - vzťahujúci sa na rytiersky...

 • marinný

  - vzťahujúci sa na more...

 • modus vivendi

  - dočasná zmluvná úprava vzťahov...

 • morálka

  - spoločenskými vzťahmi a pomermi...

 • mutualita

  - vzájomnosť ...

 • neón

  - chemický prvok, vzácny plyn...

 • ondatra

  - severoamerický hlodavec so vzácnou...

 • optimizmus

  - dôverčivý vzťah k životu,...

 • platinové kovy

  - skupina vzácnych kovov...

 • provincia

  - vidiek vo vzťahu k...

 • public relations, PR

  - styk s verejnosťou, vzťah...

 • rara avis

  - vzácny vták; v prenesenom...

 • rarita

  - vzácnosť, unikát, zberateľská cennosť,...

 • referencia

  - doporučenie; dobrozdanie, posudok; vzťah...

 • rekriminácia

  - vzájomné obviňovanie, vyčítanie, zvaľovanie...

 • reumatický

  - vzťahujúci sa na reumatizmus...

 • rodit

  - ródiové zlato, vzácny nerast...

 • sapfický

  - lesbický; vzťahujúci sa k...

 • soboľ

  - kunovitá šelma so vzácnou...

 • sodný

  - vzťahujúci sa na zlúčeniny...

 • solidarita

  - súnáležitosť, spolupatričnosť, vzájomnosť, súdržnosť,...

 • somatický

  - telový, telesný, vzťahujúci sa...

 • synekológia

  - náuka o vzťahoch spoločenstiev...

 • tarbagan

  - hlodavec so vzácnou kožušinou;...

 • unikum

  - jedinečná vec, jedinečnosť, vzácnosť,...

 • agroekológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • biocenológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • reciprocita

  - vzájomnosť, vzájomné poskytovanie výhod,...