Hľadaný výraz "v n" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 184 výsledkov (2 strán)

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu...

 • adrenalinémia

  - nárast hladiny adrenalínu v...

 • afekcia

  - hnutie mysle; náklonnosť, vášeň;...

 • affettuoso

  - v hudbe: náruživo, s...

 • afiš

  - plagát, výveska, reklamný nápis...

 • agrogeológia

  - výskum hornín, z ktorých...

 • akvanautika

  - výskum morských hlbín...

 • albanistika

  - výskum dejín, jazyka a...

 • ambažúra

  - v hudbe: nátisk; chuť...

 • amerikanistika

  - výskum jazykov, kultúry, dejín,...

 • ančovka

  - sardela v korenistom náleve,...

 • apretúra

  - konečná úprava výrobku na...

 • arbovírus

  - vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia,...

 • archívnictvo

  - náuka o práci v...

 • arzia

  - ľahká, neprízvučná doba v...

 • atika

  - strešný výstupok nad hlavnou...

 • auspície

  - vyhliadky, nádeje, záštita; v...

 • autoalarm

  - automatické poplašné zariadenie v...

 • backup

  - vo výpočtovej technike záložná...

 • balet

  - umelecký výrazový tanec; tanečný...

 • biostratigrafia

  - náuka o vývoji organizmov...

 • bona

  - vychovávateľka, pestúnka v zámožných...

 • brizantný

  - výbušný, drtivý, trieštivý...

 • byzantológia

  - výskum dejín a kultúry...

 • chasidizmus

  - východoeurópske židovské náboženské hnutie...

 • chiropraxia

  - manipulačná liečba v rámci...

 • con affetto

  - v hudbe: náruživo, zmyselne...

 • consensus omnium

  - zhoda všetkých názorov...

 • demo

  - slangový výraz pre predbežnú,...

 • dermoid, dermatoid

  - nádorový útvar v koži,...

 • dialektizmus

  - nárečový prvok v spisovnom...

 • diskusia

  - rozprava, výmena názorov, rozhovor...

 • doxa

  - názor, mienka; výsledok iba...

 • embryopatia

  - patologické následky vývoja po...

 • ependým

  - výstelka dutín centrálneho nervového...

 • epidémia

  - hromadný výskyt nákazlivej choroby...

 • erosenka

  - platená spoločníčka, masérka v...

 • exemplárny

  - vzorný, príkladný, výstražný...

 • exostóza

  - nádorovitý výrastok na kosti...

 • extrapolácia

  - priblíženie; približný výpočet hodnôt...

 • falodín

  - toxický pepsín v muchotrávke...

 • fantastický

  - vysnený, blúznivý, neskutočný, výstredný,...

 • fenomenálny

  - vynikajúci, výnimočný, mimoriadny...

 • ferman

  - úradný výnos, obežník, rozpis...

 • flip

  - pomerne sladký výživný nápoj...

 • floskula

  - prázdna fráza; bezobsažný výraz...

 • fonológia

  - náuka o fonémach v...

 • frygana

  - vegetačná formácia v Stredomorí,...

 • fugato

  - nástup hlasov v hudobnej...

 • futuristický

  - v súčasnosti nereálny, neuskutočniteľný,...

 • futurológia

  - vedecký výskum možného alebo...

 • gelivácia

  - proces rozpadu hornín v...

 • genetický

  - vývojový, počiatočný; pôvodový ...

 • geológia

  - náuka o vzniku, vývoji,...

 • geomorfológia

  - náuka o zákonitostiach vývoja...

 • ginko

  - východoázijský strom, u nás...

 • gnóma

  - stručná historka, sentencia, výrok...

 • habitué

  - každodenná návšteva, stály hosť...

 • halomorfný

  - v geológii soľný, obsahujúci...

 • haploídia

  - polovičný počet chromozómov v...

 • ilustrácia

  - obrazová výzdoba, knižný obraz;...

 • indoeurópsky euroregión

  - funkčný územný celok v...

 • intersubjektivita

  - čo je spoločné všetkým...

 • inventár

  - súhrn hnuteľných vecí v...

 • inzulín

  - hormón slinivky brušnej; výťažok...

 • izoglosa

  - izolínia výskytu nárečového prvku...

 • kampaň

  - väčšia jednorazová politická, propagačná...

 • karma

  - v indickom náboženstve predurčenie...

 • karter

  - spodná časť skrine výbušného...

 • kastelán

  - správca hradu; sprievodca návštevníkov...

 • kenofytikum

  - vo vývoji rastlín obdobie...

 • kirna

  - nádoba na výrobu margarínovej...

 • klyzma

  - črevný výplach; nálev tekutiny...

 • koedukácia

  - spoločná školská výchova chlapcov...

 • koláž

  - výtvarný prejav kombinujúci ručné...

 • korutina

  - vo výpočtovej technike spoločná...

 • kryptogamia

  - rozmnožovanie rastlín výtrusmi, tajnosnubnosť...

 • kvinkvenálny

  - päťročný, prebiehajúci/opakujúci sa v...

 • lapidárny

  - neobyčajne veľký, výrazný; stručný...

 • liberum veto

  - voľné zakazujem; v Poľsku...

 • lipofibróm

  - nezhubný nádor z väzivového...

 • logicizmus

  - názor zdôrazňujúci význam alebo...

 • makroplanktón

  - planktón zložený z väčších...

 • megaflops

  - jednotka výpočtovej rýchlosti, milión...

 • meteor

  - v meteorológii názov pre...

 • metodika

  - náuka o zákonitostiach výučby;...

 • metodológia

  - náuka o všeobecných metódach...

 • mikropaleontológia

  - výskum drobných skamenelín, súčasť...

 • mixotrofia

  - výživa rastlín schopných fotosyntézy,...

 • mononukleóza

  - vírusové infekčné ochorenie so...

 • montáž

  - konečné spojenie výrobku zloženého...

 • moréna

  - kamenný nános v podloží...

 • mykoplazmóza

  - vírusové ochorenie rastlín, typ...

 • myofibróm

  - nezhubný nádor z väzivového...

 • myxomatóza

  - smrteľná vírusová choroba niektorých...

 • nomogenéza

  - evolučná teória považujúca vývoj...

 • normálny

  - obvyklý, pravidelný, bežný, v...

 • notorický

  - zrejmý, viditeľný, všeobecne známy,...

 • nozematóza

  - infekčné ochorenie včiel spôsobené...

 • ofenzíva

  - útok, výpad; útočná činnosť...

 • oftalmológ

  - odborník v oftalmológii, očný...

 • oligotrofia

  - nedostatočná výživa organizmu, nedostatok...

 • opozitum

  - slovo opačného významu, antonymum...

 • ortofónia

  - náuka o spisovnej výslovnosti...

 • osteofibróm

  - nezhubný nádor z väzivového...

 • pandémia

  - nákaza rozšírená na väčšej...

 • papilokarcinóm

  - zhubný papilón v močových...

 • paramos

  - v Andách náhorná plošina...

 • parathormón

  - hormón regulujúci hladinu vápnika...

 • parazitológia

  - náuka o cudzopasníkoch v...

 • patent

  - chránené výlučné právo na...

 • pedagogika

  - náuka o výchove a...

 • penológia

  - náuka o výkone trestu...

 • pesar

  - antikoncepčná membrána v tvare...

 • plazmagén

  - gén uložený v cytoplazme...

 • plebejec

  - v starovekom Ríme príslušník...

 • poetika

  - náuka o výstavbe slovesného...

 • pogo

  - výrazový tanečný prejav, nepárový...

 • polúcia

  - samovoľný výtok semena u...

 • predeterminácia

  - predurčenie; názor, že vývoj...

Naposledy hľadané výrazy: