Význam slova "fil" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 51 výsledkov (1 strana)

 • filagória -ie ž. (záhradná) besiedka

 • filantrop -a m. ľudomil, op. mizantrop;

 • filantropia -ie ž. ľudomilnosť, dobročinnosť, op. mizantropia;

 • filantropický príd.

 • filatelia -ie ž. zbieranie pošt. známok;

 • filatelista -u m. zberateľ, znalec pošt. známok;

 • filatelistický príd.: f-á výstava

 • filatelistka -y -tiek ž.;

 • filc -u m. hovor. plsť;

 • filcový príd.: f. klobúk

 • filé neskl. s. vykostené mäso: rybie f.;
  hovädzie f. hovädzí rezeň

 • filharmónia -ie ž. veľký symfonický orchester: Slovenská f.;

 • filharmonický príd.: f. orchester

 • filharmonik -a mn. -ci m. člen filharmónie;

 • filiálka -y -lok ž. pobočka, odbočka: f. banky

 • filiálny príd. pobočný, vedľajší: f. závod, f-a stanica;
  f-a farnosť

 • filigrán -u m. strieborné al. zlaté drôtiky; drobné umel. predmety z nich

 • filigránsky príd. jemne vypracovaný; drobný: f-a práca;
  f-a postava;

  filigránsky prísl.: f. vypracovaný

 • filip -a m. iba v hovor. expr. spoj. (ne)mať f-a (ne)mať dôvtip, bystrosť

 • filister -tra m. konzervatívny malomeštiak; spiatočník, obmedzenec;

 • filisterský príd.

 • film -u m.

  1. celuloidový pás použ. na fotografovanie, filmovanie: vyvolať f.

  2. sfilmované dielo: nemý, zvukový, farebný, širokouhlý, krátky f.;
  premietať, nakrúcať f.

  3. film. produkcia, kinematografia: dejiny f-u

  4. tenký povlak: olejový f.;

 • filmár -a m. film. pracovník;

 • filmárka -y -rok ž.;

 • filmársky príd.: f-a práca;

 • filmárstvo -a s. film. činnosť

 • filmotéka -y -ték ž. zbierka, archív filmov

 • filmovať nedok.

  1. zachytávať na film; spracúvať v podobe filmu: f. preteky;
  f. operu Krútňava

  2. nakrúcať film: f. v Tatrách

  3. hovor. hrať úlohu vo filme

  4. hovor. expr. predstierať: f-je zaľúbenosť

 • filmovo prísl.

 • filmový príd.: f. pás, f-á kamera, produkcia, f. herec, f-á hviezda, f. festival;

 • filodendron -u m. ozdobná izbová rastlina s veľkými členenými listami, bot. monstera Monstera

 • filológ -a mn. -ovia m. odborník vo filológii; poslucháč filológie;

 • filológia -ie ž.

  1. veda o národných jazykoch a literatúrach: slovanská, klasická f.

  2. veda zaoberajúca sa kritickým rozborom a vydávaním textov lit. diel;

 • filologička -y -čiek ž.;

 • filologický príd.: f-é štúdium;

  filologicky prísl.: skúmať pamiatku f.

 • filozof -a m.

  1. mysliteľ; odborník vo filozofii; poslucháč filozofie: starovekí f-i

  2. expr. mudrc; mudrlant;

 • filozofia -ie ž.

  1. veda o najvšeobecnejších zákonoch bytia, myslenia a procesu poznania: antická, kresťanská f., materialistická, idealistická f.

  2. názory na život a na svet: životná, optimistická f.

  3. spoločenskovedný odbor štúdia na univerzite, najmä na filoz. fakulte: doktor f-ie;
  študovať f-iu;
  na f-ii na filozofickej fakulte

  4. vhodnejšie koncepcia, chápanie: f. podnikania;

 • filozofický príd.: f. smer;
  f-á fakulta;

  filozoficky prísl.

 • filozofka -y -fiek ž.;

 • filozofovať nedok. myslieť ako filozof, logicky uvažovať;

 • filter -tra L -i mn. -e m. zariadenie na zadržiavanie niekt. zložky zmesi, na zadržiavanie lúčov, zvuku ap.: f. na kávu;
  fotografický f.;

 • filtrácia -ie ž. filtrovanie: f. vody;

 • filtračný príd.: f. papier, f-á stanica

 • filtrovať nedok. čistiť filtrom, cediť: f. olej;
  f. cez papier

 • filtrový príd.

 • filumenista -u m. zberateľ takých nálepiek;

 • filumenistika -y ž. zbieranie nálepiek zo zápalkových škatuliek;

 • filumenistka -y -tiek ž.

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: dvs, ttm, dtv, spi, nezú, krn, ils, ass, pks, ani ň, cmr, pxb, esc, ďalší, har
copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV