Hľadaný výraz "tor" v Slovníku cudzích slov

nájdených 233 výsledkov (2 strán)

 • TOR

  - skratka pre traditional own resources - tradičné vlastné zdroje
  - Skratka učebného predmetu Technológia odevnej výroby

 • tóra

  - päť kníh Mojžišových; židovský kultový predmet s ich zápisom, vlastný židovský náboženský zákon, Pentateuch

 • torak-, torako-

  - prvá časť zložených slov s významom hrudník, hrudníkový, hruď, hrudný

 • torakalgia

  - bolesť hrudníka

 • torakálny

  - hrudný

 • torakochirurgia

  - chirurgia hrudníka

 • torakodýnia

  - hrudná neuralgia

 • torakomeióza

  - chorobné zmenšenie hrudníka

 • torakoplastika

  - plastická operácia hrudníka znehybňujúca polovicu pľúc pri tuberkulóze

 • torakoschíza

  - vrodený rázštep hrudníka

 • torakostenóza

  - chorobné zúženie hrudníka

 • torakotómia

  - chirurgické otvorenia hrudnej dutiny
  - chirurgické otvorenie hrudníka

 • torax

  - hrudník, hruď

 • torba

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - taška
  - v horno-šarišskom nárečí - plátenná taška z konopného plátna

 • torbernit

  - vodnatý fosforečnan medi a uranylu, nerast

 • torcularis

  - vylisovaný, stlačený, prázdny (o mieste po stlačení tepny)

 • toreádor

  - zápasník s býkmi pri býčich zápasoch

 • torero

  - peší zápasník s býkmi

 • torický

  - vytvorený kombináciou dvoch rôznych krivostí na tej istej ploche

 • torii

  - ozdobná brána japonských chrámov pozostávajúca z dvoch zvislých a dvoch priečnych brvien

 • torit

  - nerast s obsahom tória

 • tórium

  - rádioaktívny sivý mäkký ťažný kov používaný vo vákuovej elektrotechnike, značka Th

 • torkret

  - omietka striekaná pod tlakom

 • torment

  - starorímsky obliehací prak, katapult

 • tormentácia

  - technická skúška pevnosti

 • tormina

  - kŕče, kŕčovité bolesti, ťažkosti

 • torna

  - batoh

 • tornádo

  - veterná smršť na juhu USA

 • torogummit

  - zásaditý kremičitan tória a uránu, nerast

 • toroida

  - krivka rovnobežná s elipsou

 • torpédo

  - vzdušná alebo podmorská strela s vlastným pohonom

 • torpens

  - navodzujúci malátnosť, otupujúci

 • torpidita

  - otupenosť, malátnosť, necitlivosť

 • torpidný

  - apatický, ľahostajný, malátny, tupý, necitlivý, odolný; neprístupný liečbe

 • torpidus

  - torpidný, tupý, strnulý, neprístupný liečbe

 • torpor

  - strnutie, chabosť, malátnosť, apatia
  - strnulosť, ochablosť, nečinnosť

 • torr

  - stará jednotka atmosférického tlaku

 • torsio

  - torzia, otočenie, zakrútenie

 • torteliny

  - talianske cestoviny, taštičky plnené mäsom

 • torticollis

  - tortikolis, stáčanie hlavy na jednu stranu

 • tortikolis

  - nachýlenie hlavy na jednu stranu s otočením na druhú stranu
  - chorobný sklon hlavy do strany, príčinou je kŕč alebo skrátený kývač

 • tortila, tortilla

  - kukuričná placka v Španielsku a Južnej Amerike

 • torton

  - stratigrafický stupeň miocénu mediteránnej oblasti

 • tortor

  - mučiteľ

 • tortovňička

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - forma na pečenie torty

 • tortuositas

  - tortuozita, zvlnenosť, zakrútenosť, spletitosť

 • tortuosus

  - skrútený, zvlnený, spletitý

 • tortura

  - krivenie, napínanie, mučenie
  - mučenie, týranie; trápenie, utrpenie, súženie; stredoveké útrpné právo

 • tortus

  - krútenie, závit, oblúk

 • Torula

  - histolytica - huba, ktorá má bunku s hlienovitým puzdrom (Cryptococcus neoformans)

 • torulosis

  - torulóza, mykotorulóza, infekčné ochorenie vyvolané kvasinkami Cryptococcus neoformans, postihujúce pľúca, nervový systém, kožu

 • torulosis, mycotorulosis,

  - torulóza, mykotorulóza, infekčné ochorenie vyvolané kvasinkami Cryptococcus neoformans, postihujúce pľúca, nervový systém, kožu

 • torulóza

  - infekčné ochorenie vyvolané kvasinkami Cryptococcus neoformans, postihuje pľúca, kožu a nervový systém

 • torulus

  - hrbolček, malá vyvýšenina, lalôčik

 • torus

  - "hrboľ, val, výrastok, vyvýšenina
  - kvetné lôžko
  - hrboľ, val, výrastok, vyvýšenina

 • tory, toryovec, toryovia

  - anglická konzervatívna strana z konca 18. storočia, sústreďujúca veľkú buržoáziu, veľkostatkárov a vysoké duchovenstvo; expresívne: člen britskej konzervatívnej strany

 • torzia

  - krútenie, skrútenie, stočenie
  - krútenie, točenie, stáčanie

 • torzo

  - zlomok umeleckého alebo vedeckého diela; neúplne zachované sochárske dielo; pahýľ, kýpeť

 • absorbátor

  - látka pohlcujúca žiarenie

 • adaptátor

  - pôvodca adaptácie

 • Administrátor

  - Osoba majúca najvyššie práva k práci zo systémom, väčšinou počítačovou sieťou.
  - správca; dočasný správca farnosti; správca počítačovej siete

 • aerátor

  - prevzdušňovacie zariadenie

 • agitátor

  - zariadenie na oddeľovanie látok

 • akcelerátor

  - časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“); urýchľovač; koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach

 • aktivátor

  - látka pridávaná do zmesi na urýchlenie reakcie; zariadenie na pestovanie a rozmnožovanie organizmov v živnej pôde

 • akumulátor

  - zariadenie na hromadenie tepelnej, elektrickej alebo inej energie

 • akvizitér, akvizítor

  - obchodný jednateľ, náborár, človek získavajúci zákazníkov, inzeráty a pod.

 • alfabetizátor

  - učiteľ, ktorý sa podieľa na alfabetizácii

 • aligátor

  - druh amerického krokodíla

 • alternátor

  - zariadenie na výrobu elektrickej energie v automobiloch, nástupca predtým používaných dynám, synchrónny generátor striedavého prúdu

 • amplifikátor

  - zosiľovač (v slaboprúdovej technike)

 • analyzátor

  - prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie; látka používaná pri analýze; ten, kto prevádza analýzu

 • animátor

  - pracovník určujúci alebo realizujúci pohyby filmových bábok alebo postavičiek kresleného filmu; pracovník organizujúci zábavu pre rekreantov

 • anulátor

  - vypínač na organe

 • arizátor

  - osoba preberajúca a spravujúca skonfiškovaný židovský majetok

 • audítor

  - kedysi prísediaci u vojenského súdu, overovateľ účtovníctva; sudca katolíckeho cirkevného súdu

 • biokatalyzátor

  - látka vznikajúca v živých organizmoch, ktorá riadi biochemické reakcie, napr. hormóny, vitamíny a pod.

 • bonifikátor

  - aromatická látka používaná pri výrobe alkoholických nápojov

 • civilizátor

  - človek šíriaci civilizáciu

 • definítor

  - v rehoľnom ráde alebo kongregácii poradca predstaveného; predstavený jedného z obvodu rádovej provincie; duchovný určený apoštolským stolcom na prípravu blahoslavenia

 • degustátor

  - ochutnávač nápojov alebo potravín

 • demodulátor

  - zariadenie umožnujúce získanie pôvodného (modulovaného) signálu

 • depilátor

  - prístroj alebo prípravok na depiláciu

 • deratizátor, deratizér

  - človek vykonávajúci deratizáciu

Pozri výraz TOR v synonymickom slovníku slovenčiny.