Hľadaný výraz "psycho" v Lekárskom slovníku

Nájdených 47 výsledkov (1 strana)

 • psychoafektívny

  - týkajúci sa psychiky a emócií

 • psychoaktívny

  - pôsobiaci na psychiku

 • psychoanalepticus

  - psychoanaleptický, (liek) vzpružujúci, zvyšujúci vyššiu nervovú činnosť

 • psychoanalysis

  - psychoanalýza, liečba duševných chorôb, najmä neuróz, rozborom psychického diania (metóda propagovaná S. Freudom)

 • psychochirurgia

  - psychochirurgia, liečba duševných chorôb operačným výkonom na mozgu

 • psychochromaesthesia

  - psychochromestézia, druh synestézie, pri ktorej sú zmyslové podnety vnímané ako farby

 • psychodrama

  - psychodráma, liečebný postup, pri ktorom pacient hrá rolu obsahujúcu vlastnú konfliktnú situáciu

 • psychodyslepticus

  - psychodysleptický, vyvolávajúci psychotické stavy (napr. halucinogény)

 • psychofarmakum

  - liek ovplyvňujúci psychiku

 • psychogenes

  - psychogénny, duševného, psychického pôvodu, psychicky podmienený, vzniknutý pôsobením duševných reakcií

 • psychogenia

  - psychogénia, psychická podmienenosť choroby, vznik choroby na psychickom podklade

 • psychogénny

  - psychicky podmienený, vzniknutý pôsobením duševných reakcií

 • psychoglossia

  - psychoglózia, psychicky podmienená koktavosť

 • psychohygiena

  - psychohygiena, duševná hygiena, súhrn znalostí a opatrení vedúcich k ochrane duševného zdravia

 • psychokinesis

  - psychokinéza, explozívne, impulzívne konanie

 • psychologia

  - psychológia, náuka o zákonitostiach, vývoji a prejavoch duševnej činnosti

 • psychometria

  - psychometria, meranie mentálnych schopností testami inteligencie

 • psychomimeticus

  - psychomimetický, halucinogénny, vyvolávajúci prechodné psychotické stavy

 • psychomotilitas

  - psychomotilita, vplyv duševných prejavov na činnosť vegetatívneho nervového systému

 • psychomotoricus

  - psychomotorický, vo vzťahu k vôľou ovplyvneným svalovým pohybom, psychomotorický záchvat - forma epileptického záchvatu

 • psychoneurosis

  - psychoneuróza, psychogénne vzniknutá, funkčná, reverzibilná porucha vyššej nervovej činnosti

 • psychopaedia

  - psychopédia, odbor špeciálnej pedagogiky, zaoberajúci sa rozvojom, výchovou a vzdelávaním rozumovo zaostávajúcich osôb

 • psychopathia

  - psychopatia, väčšinou vrodená duševná porucha, nenormálnosť, nevyrovnanosť osobnosti s asociálnymi rysmi

 • psychopathicus

  - psychopatický, nevyrovnaný, nenormálny

 • psychopathisatio

  - psychopatizácia, povahová anomália až asociálnosť, vyliečiteľná po odstránení somatickej choroby

 • psychopathologia

  - psychopatológia, odbor zaoberajúci sa odchylnými duševnými prejavmi

 • psychopharmacologia

  - psychofarmakológia, odvetvie farmakológie zaoberajúce sa účinkom psychofarmák

 • psychopharmacon

  - psychofarmakon, látky, ktoré prednostne ovplyvňujú duševnú činnosť človeka

 • psychophysica

  - "psychofyzika, metóda v psychológii pokúšajúca sa určiť presné vzťahy medzi prostredím a jeho ""psychickým"" obrazom"

 • psychophysiologia

  - psychofyziológia, interdisciplinárny odbor (patrí medzi neurovedy), zaoberajúci sa experimentálnym výskumom zložitých mozgových funkcií človeka, ktoré majú psychický (subjektívny) charakter

 • psychoprophylacticus

  - spôsob ukľudnenia (pacienta) vhodne zvoleným spôsobom jednania a chovania

 • psychoprophylaxis

  - "psychoprofylaxia, ochrana pred duševnými chorobami

 • psychoreflexus

  - psychoreflex, reflex viazaný na spolupôsobenie duševných pochodov

 • psychosexualis

  - psychosexuálny, týkajúci sa psychiky a sexuálnych prejavov

 • psychosis

  - psychóza, duševná choroba charakterizovaná poruchou myslenia a jednania s následným rozpadom osobnosti

 • psychosocialis

  - psychosociálny, týkajúci sa psychiky a správania jedinca vo vzťahu k spoločnosti

 • psychosomatica

  - psychosomatika, náuka o význame duševných pochodov pre vznik a priebeh telesných chorôb

 • psychosomaticus

  - psychosomatický, týkajúci sa pôsobenia duševných pochodov na vznik a priebeh orgánových ochorení

 • psychostimulancium

  - látka povzbudzujúca psychické funkcie

 • psychostimulans

  - psychostimulujúci, stimulujúci psychické funkcie, odstraňujúci duševnú únavu (napr. Kofeín, Amfetamín)

 • psychotherapia

  - psychoterapia, cieľavedomé liečebné pôsobenie na psychiku človeka

 • psychoticus

  - "psychotický, súvisiaci s duševnou poruchou

 • psychotonicus

  - psychotonický, oživujúci nervovú činnosť

 • psychotonismus

  - zdĺhavá otrava psychotónom (amfetamínom)

 • psychotropicum

  - psychotropiká, lieky ovplyvňujúce myseľ, používané na liečbu duševných porúch

 • psychovegetativus

  - psychovegetatívny, týkajúci sa duševných pochodov a vegetatívneho nervového systému

 • Psychóza

  - spoločný pojem pre skupinu porúch, respektíve príznakov, ktorých spoločnou charakteristikou je, že vedú k závažnému porušeniu schopností človeka vnímať správne realitu a schopností ovládať a riadiť vlastné správanie. Pojem psychóza označuje skupinu porúch, kde patrí aj schizofrénia a pojem psychotické správanie sa vzťahuje na také prejavy v správaní pacienta, kde pacient koná pod vplyvom vážne zmeneného vnímania reality, porúch myslenia a motivácie, pričom svoje správanie nevie ovládať či korigovať. Psychotické správanie resp. psychotické symptómy sa môžu vyskytovať aj pri iných poruchách, napríklad pri akútnej intoxikácii niektorými drogami (Marihuana, LSD, pervitin).

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pão, knz, kosň, vv, zkh, ã â ã â v, rkf, ipn, od, adt, hpu, štek, ttt, mil,