Hľadaný výraz "saå" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 364 výsledkov (4 strán)

 • flagellum

  - plaziaca sa časť rastliny,...

 • flop

  - novinka, ktorá sa neujala;...

 • florivor

  - živočích živiaci sa kvetmi...

 • foniatria

  - odbor medicíny zaoberajúci sa...

 • frekvencia

  - počet pravidelne sa opakujúcich...

 • ftizeológia

  - vedný odbor zaoberajúci sa...

 • funkčný

  - vzťahujúci sa k účelu,...

 • fyzikálny

  - týkajúci sa fyziky...

 • geofágia

  - duševná porucha prejavujúca sa...

 • geometria deskriptívna

  - zaoberá sa premietaním priestorových...

 • glaciológia

  - odbor zaoberajúci sa zákonitosťami...

 • globalistika

  - veda zaoberajúca sa globálnymi...

 • golgotský

  - týkajúci sa Golgoty (pahorok...

 • gorodky

  - hra, pri ktorej sa...

 • grafománia

  - chorobné nutkanie písať, literárne...

 • heliotropizmus

  - schopnosť rastlín orientovať sa...

 • hemerofilný

  - sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa...

 • heterofág

  - živočích živiaci sa rôznorodou...

 • hipický

  - týkajúci sa koní alebo...

 • histológia

  - oblasť medicíny, ktorá sa...

 • hurtovať

  - náhliť sa, lomoziť, naliehať...

 • hydraulický

  - týkajúci sa vody; využívajúci...

 • hydrofóbny

  - neznášajúci vodu, bojaci sa...

 • hyena

  - psovitá šelma živiaca sa...

 • hygrofilná rastlina

  - vyskytujúca sa v trvale...

 • hypochondria

  - chorobný sklon presvedčovať sa...

 • ichtyofág

  - živočích živiaci sa rybami...

 • ilúvium

  - pôda, ktorá sa nachádza...

 • imobilita

  - nehybnosť, neschopnosť pohybovať sa,...

 • implicitný

  - nevyvinutý, nerozvinutý; rozumejúci sa...

 • impulzívny

  - prudký, náhly, poddávajúci sa...

 • imunobiológia

  - časť biológie, ktorá sa...

 • incipit

  - začína sa, v stredovekých...

 • indológia

  - odbor zaoberajúci sa jazykmi,...

 • intraartikulárny

  - nachádzajúci sa vnútri kĺbu...

 • intracerebrálny

  - nachádzajúci sa vo vnútri...

 • intranukleárny

  - nachádzajúci sa vnútri jadra...

 • iradiácia

  - jav, keď sa nám...

 • ireverzibilný

  - nezvratný, nenávratný, neschopný sa...

 • irizovať

  - lesknúť sa, hrať dúhovými...

 • juvenilný

  - mladistvý, vyskytujúci sa v...

 • kandidatúra

  - uchádzanie sa o funkciu...

 • karbid vápnika

  - pôsobením vody sa z...

 • kardiochirurgia

  - odbor chirurgie, ktorý sa...

 • keratofág

  - živočích živiaci sa rohovinou,...

 • keratóm

  - ochorenie prejavujúce sa rohovatením...

 • kinematika

  - odbor zaoberajúci sa opisom...

 • kinetika

  - časť dynamiky zaoberajúca sa...

 • kleptománia

  - duševná porucha prejavujúca sa...

 • klimatický

  - týkajúci sa podnebia, podnebný...

 • koadaptácia

  - prispôsobovanie sa niektorých druhov...

 • kofeín

  - alkaloid nachádzajúci sa napr....

 • kofochirurgia

  - zaoberá sa liečbou porúch...

 • kolízny

  - vzťahujúci sa ku kolízii,...

 • komunálny

  - patriaci obci, týkajúci sa...

 • kontaktný

  - dotykový, priamo sa dotýkajúci,...

 • koprofág

  - organizmus živiaci sa výkalmi...

 • koprofyt

  - rastlina vyvíjajúca sa na...

 • kopulant

  - páriaci sa živočích...

 • kortikálny

  - týkajúci sa kôry, kôrový...

 • kozmický

  - vesmírny, týkajúci sa vesmíru...

 • kraniológia

  - vedný odbor zaoberajúci sa...

 • kriminológia

  - spoločenská veda zaoberajúca sa...

 • kryogenetika

  - časť fyziky zaoberajúca sa...

 • kumránsky

  - týkajúci sa židovskej kumránskej...

 • kvinkvenálny

  - päťročný, prebiehajúci/opakujúci sa v...

 • kybernetika

  - veda zaoberajúca sa zákonitosťami...

 • labiálny

  - perný, týkajúci sa pier...

 • latentný

  - skrytý, neprejavujúci sa navonok,...

 • laterála

  - boková spoluhláska, ktorá sa...

 • lepok

  - zmes bielkovín vyskytujúca sa...

 • lexikografia

  - odbor zaoberajúci sa opisom...

 • lineárny

  - priamočiary; týkajúci sa priamky;...

 • lituanistika

  - odbor, ktorý sa zaoberá...

 • lunisolárny

  - vzťahujúci sa na Mesiac...

 • lupinín

  - alkaloid nachádzajúci sa v...

 • mach

  - jednotka rýchlosti rovnajúca sa...

 • magnetické pole

  - priestor, kde sa prejavuje...

 • maltézsky

  - vzťahujúci sa na rytiersky...

 • marinný

  - vzťahujúci sa na more...

 • mašallah

  - arabský výraz „nech sa...

 • matematika

  - veda, ktorá sa zaoberá...

 • mediteránny

  - stredozemský, týkajúci sa Stredozemného...

 • medziplanetárny

  - jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi...

 • melazma

  - kožné ochorenie prejavujúce sa...

 • metastázovať

  - šíriť sa metastázami...

 • mikrobiogénne prvky

  - biogénne prvky vyskytujúce sa...

 • moldavit

  - tektit, ktorý sa vyskytuje...

 • mongolizmus

  - vrodená chyba prejavujúca sa...

 • monoestria

  - pripravenosť samice páriť sa...

 • monofág

  - živočích živiaci sa jedným...

 • monotropia

  - schopnosť látok vyskytovať sa...

 • moravikum

  - týkajúci sa Moravy; geologicky...

 • mundánny

  - svetový, týkajúci sa celého...

 • mutabilita

  - premenlivosť, schopnosť sa meniť,...

 • múzický

  - týkajúci sa niektorého odboru...

 • mycetofág

  - organizmus, ktorý sa živí...

 • naftén

  - nasýtený uhľovodík, ktorý sa...

 • narkolepsia

  - chorobná spavosť prejavujúca sa...

 • natálny

  - týkajúci sa narodenia...

 • negramotnosť

  - neznalosť čítať a písať,...

 • nekrofília

  - sexuálna deviácia, ktorá sa...

 • neonatológ

  - detský lekár zaoberajúci sa...

 • neuropatológia

  - zaoberá sa nervovými chorobami...

 • neurotický

  - týkajúci sa neurózy alebo...

 • neurovaskulárny

  - týkajúci sa nervového a...

 • nidácia

  - usadenie sa oplodneného vajíčka...

 • nonkonformita

  - chovanie nezhodujúce sa s...

 • nystagmus

  - očná choroba prejavujúca sa...

 • oftalmochirurgia

  - zaoberá sa operatívnou liečbou...

 • ombrofília

  - prispôsobenie sa pre život...

 • ombrofóbia

  - neprispôsobenie sa vlhkému prostrediu...

 • omnivor

  - zviera živiace sa mäsitou...

 • operand

  - prvok, s ktorým sa...

 • optika

  - časť fyziky zaoberajúca sa...

 • organická chémia

  - zaoberá sa prvkami a...

 • orientovať sa

  - vyznať sa v mieste;...

 • ortopédia

  - odbor lekárstva, ktorý sa...

 • otolaryngológia

  - odbor, ktorý sa zaoberá...

 • otoskleróza

  - ušná choroba prejavujúca sa...