Hľadaný výraz "sa" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 480 výsledkov (4 strán)

 • abdikovať

  - vzdať sa trónu, vysokej...

 • abjurácia

  - verejné zrieknutie sa viery...

 • abstencia

  - zdržanie sa možnosti využiť...

 • adaptívny

  - prispôsobujúci sa podmienkam, daným...

 • advokátsky

  - týkajúci sa advokáta a...

 • afektovaný

  - strojený, prehnaný; chovajúci sa...

 • agonistický

  - vzťahujúci sa na agonostiku...

 • akademický

  - týkajúci sa akadémie; školský;...

 • akčný

  - činný, výkonný; vzťahujúci sa...

 • aklimatizácia

  - prispôsobenie sa novému prostrediu,...

 • akomodácia

  - prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia;...

 • aliancia

  - spojenectvo, spolčenie sa; príležitostné...

 • aliín

  - aminokyselina nachádzajúca sa v...

 • alochronický

  - vyskytujúci sa v určitej...

 • alogénny

  - v geológii vzťahujúci sa...

 • alpínsky

  - alpský, týkajúci sa Álp;...

 • alternarióza

  - choroba rastlín prejavujúca sa...

 • ambiciózny

  - usilujúci sa vyniknúť, ctižiadostivý ...

 • amen

  - hebrejský výraz „staň sa,...

 • amenorea

  - nedostavenie sa menštruácie ...

 • ana partes aequales

  - rovným dielom (používa sa...

 • anadróma

  - presúvanie sa rýb z...

 • analytický

  - rozborový, rozoberajúci; vzťahujúci sa...

 • anestéziológ

  - lekár starajúci sa o...

 • angiológia

  - lekársky odbor zaoberajúci sa...

 • anglický

  - týkajúci sa Anglicka; vzťahujúci...

 • anglofónny

  - vyjadrujúci sa angličtinou ...

 • anglosaský

  - vzťahujúci sa na Anglosasov,...

 • antický

  - staroveký, týkajúci sa gréckeho...

 • antropofilný

  - sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa...

 • apel

  - dovolávanie sa, verejná výzva;...

 • apelovať

  - podávať odvolanie; dovolávať sa...

 • apokalyptika

  - opis blížiaceho sa konca...

 • apropriácia

  - privlastnenie, uchopenie sa držby...

 • arabský

  - týkajúci sa Arabov a/alebo...

 • aristokratický

  - týkajúci sa aristokracie; šľachtický;...

 • aritmetika

  - časť matematiky zaoberajúca sa...

 • arktický

  - týkajúci sa Arktídy, severného...

 • armenistika

  - odbor zaoberajúci sa jazykom,...

 • arménsky

  - týkajúci sa Arménska a...

 • asfyxia

  - nedostatočné dýchanie, dusenie sa ...

 • asimilovať

  - prispôsobiť sa ...

 • ašpirant

  - uchádzač, čakateľ; kto sa...

 • astrometria

  - odbor astronómie zaoberajúci sa...

 • astronautika

  - veda zaoberajúca sa problematikou...

 • asymptota

  - dotyčnica dotýkajúca sa krivky...

 • asýriológia

  - odbor orientalistiky zaoberajúci sa...

 • atlantický

  - týkajúci sa Atlantického oceána ...

 • atómový

  - týkajúci sa atómu, atómového...

 • atonálny

  - riadiaci sa pravidlami atonality,...

 • atrofovať

  - zmršťovať, stenčovať, zmenšovať sa ...

 • audiológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • aukcia holandská

  - dražba, kde sa cena...

 • autizmus

  - uzavrenie sa do svojho...

 • autochtónny

  - pôvodný, vyskytujúci sa v...

 • azonálny

  - vyskytujúci sa vo všetkých...

 • bajonet

  - bodák, ktorý sa nasadzuje...

 • bakteriológia

  - odvetvie mikrobiológie, zaoberajúce sa...

 • balkanistika

  - odbor zaoberajúci sa jazykom,...

 • balkánsky

  - týkajúci sa Balkánu...

 • bandážistika

  - odbor zaoberajúci sa výrobou...

 • barokový

  - vzťahujúci sa na baroko,...

 • betaín

  - dusíkatá látka nachádzajúca sa...

 • biochémia

  - vedný odbor zaoberajúci sa...

 • biológia

  - veda zaoberajúca sa štúdiom...

 • biotický

  - vzťahujúci sa k životu,...

 • bulbárny

  - týkajúci sa predĺženej miechy...

 • canisterapia

  - liečba psom, dotýkaním sa...

 • centrálna hviezda

  - nachádzajúca sa v strede...

 • centrálny

  - ústredný, nachádzajúci sa v...

 • cerezín

  - tuhý uhľovodík, používa sa...

 • chameleón

  - hmyzožravý plaz, ktorý sa...

 • chromatická adaptácia

  - prispôsobenie sa morských rias...

 • cirkumanálny

  - nachádzajúci sa v okolí...

 • cirkumekvatoriálny

  - nachádzajúci sa v blízkosti...

 • cirkumlunárny

  - nachádzajúci sa v blízkosti...

 • cirkumpolárny

  - v geológii nachádzajúci sa...

 • coming-out

  - verejné prihlásenie sa k...

 • cyklický

  - pravidelne sa opakujúci, periodický,...

 • cyklus

  - opakujúci sa sled udalostí;...

 • cyrilo-metodský

  - týkajúci sa vierozvestcov Cyrila...

 • cytogenetika

  - veda zaoberajúca sa genetickými...

 • dagoba

  - orientálna stupňovite sa zužujúca...

 • damascénsky

  - týkajúci sa Damašku, napr....

 • depresívny

  - skľúčujúci, stiesnený; týkajúci sa...

 • derealizácia

  - chorobné odvracanie sa od...

 • dereizmus

  - myslenie odchyľujúce sa od...

 • dermatovenerológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • deskriptívny

  - popisný; zaoberajúci sa zobrazovaním...

 • diabetológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • difficile est satiram non scribere

  - ťažko nepísať satiru ...

 • dihybrid

  - potomok jedincov odlišujúcich sa...

 • distingvovaný

  - dôstojne a jemne sa...

 • dokumentárny

  - písomne osvedčený, opierajúci sa...

 • dórsky

  - vzťahujúci sa na starogrécky...

 • driftovať

  - nechať sa unášať prúdom,...

 • duroplast

  - plast, ktorý sa dokáže...

 • duty-free shop

  - obchod, v ktorom sa...

 • dynamická geológia

  - zaoberá sa silami formujúcimi...

 • efedrín

  - kryštalický alkaloid nachádzajúci sa...

 • ekofyziológia

  - odbor zaoberajúci sa skúmaním...

 • ekonometria

  - odbor zaoberajúci sa a...

 • eleison

  - grécky zmiluj sa, časť...

 • emancipácia

  - oslobodenie, vymanenie sa, zrovnoprávnenie...

 • empirický

  - opierajúci sa o skúsenosť,...

 • emulzia

  - sústava dvoch vzájomne sa...

 • endemický

  - zdomácnelý, miestny, vyskytujúci sa...

 • endokrinný

  - týkajúci sa žliaz s...

 • epizootológia

  - vedný odbor, ktorý sa...

 • errare humanum est

  - mýliť sa je ľudské...

 • exhibicionizmus

  - pohlavná úchylka prejavujúca sa...

 • expandovať

  - zväčšovať objem, rozpínať sa,...

 • exponovať sa

  - zúčastniť sa na niečom...

 • falický

  - týkajúci sa mužského pohlavného...

 • familiárny

  - dôverný, nenútene sa chovajúci...

 • farmaceut

  - zdravotník zaoberajúci sa výskumom,...

 • farmakoterapia

  - odbor farmakológie zaoberajúci sa...

 • febrilný

  - týkajúci sa vysokej horúčky;...

 • fertilita

  - plodnosť, schopnosť rozmnožovať sa;...

 • festina lente

  - ponáhľaj sa pomaly; v...

Naposledy hľadané výrazy: