Hľadaný výraz "l" v Technickom slovníku

Nájdených 50 výsledkov (1 strana)

 • L2 cache

  - rýchla vyrovnávacia pamäť, závisí na nej realizácia výkonu procesora

 • LAN

  - Local Area Network Lokálna počítaćová sieť Sieť počítačov a iných zariadení (tlačiarne, skenery, apod.) navzájom prepojených a komunikujúcich. Úmiestnenie počítačov je limitovaná na budovu alebo kanceláriu.
  - z angl. Local Area Network - lokálna dátová sieť

 • LAN sieť net

  - Local Area Network - miestna sieť. Základnou charakteristikou týchto sietí je že všetky stanice v tejto sieti používajú spoločný prenosový kanál.

 • landscape

  - orientácia na ležato, na šírku

 • language

  - jazyk

 • large

  - rozsiahly

 • laser jammer

  - zariadenie známe pod pojmom antilaser, slúži ako ochrana pred meraním rýchlosti automobilu pomocou laserovej pištole (typ merača rýchlosti založený na laserových paprskoch) tým, že eliminuje účinnosť vysielaním laserových pulzov proti laseru z policejnej pištole. V SR je požívanie tohto zariadenia zakázané.

 • laser printer

  - laserová tlačiareň

 • last update

  - posledná aktualizácia

 • law

  - zákon, pravidlo

 • layer

  - vrstva, vrstvený, polohový

 • leading variable

  - hlavná premenná

 • learning

  - učenie, učiaci

 • leased line

  - prenajatá linka

 • leave

  - opustiť, odísť, zanechať

 • LED

  - Light Emitting Diode; svetelná dióda

 • LED Light Emitting Diode

  - Svietiaca dióda.

 • left

  - vľavo

 • left hand justified

  - zarovnaný zľava

 • legend

  - legenda, popis, popisok

 • length

  - dĺžka

 • LEST

  - z angl. Low EIRP - Satellite Terminals - koncové stanice družíc s nízkym EIRP

 • letter

  - litera, písmeno, správa, prípis, list

 • level 1-3 support

  - podpora 1-3 úrovne

 • liability error

  - náchylnosť k poruchám

 • library

  - knižnica, knižničný

 • light

  - svetlo, svietidlo, osvetlenie

 • line wrapping

  - zalomenie riadku textu

 • lines per inch

  - počet riadkov na palec

 • link

  - spoj, väzba

 • Linux

  - operačný systém vhodný i pre servre, voľne šíriteľný, vyvíjaný veľkou skupinou dobrovoľných programátorov, aplikácie sú často tiež zdarma

 • list

  - zoznam, súpis

 • load

  - nahrávanie, náklad

 • Loader

  - Zavádzací program. Systém mu pridelí určitú časť pamäte v ktorej sa bude nachádzať. Loader slúži na premiestnenie, nahranie všetkých súčasti toho ktorého programu s pamäťového média do operačnej pamäte.

 • location

  - poloha

 • lock

  - zámka, blokovanie

 • log file

  - súbor, do ktorého sa zapisuje priebeh činnosti

 • login

  - proces prihlásania sa používateľa do systému

 • long

  - dlho, dlhý, dlhodobo

 • look

  - pohľad, vzhľad, hľadať

 • lookup

  - vyhľadávanie

 • loop

  - programová slučka

 • loos

  - strata, pokles

 • low

  - nízky, spodný

 • low level language

  - strojovo orientovaný jazyk

 • low lewel formatting

  - nízkoúrovňové formátovanie

 • Low Radiation

  - Označenie monitorov, ktoré majú malé vyžarovanie obrazovky.

 • lower case

  - malé písmená

 • LPT

  - Line Printer Terminal; paralelný port, port pre pripojenie tlačiarne

Naposledy hľadané výrazy: