Hľadaný výraz "pro" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 239 výsledkov (2 strán)

 • frontispice, frontispis

  - obrazový alebo textový proťajšok...

 • pro die

  - denne, na deň; denná...

 • pro domo

  - pre vlastnú potrebu; iba...

 • pro forma

  - iba naoko; iba z...

 • pro futuro

  - pre budúcnosť ...

 • pro memoria

  - na pamiatku; na pripomínanie...

 • pro mortuo

  - vyhlásiť niekoho za mŕtveho...

 • pro-

  - prvá časť zložených slov...

 • proantéza

  - predčasný vývoj kvetu ...

 • probabilita

  - pravdepodobnosť ...

 • probátny

  - vyskúšaný, osvedčený ...

 • problém

  - úloha, ktorú treba riešiť;...

 • problematický

  - pochybný, neistý, sporný, nerozhodnutý...

 • problematika

  - súbor neriešených otázok; to,...

 • procedúra

  - spôsob jednania a vybavovania;...

 • proces

  - priebeh, sled, vývoj, plynulo...

 • procesor

  - zariadenie počítača, ktoré vykonáva...

 • prócium

  - najľahší izotop vodíka ...

 • procovský

  - povýšenecký, nafúkaný, vystatovačný ...

 • prodigiozín

  - bakteriálne farbivo ...

 • prodoncia

  - dopredu vysunuté zuby dolnej...

 • prodróm

  - neistý počiatočný príznak choroby,...

 • producent

  - výrobca, zhotoviteľ; výrobný podnikateľ;...

 • produkcia

  - výroba, ťažba; súhrn výrobkov;...

 • produkovať

  - vyrábať, tvoriť, plodiť (o...

 • produkovať sa

  - predvádzať sa; verejne okázalo...

 • produkt

  - výrobok, výsledok činnosti alebo...

 • produktivita

  - schopnosť vyrábať, výrobnosť; plodnosť;...

 • produktívny

  - výrobne zdatný, výkonný; plodný;...

 • profanácia

  - znesvätenie, zneuctenie, banalizovanie ...

 • profánny

  - svetský; bežný, všedný, každodenný;...

 • profáza

  - začiatočná fáza nepriameho delenia...

 • profesia

  - povolanie, odbor činnosti ...

 • profesionál

  - zárobkovo činný človek; človek...

 • profesionalita

  - odbornosť ...

 • profesný

  - rehoľný, mníšsky, rádový ...

 • profesor

  - stredoškolský učiteľ; hodnosť a...

 • profét

  - prorok ...

 • profil

  - pohľad zo strany; prierez,...

 • profilácia

  - vývoj, vytríbenie vlastností, ujasnenie...

 • profilovať

  - vytvárať profil niečoho, dávať...

 • profit

  - zisk, výťažok, úžitok ...

 • profundál

  - hlbinná oblasť stojatých vôd...

 • profundita

  - hĺbka, hlbina; dôkladnosť ...

 • profúzny

  - nadmerný, silný, prebytočný; nezadržiteľný;...

 • profylaktický

  - zamedzujúci nákaze, ochranný; zaoberajúci...

 • profylaktikum

  - ochranný liek zamedzujúci vzniku...

 • profylaxia

  - opatrenie vopred urobené, najmä...

 • progenitúra

  - potomstvo, potomkovia ...

 • progéria

  - predčasné starnutie pri vývoji...

 • progesterón

  - ženský pohlavný hormón ovplyvňujúci...

 • proglotída

  - článok tela pásomnice ...

 • prognácia

  - u niektorých ľudských skupín,...

 • prognostika

  - teória vypracovania odhadov budúceho...

 • prognóza

  - predpoklad ďalšieho vývoja ochorenia...

 • prográdny

  - vyvíjajúci sa dopredu, pokrokový...

 • program

  - pracovný plán; smernice pre...

 • progrediencia

  - postup, postupné šírenie, pokračovanie...

 • progres

  - pokrok, postup, napredovanie, vzostup,...

 • progresia

  - postup, vzostup, rast; zväčšenie...

 • progresívny

  - postupujúci, šíriaci sa ...

 • prohibícia

  - zákaz, zamedzenie, napr. predaja...

 • projekcia

  - premietanie; zobrazenie priestorových útvarov...

 • projekt

  - návrh, plán; úmysel, predsavzatie,...

 • projektil

  - strela ...

 • projektívna geometria

  - náuka o vlastnostiach geometrických...

 • projektor

  - premietací prístroj ...

 • prokaín

  - miestne anestetikum a látka...

 • proklamácia

  - verejné prevolanie, prehlásenie; oznámenie...

 • proklition

  - predklonka ...

 • proklízia

  - spojenie neprízvučného slova s...

 • prokreačný

  - plodivý ...

 • Prokrustovo lôžko

  - nepríjemné, trápne postavenie ...

 • proktalgia

  - bolesť konečníka ...

 • proktektázia

  - rozšírenie konečníka ...

 • proktektómia

  - chirurgické odstránenie konečníka ...

 • proktitída

  - zápal sliznice konečníka ...

 • prokto-

  - prvá časť zložených slov...

 • proktodýnia

  - bolesť alebo ochorenie konečníka...

 • proktológia

  - náuka o chorobách konečníka...

 • proktorágia

  - krvácanie z konečníka ...

 • prokúra

  - všeobecné splnomocnenie k zastupovaniu...

 • prokurátor

  - verejný žalobca, štátny zástupca...

 • prokurista

  - splnomocnenec podnikateľa s právom...

 • prolaktín

  - hormón predného laloku hypofýzy...

 • prolaps

  - v medicíne: poklesnutie orgánu...

 • prolegoména

  - predhovor, úvod do niektorého...

 • proletariát

  - starorímska chudoba; trieda námezdne...

 • proliferácia

  - bujnenie, novotvorenie, chorobný rast...

 • prolín

  - jedna zo základných aminokyselín...

 • prolixný

  - podrobný, bohatý; rozvláčny (v...

 • prológ

  - úvod, predhovor; úvodná časť...

 • prolongácia

  - predĺženie lehoty; odklad splatnosti...

 • promemoria

  - pamätný spis, zápis na...

 • promenáda

  - prechádzka, prechádzková cesta; hromadné...

 • promesa

  - sľub, prísľub; dlžobný úpis;...

 • promile

  - tisícina celku, tisíci diel;...

 • prominent

  - popredná, významná osobnosť, vplyvný...

 • promiskuita

  - miešanie, zmiešanie, premiešanosť; nezodpovedné...

 • promissor

  - planéta v horoskope veštiaca...

 • promócia

  - slávnostné udelenie vysokoškolskej hodnosti;...

 • promotér

  - v profesionálnom športe organizátor...

 • promotion

  - zakladateľstvo, podnet, podpora; úvodná,...

 • promotor

  - vysokoškolský funkcionár, ktorý riadi...

 • promptný

  - pohotový, pripravený; okamžitý, rýchly...

 • promulgácia

  - zverejnenie; verejné vyhlásenie, oznámenie;...

 • promycélium

  - v botanike prvotné podhubie...

 • pronácia

  - otočenie hornej končatiny dlaňou...

 • pronáos

  - predsieň antického chrámu ...

 • pronefros

  - predoblička, vývojové štádium obličky...

 • pronomen

  - zámeno ...

 • prononsovaný

  - ostro vyslovovaný; rozhodný, zdôraznený,...

 • pronto

  - rýchlo, zrazu, naraz ...

 • pronunciamento

  - prehlásenie, prevolanie; v krajinách...

 • pronuncius

  - titul nuncia povýšeného na...

 • pronymfa

  - larválne štádium hmyzu ...

 • propadién

  - dvojväzbový uhľovodík, alén ...

 • propagácia

  - reklama; rozširovanie, rozmnožovanie myšlienok...

 • propaganda

  - ovplyvňovanie širokého okruhu ľudí...

 • propán

  - plynný uhľovodík vznikajúci pri...

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: cã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â ã�’â, cãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ, prã å å, miãƒâ ãƒâ, ã æ ã ã æ ã r, ciň, ikt, kaã æ ã ka, rig, bezierovã krivky, ženáč, hã â, offer, č, recognitio