Hľadaný výraz "pro" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 239 výsledkov (2 strán)

 • frontispice, frontispis

  - obrazový alebo textový proťajšok...

 • pro die

  - denne, na deň; denná...

 • pro domo

  - pre vlastnú potrebu; iba...

 • pro forma

  - iba naoko; iba z...

 • pro futuro

  - pre budúcnosť ...

 • pro memoria

  - na pamiatku; na pripomínanie...

 • pro mortuo

  - vyhlásiť niekoho za mŕtveho...

 • pro-

  - prvá časť zložených slov...

 • proantéza

  - predčasný vývoj kvetu ...

 • probabilita

  - pravdepodobnosť ...

 • probátny

  - vyskúšaný, osvedčený ...

 • problém

  - úloha, ktorú treba riešiť;...

 • problematický

  - pochybný, neistý, sporný, nerozhodnutý...

 • problematika

  - súbor neriešených otázok; to,...

 • procedúra

  - spôsob jednania a vybavovania;...

 • proces

  - priebeh, sled, vývoj, plynulo...

 • procesor

  - zariadenie počítača, ktoré vykonáva...

 • prócium

  - najľahší izotop vodíka ...

 • procovský

  - povýšenecký, nafúkaný, vystatovačný ...

 • prodigiozín

  - bakteriálne farbivo ...

 • prodoncia

  - dopredu vysunuté zuby dolnej...

 • prodróm

  - neistý počiatočný príznak choroby,...

 • producent

  - výrobca, zhotoviteľ; výrobný podnikateľ;...

 • produkcia

  - výroba, ťažba; súhrn výrobkov;...

 • produkovať

  - vyrábať, tvoriť, plodiť (o...

 • produkovať sa

  - predvádzať sa; verejne okázalo...

 • produkt

  - výrobok, výsledok činnosti alebo...

 • produktivita

  - schopnosť vyrábať, výrobnosť; plodnosť;...

 • produktívny

  - výrobne zdatný, výkonný; plodný;...

 • profanácia

  - znesvätenie, zneuctenie, banalizovanie ...

 • profánny

  - svetský; bežný, všedný, každodenný;...

 • profáza

  - začiatočná fáza nepriameho delenia...

 • profesia

  - povolanie, odbor činnosti ...

 • profesionál

  - zárobkovo činný človek; človek...

 • profesionalita

  - odbornosť ...

 • profesný

  - rehoľný, mníšsky, rádový ...

 • profesor

  - stredoškolský učiteľ; hodnosť a...

 • profét

  - prorok ...

 • profil

  - pohľad zo strany; prierez,...

 • profilácia

  - vývoj, vytríbenie vlastností, ujasnenie...

 • profilovať

  - vytvárať profil niečoho, dávať...

 • profit

  - zisk, výťažok, úžitok ...

 • profundál

  - hlbinná oblasť stojatých vôd...

 • profundita

  - hĺbka, hlbina; dôkladnosť ...

 • profúzny

  - nadmerný, silný, prebytočný; nezadržiteľný;...

 • profylaktický

  - zamedzujúci nákaze, ochranný; zaoberajúci...

 • profylaktikum

  - ochranný liek zamedzujúci vzniku...

 • profylaxia

  - opatrenie vopred urobené, najmä...

 • progenitúra

  - potomstvo, potomkovia ...

 • progéria

  - predčasné starnutie pri vývoji...

 • progesterón

  - ženský pohlavný hormón ovplyvňujúci...

 • proglotída

  - článok tela pásomnice ...

 • prognácia

  - u niektorých ľudských skupín,...

 • prognostika

  - teória vypracovania odhadov budúceho...

 • prognóza

  - predpoklad ďalšieho vývoja ochorenia...

 • prográdny

  - vyvíjajúci sa dopredu, pokrokový...

 • program

  - pracovný plán; smernice pre...

 • progrediencia

  - postup, postupné šírenie, pokračovanie...

 • progres

  - pokrok, postup, napredovanie, vzostup,...

 • progresia

  - postup, vzostup, rast; zväčšenie...

 • progresívny

  - postupujúci, šíriaci sa ...

 • prohibícia

  - zákaz, zamedzenie, napr. predaja...

 • projekcia

  - premietanie; zobrazenie priestorových útvarov...

 • projekt

  - návrh, plán; úmysel, predsavzatie,...

 • projektil

  - strela ...

 • projektívna geometria

  - náuka o vlastnostiach geometrických...

 • projektor

  - premietací prístroj ...

 • prokaín

  - miestne anestetikum a látka...

 • proklamácia

  - verejné prevolanie, prehlásenie; oznámenie...

 • proklition

  - predklonka ...

 • proklízia

  - spojenie neprízvučného slova s...

 • prokreačný

  - plodivý ...

 • Prokrustovo lôžko

  - nepríjemné, trápne postavenie ...

 • proktalgia

  - bolesť konečníka ...

 • proktektázia

  - rozšírenie konečníka ...

 • proktektómia

  - chirurgické odstránenie konečníka ...

 • proktitída

  - zápal sliznice konečníka ...

 • prokto-

  - prvá časť zložených slov...

 • proktodýnia

  - bolesť alebo ochorenie konečníka...

 • proktológia

  - náuka o chorobách konečníka...

 • proktorágia

  - krvácanie z konečníka ...

 • prokúra

  - všeobecné splnomocnenie k zastupovaniu...

 • prokurátor

  - verejný žalobca, štátny zástupca...

 • prokurista

  - splnomocnenec podnikateľa s právom...

 • prolaktín

  - hormón predného laloku hypofýzy...

 • prolaps

  - v medicíne: poklesnutie orgánu...

 • prolegoména

  - predhovor, úvod do niektorého...

 • proletariát

  - starorímska chudoba; trieda námezdne...

 • proliferácia

  - bujnenie, novotvorenie, chorobný rast...

 • prolín

  - jedna zo základných aminokyselín...

 • prolixný

  - podrobný, bohatý; rozvláčny (v...

 • prológ

  - úvod, predhovor; úvodná časť...

 • prolongácia

  - predĺženie lehoty; odklad splatnosti...

 • promemoria

  - pamätný spis, zápis na...

 • promenáda

  - prechádzka, prechádzková cesta; hromadné...

 • promesa

  - sľub, prísľub; dlžobný úpis;...

 • promile

  - tisícina celku, tisíci diel;...

 • prominent

  - popredná, významná osobnosť, vplyvný...

 • promiskuita

  - miešanie, zmiešanie, premiešanosť; nezodpovedné...

 • promissor

  - planéta v horoskope veštiaca...

 • promócia

  - slávnostné udelenie vysokoškolskej hodnosti;...

 • promotér

  - v profesionálnom športe organizátor...

 • promotion

  - zakladateľstvo, podnet, podpora; úvodná,...

 • promotor

  - vysokoškolský funkcionár, ktorý riadi...

 • promptný

  - pohotový, pripravený; okamžitý, rýchly...

 • promulgácia

  - zverejnenie; verejné vyhlásenie, oznámenie;...

 • promycélium

  - v botanike prvotné podhubie...

 • pronácia

  - otočenie hornej končatiny dlaňou...

 • pronáos

  - predsieň antického chrámu ...

 • pronefros

  - predoblička, vývojové štádium obličky...

 • pronomen

  - zámeno ...

 • prononsovaný

  - ostro vyslovovaný; rozhodný, zdôraznený,...

 • pronto

  - rýchlo, zrazu, naraz ...

 • pronunciamento

  - prehlásenie, prevolanie; v krajinách...

 • pronuncius

  - titul nuncia povýšeného na...

 • pronymfa

  - larválne štádium hmyzu ...

 • propadién

  - dvojväzbový uhľovodík, alén ...

 • propagácia

  - reklama; rozširovanie, rozmnožovanie myšlienok...

 • propaganda

  - ovplyvňovanie širokého okruhu ľudí...

 • propán

  - plynný uhľovodík vznikajúci pri...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: , úpal, bvt, ruo, afssa, mtg, lpo, osd, asvš, agris, ztw, tmd, stm, rajä, zym