Hľadaný výraz "in" v krížovkárskom slovníku

nájdených 280 výsledkov (3 strán)

 • infrazvuk

  - zvuk pod 16 hertzov,...

 • infúzia

  - vliatie, naliatie; vylúhovanie pri...

 • ingeniózny

  - vynaliezavý, dôvtipný, nadaný, šikovný...

 • ingescia

  - prehĺtanie, príjem potravy; prenos...

 • ingrediencia

  - prísada, súčasť, diel...

 • inguina

  - trieslo, slabina, oblasť triesel,...

 • inhalácia

  - vdychovanie jemne rozptýlených liečivých...

 • inherencia

  - vnútorná príslušnosť, súnáležitosť...

 • inhibícia

  - v medicíne spomalenie fyziologických...

 • inhomogenita

  - nehomogenita, rôznorodosť...

 • iniciácia

  - zahájenie chemickej reakcie; vyvolanie,...

 • iniciatíva

  - podnet, popud, počiatočný krok;...

 • injekcia

  - vstreknutie liečebnej látky do...

 • injektor

  - zariadenie na počiatočné urýchľovanie...

 • injunkcia

  - služobný príkaz, rozkaz; predpis...

 • inkantácia

  - zariekavanie, zažehnávanie...

 • inkarcerácia

  - priškripnutie, napr. kýly; uväznenie...

 • inkaso

  - vyberanie alebo príjem peňazí;...

 • inklinácia

  - náchylnosť k určitým chorobám;...

 • inklinovať

  - tiahnuť k niečomu alebo...

 • inklúzia

  - vzťah medzi triedami, množinami...

 • inkoherencia

  - nesúvislá, nezrozumiteľná reč ako...

 • inkomparabilný

  - nezrovnateľný, neporovnateľný...

 • inkompatibilný

  - nezlúčiteľný, neznášanlivý, napr. transplantovaný...

 • inkonsekvencia

  - nedôslednosť...

 • inkonveniencia

  - nepríslušnosť, nevhodnosť; nepohodlie...

 • inkonzistencia

  - nesúdržnosť, nesúvislosť; nevytrvalosť, neudržateľnosť...

 • inkrécia

  - odovzdávanie výlučkov (hormónov) žľazami...

 • inkrét

  - vnútorný sekrét; hormón vylučovaný...

 • inkriminovaný

  - obvinený, obžalovaný, dotknutý žalobou...

 • inkubácia

  - čas, ktorý uplynie medzi...

 • inkubátor

  - zariadenie na uchovávanie predčasne...

 • inkvizícia

  - vyšetrovací a súdny orgán...

 • inokulácia

  - očkovanie...

 • inoperabilný

  - nevhodný na chirurgický zákrok,...

 • input

  - vstup; faktor výroby meraný...

 • insekt

  - hmyz...

 • insektivora

  - hmyzožravce...

 • insektológia

  - náuka o hmyze...

 • inseminátor

  - pracovník umelo oplodňujúci dobytok...

 • insert

  - vložiť, vsunúť; príloha, náhrada...

 • insinuovať

  - ohovára; neprávom obviniť alebo...

 • insitný

  - neškolený, laický, neodborný, naivný...

 • insolencia

  - nehanebnosť, drzosť...

 • insomnia

  - nespavosť, agrypnia...

 • inšpektor

  - úradný dozorca, kontrolór...

 • inšpicient

  - pomocník divadelného režiséra, ktorý...

 • inspirovať

  - vdychovať...

 • inštalácia

  - súbor pomocných zariadení v...

 • instantný

  - rýchlorozpustný; predvarený; práškový...

 • instilácia

  - vkvapkávanie liekov...

 • inštitúcia

  - zariadenie, ústav, orgán...

 • inštitút

  - ústav, vedecké alebo školské...

 • inštrukcia

  - poučenie, návod, pokyn; predpis,...

 • inštruktívny

  - názorný, poučný...

 • inštrumentácia

  - práca s prístrojmi, využitie...

 • inštrumentalista

  - hráč na hudobný nástroj...

 • inštruovať

  - dávať návod, poučovať, prikazovať...

 • insuflácia

  - vháňanie plynu do tela...

 • insurekcia

  - ozbrojené povstanie, odboj...

 • intaglia

  - drahý kameň rezaný do...

 • intaktný

  - neporušený, celistvý, nedotknuteľný...

 • integrácia

  - scelenie, zjednotenie, spojenie, zmiešanie;...

 • integrál neurčitý

  - súhrn funkcií získaný postupom...

 • integrálny

  - celistvý, úplný, nedielny; podstatný;...

 • integrita

  - celistvosť, nedotknuteľnosť, neporušenosť...

 • integrovať

  - spájať, zjednocovať, začleňovať; počítať...

 • intelektuál

  - duševný pracovník, vzdelanec...

 • inteligencia

  - rozumovosť, duševná vyspelosť, múdrosť;...

 • intencia

  - zámer, úmysel, jav, keď...

 • intendancia

  - vrchná správa, napr. divadla;...

 • intenzifikácia

  - zvyšovanie intenzity, zosiľovanie...

 • intenzita

  - napätie, sila; usilovnosť, mohutnosť...

 • intenzita elektrického prúdu

  - množstvo elektrického prúdu, ktoré...

 • intenzívny

  - silný, účinný, mohutný; usilujúci...

 • interakcia

  - vzájomné pôsobenie dvoch alebo...

 • interaktívny

  - umožňujúci vzájomnú komunikáciu, priamy...

 • intercedent

  - dlžný ručiteľ, rukojemník; prostredník...

 • intercepcia

  - zadržiavanie zrážkovej vody na...

 • intercesia

  - starorímske právo vyšších úradníkov...

 • interes

  - záujem...

 • interfáza

  - v biológii obdobie medzi...

 • interferometria

  - stanovenie indexu lomu svetla...

 • interfertilita

  - schopnosť vzájomného oplodnenia dvoch...

 • interglaciál

  - obdobie medzi dvomi chladnými...

 • interim

  - medziobdobie; dočasné opatrenie, dočasný...

 • interiorizácia

  - zvnútornenie, prijatie skúsenosti do...

 • interklúzia

  - zátvorka...

 • interkontinentálny

  - medzipevninový...

 • interkros

  - juniorská kategória lakrosu...

 • interlingua

  - umelý jazyk vytvorený na...

 • intermediálny

  - sprostredkujúci, tvoriaci medzičlánok, prepojenie...

 • intermezzo

  - vložka, vsúvka; medzihra; prestávka,...

 • intermitóza

  - fáza medzi dvomi následnými...

 • intermuskulárny

  - medzisvalový...

 • internácia

  - nútený pobyt na určenom...

 • internacionalizmus

  - medzinárodnosť; vedomý prejav medzinárodnej...

 • internát

  - spoločná ubytovňa žiakov, študentov...

 • internista

  - lekár pre vnútorné choroby...

 • interný

  - vnútorný, domáci...

 • interpelácia

  - verejne položená otázka členovi...

 • interpersonálny

  - medziľudský...

 • interpolácia

  - vložka, vsúvka; neskoršia nepôvodná...

 • interponovať

  - vkladať, vložiť, vsúvať; sprostredkovať...

 • interpret

  - ten, kto podáva výklad,...

 • interpunkcia

  - rozdeľovacie znamienko; delenie viet...

 • interrupcia

  - umelé prerušenie tehotenstva...

 • intersexualita

  - obojpohlavnosť...

 • intersticiálny

  - vsunutý, vmedzerený; medzitkanivový...

 • intersubjektivita

  - čo je spoločné všetkým...

 • interval

  - medzera, prestávka; časový úsek,...

 • intervencia

  - zákrok, zásah, zasahovanie...

 • intestát

  - zosnulý bez závetu...

 • intestinálny

  - črevný...

 • intifáda

  - povstanie a odpor Palestíncov...

 • intimita

  - dôvernosť, súkromie, útulnosť prostredia...

 • intimus

  - dôverný priateľ, blízky spoločník...

 • intonácia

  - správne nasadenie tónu pri...

 • intoxikovaný

  - otrávený...

 • intraartikulárny

  - nachádzajúci sa vnútri kĺbu...