Hľadaný výraz "bì" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 171 výsledkov (2 strán)

 • agnoskácia

  - zisťovanie totožnosti osôb alebo...

 • alstonit

  - uhličitan vápnika a bária,...

 • amébocyt

  - pohyblivá bunka húb ...

 • anadróma

  - presúvanie sa rýb z...

 • apokastáza

  - obnova, návrat bývalého ideálu,...

 • astrofia

  - kompozícia básne bez členenia...

 • astrofóbia

  - chorobný strach z búrky...

 • balada

  - básnická alebo hudobná skladba...

 • bankovníctvo

  - sústava bánk...

 • barbie, barbina

  - svetoznáma plavovlasá bábiky firmy...

 • baryt

  - síran bárnatý, ťažký nerast...

 • Búr

  - bývalý holandský osadník v...

 • Cháron

  - v starogréckom bájosloví prevozník...

 • dithyramb

  - starogrécka lyrická oslavná báseň...

 • duce

  - vodca; titul B. Mussoliniho...

 • ekloga

  - idylická báseň zo života...

 • Elýzium

  - v starogréckych bájach miesto...

 • Erínya

  - v starogréckom bájosloví bohyňa...

 • frenetický

  - búrlivý, veľmi nadšený, ohlušujúci;...

 • furioso

  - v hudbe: búrlivo, divoko,...

 • fytoterapia

  - liečenie chorôb liekmi rastlinného...

 • gryf

  - okrídlené bájne zviera ...

 • hydra

  - mnohohlavá príšera, obluda, bájny...

 • ichtyografia

  - popis rýb...

 • imaginizmus

  - anglický a americký básnický...

 • impetuózny

  - búrlivý, nespútaný, divoký, prudký...

 • kaligram

  - báseň písaná alebo upravená...

 • kataster

  - súpis osôb alebo nehnuteľností...

 • klaka

  - skupina osôb najatých na...

 • kolumbit

  - nerast niobit, obsahujúci niób...

 • komorovanie

  - sústredenie chovných rýb do...

 • kumulonimbus

  - búrkový oblak veľkého vertikálneho...

 • martellando

  - v hudbe: búšivo...

 • morbidita

  - pomer počtu chorých osôb...

 • Múza

  - v starogréckom bájosloví jedna...

 • mykológ

  - znalec húb, odborník v...

 • mytológia

  - bájoslovie; náuka o starých...

 • napalm

  - náplň vysokozápalných bômb, rôsolovitá...

 • nozológia

  - náuka o triedení chorôb...

 • óda

  - vzletná, ospevná lyrická báseň...

 • oomycéta

  - druh nižších húb...

 • palpitácia

  - subjektívne nepríjemne vnímané búšenie...

 • patofóbia

  - chorobný strach z chorôb...

 • penát

  - starorímsky ochranný bôžik domova...

 • psofokarp

  - bôbovitá africká a ázijská...

 • psychiatria

  - lekárstvo duševných chorôb; príslušné...

 • psychoterapia

  - liečba duševných chorôb určitými...

 • purga

  - sibírska snehová búrka...

 • quiproquo

  - zámena osôb v dráme;...

 • Quirinál

  - bývalý kráľovský, dnes prezidentský...

 • rapsódia

  - starogrécka epická báseň s...

 • refrén

  - opakovaná časť básne alebo...

 • rehabilitácia

  - obnovenie bývalého stavu; poskytnutie...

 • rešpekt

  - úcta, vážnosť; hanblivosť, bázeň,...

 • retuš

  - oprava chýb obrazu, fotografie...

 • riboflavín

  - vitamín B; nachádza sa...

 • romanca

  - básnická forma ľudového alebo...

 • rondó, rondeau

  - básnický útvar s 2...

 • sáda

  - staronordické bájoslovné alebo historické...

 • sámum

  - piesočná búrka v afrických...

 • sémiotika

  - náuka o príznakoch chorôb,...

 • stafylokok

  - guľovitý mikrób vyvolávajúci hnisanie...

 • tanka

  - japonská básnická forma s...

 • tauromachia

  - býčie zápasy...

 • torero

  - peší zápasník s býkmi...

 • troll

  - škriatok v staronordických bájach...

 • trubadúr

  - rytiersky básnik a spevák...

 • uracil

  - pyramídová báza, jedna zo...

 • venerológia

  - lekárstvo pohlavných chorôb, zaoberá...

 • vika

  - bôbovitá popínavá rastlina používaná...

 • viróza

  - všeobecné označenie chorôb spôsobených...

 • poézia

  - básnictvo, básnické umenie; poetičnosť,...

 • bi-, bis-, bin-

  - prvá časť zložených slov...

 • biankooferta

  - obchodná ponuka bez uvedenia...

 • bibelot

  - drobná bytová ozdoba...

 • biblicizmus

  - doslovné chápanie textov biblie...

 • biblio-

  - prvá časť zložených slov...

 • bibliofil

  - milovník a zberateľ vzácnych...

 • bibliofób

  - človek pociťujúci odpor ku...

 • bibliológia

  - knihoveda, náuka o knihách...

 • bibliomantia

  - predpovedanie budúcnosti z biblie...

 • bibliopsychológia

  - výskum vplyvu čítania na...

 • biblioterapia

  - liečba čítaním...

 • bicefalus

  - v medicíne telo s...

 • bicykel

  - vlastnou silou poháňaný dvojkolesový...

 • bidet

  - sedacie umývadlo na očistu...

 • biedermeier

  - kultúrny a životný štýl...

 • biénium

  - dvojročné obdobie...

 • bifenyl

  - aromatický uhľovodík s dvomi...

 • bifilárny

  - dvojvláknový, dvojniťový, dvojzávesový...

 • bifokálne okuliare

  - s dvomi ohniskovými dĺžkami,...

 • bifurkácia

  - rozdvojenie orgánu, napr. aorty,...

 • big bang

  - veľký tresk; jedna z...

 • bigamia

  - dvojženstvo, život v dvoch...

 • bígel

  - krátkosrstý poľovnícky pes anglického...

 • bigotný

  - slepo a neznášanlivo veriaci,...

 • bijou

  - bižu ozdoba, šperk; bižutéria...

 • biking

  - jazda na bicykli alebo...

 • bikonkávny

  - z oboch strán dutý...

 • bilabiála

  - obojperná spoluhláska...

 • bilancovanie

  - porovnávanie výsledkov za určité...

 • bilbord

  - billboard veľkoplošná reklamná tabuľa,...

 • bilharzióza

  - ťažké ochorenie spôsobené motolicami...

 • biliarda

  - tisíc biliónov...

 • biligrafia

  - röntgenová snímka zobrazujúca žlčník...

 • bilingválny

  - dvojjazyčný...

 • bilión

  - milión miliónov...

 • billboard

  - veľká reklamná plocha, napr....

 • bimetal

  - dvojkov...

 • binárny

  - dvojčlenný, podvojný, zložený z...

 • binokel

  - optický prístroj pre dve...

 • binóm

  - dvojčlen...

 • binturong

  - ázijská šelma rodu Arctictis...

 • bioaktivácia

  - biologický spôsob čistenia odpadových...

 • biocenológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • biochémia

  - vedný odbor zaoberajúci sa...

 • biodiverzita

  - vlastnosť všetkých živých systémov...

 • bioelektrina

  - elektrická energia vznikajúca pri...

 • biofaktor

  - účinná látka ovplyvňujúca rast...

 • biofilter

  - zariadenie umožňujúce biologickým spôsobom...