Hľadaný výraz "ad" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 109 výsledkov (1 strana)

 • appearancia

  - vonkajší vzhľad, výraz, image ...

 • brakovať

  - triediť, vyraďovať; preberať, prehľadávať;...

 • cesionár

  - osoba, ktorá prevzala pohľadávku...

 • cézia

  - postúpenie pohľadávky...

 • dispenzarizácia

  - včasné aktívne vyhľadávanie a...

 • dizajn, design

  - vonkajší vzhľad alebo tvar...

 • evidencia

  - vedenie na zreteli, prehľad;...

 • faktoring

  - odkúpenie krátkodobej pohľadávky od...

 • forma

  - tvar, vzhľad, podoba; spôsob...

 • fyziognómia

  - výraz obličaja; vzhľad, tvárnosť...

 • hippokratický

  - majúci smrteľný vzhľad, svedčiaci...

 • konfutácia

  - vyvracanie názorov, hľadísk, odmietanie...

 • kontrola

  - dozor, dohľad; preskúmanie, skúška,...

 • moratórium

  - odklad splatnosti pohľadávok; dočasné...

 • profil

  - pohľad zo strany; prierez,...

 • prospekcia

  - vyhľadávanie a prieskum nerastných...

 • prospekt

  - vyhliadka, celkový pohľad; pozadie...

 • refraktor

  - veľký šošovkový ďalekohľad; súčasť...

 • repetitórium

  - stručný prehľad učiva alebo...

 • résumé, rezumé

  - (franc.) zhrnutie, prehľad, stručný...

 • review

  - recenzia, kritika; správa, prehľad;...

 • species

  - vzhľad, druh, vonkajšia podoba;...

 • survey

  - celkový systematický prehľad údajov,...

 • teleskop

  - veľký astronomický ďalekohľad...

 • veduta

  - pevnostná pozorovateľňa; celkový pohľad...

 • žiro

  - prevod pohľadávky, bezhotovostná platba;...

 • ad

  - k, na...

 • ad acta

  - spisová skratka, odložiť ako...

 • ad audiandum verbum

  - na vypočutie slova; pozvať...

 • ad baculum

  - argument so silou palice;...

 • ad hominem

  - k človeku, populisticky; zneužívajúci...

 • ad infinitum

  - nekonečne, do nekonečna...

 • ad informandum

  - pre informáciu lekára...

 • ad manus medici

  - do rúk lekára...

 • ad oculos

  - zjavne, názorne, zrejme, viditeľne...

 • ad populum

  - k ľudu; demagógia, odvolávanie...

 • ad usum

  - pre potrebu, na použitie;...

 • adagietto

  - v hudbe: zdĺhavo...

 • adaktýlia

  - chýbanie všetkých prstov na...

 • adamantinóm

  - nádor čeľuste...

 • adamita

  - člen stredovekej náboženskej sekty...

 • adamsit

  - bojová chemická látka...

 • adaptabilný

  - prispôsobivý...

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu...

 • adaptér

  - pomocný prístroj rozširujúci účinnosť...

 • adaptívny

  - prispôsobujúci sa podmienkam, daným...

 • adaptometria

  - meranie vnímania zrakových svetelných...

 • adaptovať

  - upraviť, prispôsobiť...

 • adaxiálny

  - obrátený ku stonke, k...

 • addolorato

  - v hudbe: žalostne, smutne,...

 • adefágia

  - chorobná žravosť, pažravosť, nadmerná...

 • adekvátny

  - primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu...

 • adend

  - skupina atómov okolo atómového...

 • adenoakantóm

  - karcinóm žľazy...

 • adenokarcinóm

  - karcinóm žľazy...

 • adenomyóm

  - nezhubný nádor zo svalového...

 • adenotómia

  - chirurgické odstránenie zdurenej hltanovej...

 • adept

  - uchádzač, začiatočník...

 • adherencia

  - priľnavosť...

 • adherentný

  - priľnavý; pristupujúci k niečomu...

 • adhezívum

  - látka zvyšujúca priľnavosť...

 • adhortatívum

  - nabádavý konjunktív...

 • adiatermálna látka

  - neprepúšťa tepelné lúče...

 • adidaska

  - druh športovej obuvi, výrobok...

 • adipóm

  - nezhubný nádor z tukového...

 • adipozita

  - nadmerné usadzovanie tuku v...

 • adiptívny

  - prípadný; súvisiaci so spočítavaním,...

 • aditívny

  - zlučujúci, prídavný...

 • adjektívum

  - prídavné meno...

 • adjunkcia

  - pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu...

 • adjustácia

  - usporiadanie, úprava, zabalenie napr....

 • adjutum

  - prídavok k platu, napr....

 • adjuvatika

  - náuka o kompenzačných pomôckach,...

 • administrácia

  - riadenie; hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie...

 • administratívny

  - úradný, správny; byrokratický...

 • administrovať

  - riadiť administráciu...

 • admiralita

  - velenie vojenského námorníctva...

 • admitancia

  - zdanlivá vodivosť elektrického obvodu...

 • adnexitída

  - zápal maternicových príveskov...

 • adnotácia

  - anotácia...

 • adogmatizmus

  - odmietanie, neuznávanie dogiem...

 • adolescent

  - jedinec vo veku medzi...

 • adopcia predimplantačná

  - osvojenie embrya manželmi alebo...

 • adoptát

  - osvojenec...

 • adoptovať

  - osvojiť si cudzie dieťa,...

 • adorovať

  - zbožne uctievať, zbožňovať, vzývať...

 • adrenalektómia

  - chirurgické odstránenie nadobličky...

 • adrenalinémia

  - nárast hladiny adrenalínu v...

 • adrenolytikum

  - liek znižujúci napätie sympatika...

 • adresár

  - zoznam mien a adries...

 • adresný

  - určený konkrétnemu adresátovi, konkrétnej...

 • adsorbcia

  - schopnosť látok viazať na...

 • adsorbér

  - zariadenie na pohlcovanie pár...

 • adsorpcia

  - schopnosť látok viazať na...

 • adstrát

  - jazyk vytvorený spojením dvoch...

 • adulár

  - priehľadná odroda ortoklasu...

 • adultný

  - zrelý, dospelý...

 • advekcia

  - prenos, premiestenie danej veličiny...

 • adventista

  - člen kresťanského spoločenstva, ktoré...

 • adventizmus

  - kresťanské hnutie veriace v...

 • adverbálny

  - závislý na slovese...

 • adverbializovať

  - meniť na príslovku...

 • adverzatívny

  - v jazykovede odporovací diabla;...

 • advokácia

  - inštitúcia poskytujúca právnu pomoc,...

 • advokátsky

  - týkajúci sa advokáta a...

 • adynamia

  - zoslabenie životne dôležitých orgánov...

 • parišad

  - rada dvorných hodnostárskych v...

 • recedovať pohľadávku

  - postúpiť ju pôvodnému veriteľovi...

 • reductio ad absurdum

  - nepriamy dôkaz ...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: nrp, mdo, koa, pmj, bod, nkd, ddt, fnab, eel, gdd, svm, tlz, pmh, ����tor, ave