Hľadaný výraz "t" v Slovníku cudzích slov

nájdených 6268 výsledkov (53 strán)

 • t

  - skratka pre astát z angl. astatine - chemický prvok s protónovým číslom 85
  - značka pre tonu; značka pre čas
  - značka pre jednotku tesla; značka pre termodynamickú teplotu v kelvínoch; značka pre trícium

 • T T

  - značka pre jednotku tesla; značka pre termodynamickú teplotu v kelvínoch; značka pre trícium

 • T-immunoblastos

  - T-imunoblast, veľká bazofilná bunka vzniknutá z T lymfocytu po podaní mitogénu

 • T00

  - Skratka diagnózy - povrchové poranenia viacerých oblastí tela

 • T01

  - Skratka diagnózy - otvorené rany na viacerých oblastiach tela

 • T02

  - Skratka diagnózy - zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

 • T03

  - Skratka diagnózy - vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti tela

 • T04

  - Skratka diagnózy - drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

 • T05

  - Skratka diagnózy - traumatické amputácie postihujúce viaceré oblasti tela

 • T06

  - Skratka diagnózy - iné poranenia postihujúce viaceré oblasti tela nezatriedené inde

 • T07

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčené viacnásobné poranenia

 • T08

  - Skratka diagnózy - zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni

 • T09

  - Skratka diagnózy - iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie neurčenej úrovni

 • T1

  - diaľkové počítačové siete s prenosovou rýchlosťou 1,5 Mbps

 • T10

  - Skratka diagnózy - zlomenina hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T11

  - Skratka diagnózy - iné poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T12

  - Skratka diagnózy - zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T13

  - Skratka diagnózy - iné poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

 • T14

  - Skratka diagnózy - poranenie bližšie neurčenej oblasti tela

 • T15

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso vo vonkajšom oku

 • T16

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v uchu

 • T17

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v dýchacej sústave

 • T18

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v tráviacej sústave

 • T19

  - Skratka diagnózy - cudzie teleso v močovopohlavnej sústave

 • T20

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie hlavy a krku

 • T21

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie trupu

 • T22

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky

 • T23

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie zápästia a ruky

 • T24

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie bedra a dolnej končatiny okrem členkového kĺbu a nohy

 • T25

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie členkového kĺbu a nohy

 • T26

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie ohraničené na oko a jeho adnexy

 • T27

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie dýchacích ústrojov

 • T28

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov

 • T29

  - Skratka diagnózy - popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

 • T3

  - chrbticové počítačové siete s prenosovou až rýchlosťou 45 Mbps

 • T30

  - Skratka diagnózy - popálenina a poleptanie bližšie neurčenej časti tela

 • T31

  - Skratka diagnózy - popáleniny klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

 • T32

  - Skratka diagnózy - poleptania klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

 • T33

  - Skratka diagnózy - povrchová omrzlina

 • T34

  - Skratka diagnózy - omrzlina s nekrózou tkaniva

 • T35

  - Skratka diagnózy - omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela a bližšie neurčená omrzlina

 • T36

  - Skratka diagnózy - otrava celkovo účinkujúcimi antibiotikami

Pozri výraz T v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: