Anglicko-slovensky slovník - písmeno IE

ie

 • IE

  - spúšťacia udalosť

 • IEC

  - Medzinárodná elektrotechnická komisia

 • IEC

  - medziústredňové vedenie

 • IECQ

  - Medzinárodná elektrotechnická komisia pre hodnotenie kvality

 • IEE

  - spoločnosť inžienierov v elektrotechnike

 • IEEE

  - Inštitút elektroinžinierov

 • IEF

  - prostriedok informačného inžinierstva

 • IEN

  - zápisy internetových experimentov

 • IEPG

  - Nezávislá európska programová skupina

 • IES

  - inteligentné prepínanie emulácia

 • IES

  - medzipodnikové systémy

 • IESG (= internet engineering steering group)

  - Technická riadiaca skupina internetu

 • IETF

  - Komisia techniky internetu

 • IETM

  - interaktívny elektronický technický manuál

 • IEW

  - pracovisko pre informačné inžinierstvo

 • ield to

  - ustúpiť pred

 • ield up

  - vydať