Hľadaný výraz "h" v Technickom slovníku

Nájdených 77 výsledkov (1 strana)

 • half

  - polovica

 • halt

  - zastaviť, zastavenie

 • halted

  - zastavená činnosť

 • handbook

  - príručka

 • handle

  - manipulovať, zaobchádzať s niečim, ovládať niečo

 • handling

  - manipulácia

 • handshaking

  - potrasenie rukou, riadiace signály medzi príjemcom a odosielateľom

 • hanging

  - uviaznutie

 • hangup

  - zložiť modemové spojenie, odpojiť modem od telefónnej siete

 • HAPS

  - z angl. High Altitude Platform Station - stanica so základňou vo veľkej výške

 • hard

  - tvrdo, pevný, nie ľahko

 • Hard disk

  - Tzv. pevný disk. Pamätové médium na ukladanie veľkých množstiev dát . Princíp spočíva v ukladaní dát na magnetické plochy, ktorými sú pokryté kovové disky. Ich množstvo a veľkosť je závislé od kapacity a typu Hardisku. Vzhľadom že toto pamäťové médium je

 • hard skills

  - technické skúsenosti, znalosti

 • hard space

  - tvrdá medzera, zachováva sa pri editovaní textu

 • hardcopy

  - fyzická kópia

 • harddisk

  - Hard Disk Drive; pevný disk, zariadenie zaznamenávajúce údaje

 • hardware

  - Fyzické zariadenia, elektronické elektrické a mechanické komponenty tvoriace počítačové alebo informačné systémy.
  - Všetky hmatateľné časti počítača a jeho prídavných zariadení.

 • hardware support

  - technická podpora

 • harm

  - poškodenie

 • hash

  - šifrovanie nevratnou metódou, zo zašifrovaného textu (hesla) nie je možné získať povodný text

 • hatch

  - šrafovanie

 • Hatching

  - šrafovanie

 • Hayes command set

  - Jednoduchý príkazový jazyk pre ovládanie modemu zavedený výrobcom modemov Hayes.

 • HDD

  - Hard Disk Drive; pevný disk, zariadenie zaznamenávajúce údaje

 • HDFS

  - z angl. High Density Fixed Service - pevná služba s vysokou hustotou

 • HDTV

  - High Definition Television - budúci systém televízie. Počíta s viac ako dvojitým počtom obrazových riadkov než sa používajú u klasickej televízie

 • head

  - záhlavie, hlavička, hlava

 • Header

  - Hlavička Vo všeobecnosti značí začiatok súboru, dát kde sú uvedené základné nastavenia a údaje.
  - Hlavička, začiatok, záhlavie súboru.

 • hearing

  - počutie, počuteľnosť

 • heat

  - teplo, teplota

 • heavy-duty

  - vysokovýkonný

 • height

  - výška

 • held

  - upnutý, držaný

 • Help

  - Funkcia ulahčujúca orientáciu v programe formou rady a riešenia vzniknutých problémov.

 • help topic

  - hlavné body nápovedy

 • Helvetica

  - hladké bezpätkové písmo

 • Hercules

  - starší typ grafickej karty

 • Hertz

  - Jednotka kmitočtu /frekvencie/ udávajúca počet kmitov za 1 sekundu. Jej násobky sú kHz, MHz.

 • Heuristika

  - Algoritmy na riešenie zložitých problémov sa často vylepšujú pomocou stratégií, ktoré majú s veľkou pravdepodobnosťou urýchliť nájdenie riešenia. Tieto stratégie sa nazývajú heuristiky.

 • HEX

  - Číselná sústava, ktorá používa 16 znakov. S toho 10 je čísiel /0-9/ a 6 je znakov /A až F/ . Každá číslica v čísle má 16-krát väčšiu hodnotu než číslica vpravo od nej.

 • hexadecimal

  - šestnástkový kód

 • hidden

  - skrytý

 • high

  - vrchol, výška

 • high resolution

  - vysoké, kvalitné rozlíšenie

 • Highlighting

  - zvýraznenie

 • Himem.sys

  - ovládač operačnej pamäte

 • hint

  - pokyn, dotyk

 • HIPERLAN

  - z angl. High Performance Radio LAN - vysoko výkonná rádiová miestna sieť

 • Hits Hity

  - Požiadavky na server. Číslo, určujúce koľko HTTP požiadavok daný server obslúžil.

 • HMA

  - High Memory Area; oblasť hornej pamäte

 • HMI

  - Human-Machine Interface Rozhranie človek - stroj Označenie pre komunikačné rozhranie medzi človekom a strojom. Na rozdiel od UI (User Inrerface), ktoré sa používa v kontexte počítačového priemyslu, HMI sa používa v kontexte mechanických systémov ako napríklad priemyselných zariadení.

 • home

  - domov, domovský, východiskový

 • host

  - hostiteľ; cieľový počítač, na ktorý smerujú sieťové požiadavky

 • hot fix

  - záplata; program, ktorý opravý chybu v operačnom systéme alebo aplikácii

 • hot key

  - klávesová skratka pre ovládanie funkcií programov

 • hot line

  - telefonická servisná služba

 • hour

  - hodina

 • Hover

  - Pojem používajúci sa v scriptovacom jazyku Javascript, ktorý využíva funkcie onmouseover a zvýrazňuje odkazy.

 • HP/UX

  - verzia operačného systému Unix od firmy Hewlett Packard

 • HPFS

  - High Performance File System; súborový systém operačného systému OS/2

 • HPGL

  - Hewlett Packard Graphical Language; jazyk pre súradnicové zapisovače - plotre firmy HP; formát súborov dvojrozmernej vektorovej grafiky

 • HQ

  - HeadQuarters Ústredie, riaditeľstvo

 • HR

  - Human Resources Ľudské zdroje, oddelenie ľudských zdrojov, personálne odelenie, [ejdžá]

 • HTM SHTML HTML HTX

  - Koncovka/Prípona súboru v jazyku html.

 • HTML

  - Hyper Text Markup Language Programovací jazyk používaný na tvorbu skriptov pre zobrazovanie predovšetkým internetového obsahu, a to vo formátoch používaných prehliadačmi web stránok a predovšetkym na internete. Typickou funkcionalitou sú hyperlinky - systém odkazovania na iné stránky.
  - Zápis Internetových stránok pomocou tzv. tagov v textovom súbore, ktorého hlavnou výhodou sú odkazy, ktoré môžu v texte odkazovať na iný text, pripadne obrázok a ďalšie odkazy.

 • HTTP

  - Hyper Text Transfer Protocol Komunikačný protokol, ktorý umožňuje surfovanie po internete. Je využívaný serverom a užívateľským počítačom na výmenu súborov (text, obrázky, video a iné) medzi nimi prostredníctvom internetu. Vo vzťahu k TCP/IP, http je aplikačný protokol.

 • HTTPS

  - verzia HTTP, ktorá je rozšírená o zabezpečenie prenosu

 • hub

  - rozbočovač, aktívny sieťový prvok

 • Hviezdička asterisk

  - Tento symbol sa využíva na špeciálne účely pri práci zo súbormi. Nemôže sa používať v názve súboru ani prípony. Jeho hlavne využitie je pri zápise hľadania súborov. Ak napíšeme napr. tvar te*.txt vyhľadajú sa všetky súbory začínajúce te a majúce koncovku

 • HW

  - hardware, H/W

 • Hypertext

  - V počítači uložený txt dokument ktorý prisuší špeciálnej aplikácii, ktorá dokáže jednotlivé časti uživateľom prehliadať interaktívnym spôsobom s ľahkou orientáciou.

 • hyphen

  - spojovník

 • Hyphenation

  - Delenie slov

 • farebná hĺbka

  - počet farieb, ktoré zariadenie vie zobraziť alebo rozlíšiť

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: , bn, dod, irq, nez, vro, šét, cyl, ces, soã, v31, masã â, ä adiå, úboč, vci