Hľadaný výraz "sám" v synonymickom slovníku

nájdených 25 výsledkov (1 strana)

 • sám

  - dodatočne
  - extra
  - hlavne
  - izolovaný
  - najmä
  - navyše
  - obzvlášť
  - oddelene
  - oddelený
  - opustený
  - osamotený
  - osobitne
  - predovšetkým
  - sama
  - samo
  - samostatne
  - samotný
  - separovane
  - zvlášť

 • sama

  - dodatočne
  - extra
  - hlavne
  - izolovaný
  - najmä
  - navyše
  - obzvlášť
  - oddelene
  - oddelený
  - opustený
  - osamotený
  - osobitne
  - predovšetkým
  - sám
  - samo
  - samostatne
  - samotný
  - separovane
  - zvlášť

 • samá ruka samá noha

  - vysoký a chudý

 • samo

  - dodatočne
  - extra
  - hlavne
  - izolovaný
  - najmä
  - navyše
  - obzvlášť
  - oddelene
  - oddelený
  - opustený
  - osamotený
  - osobitne
  - predovšetkým
  - sám
  - sama
  - samostatne
  - samotný
  - separovane
  - zvlášť

 • samo sebou

  - to sa rozumie

 • samočinne

  - automatický

 • samočinný

  - automatický
  - mimovoľný
  - nepripravený
  - robotický
  - samovoľný
  - spontánny

 • samolepiaca páska

  - izolepa

 • samoľúby

  - narcistický

 • samospráva

  - autonómia
  - autonómnosť
  - nezávislosť
  - samostatnosť

 • samostatne

  - dodatočne
  - extra
  - hlavne
  - izolovaný
  - najmä
  - navyše
  - obzvlášť
  - oddelene
  - oddelený
  - opustený
  - osamotený
  - osobitne
  - predovšetkým
  - sám
  - sama
  - samo
  - samotný
  - separovane
  - špeciálne
  - zvlášť

 • samostatnosť

  - autonómia
  - autonómnosť
  - nezávislosť
  - samospráva

 • samostatný

  - absolutistický
  - absolútny
  - autarktný
  - bezpodmienečný
  - bezvýhradný
  - celkový
  - celý
  - dokonalý
  - infinitezimálny
  - kompletný
  - komplexný
  - liberálny
  - nehatený
  - neobmedzený
  - neohraničený
  - nerušený
  - neskrátený
  - nezávislý
  - neženatý
  - plný
  - priechodný
  - sebestačný
  - slobodný
  - slobodomyseľný
  - stopercentný
  - súhrnný
  - tolerantný
  - totálny
  - úplný
  - voľný
  - znášanlivý
  - zvrchovaný

 • samostrel

  - kuša
  - luk

 • samota

  - diskrétnosť
  - dôvernosť
  - intimita
  - mlčanlivosť
  - osamelosť
  - osamotenosť
  - súkromie
  - ústranie
  - utajenie
  - útulnosť

 • samotár

  - mizantrop
  - mrzút
  - nudný človek
  - odľud

 • samotársky

  - asketický
  - chladno uvažujúci
  - chladný
  - inteligentný
  - kľudný
  - ľadovo studený
  - ľadový
  - logický
  - mierny
  - modestný
  - mrazivý
  - múdry
  - nedosiahnuteľný
  - nedostupný
  - negatívny
  - nekompromisný
  - nenáročný
  - nepriateľský
  - nepriaznivý
  - neprístupný
  - neprívetivý
  - nevľúdny
  - nevrlý
  - odmeraný
  - odmietavý
  - odriekavý
  - podráždený
  - popudlivý
  - presný
  - prísny
  - racionálny
  - rezervovaný
  - rozumný
  - rozumový
  - rozvážny
  - skromný
  - striktný
  - strohý
  - studený
  - úsečný
  - uvážlivý
  - uzavretý
  - vyrovnaný
  - zamietavý
  - záporný
  - zdržanlivý
  - zúrivý

 • samotný

  - dodatočne
  - extra
  - hlavne
  - izolovaný
  - najmä
  - navyše
  - obzvlášť
  - oddelene
  - oddelený
  - opustený
  - osamotený
  - osobitne
  - predovšetkým
  - sám
  - sama
  - samo
  - samostatne
  - separovane
  - zvlášť

 • samovláda

  - autokracia

 • samovoľný

  - automatický
  - improvizovaný
  - mimovoľný
  - nepripravený
  - samočinný
  - spontánny

 • samozrejme

  - evidentne
  - iste
  - jasne
  - naisto
  - nepochybne
  - nesporne
  - podľa všetkého
  - rozhodne
  - určite
  - zaiste

 • samozrejmosť

  - bežný jav

 • šampanské

  - šampanské (nesprávne)
  - sekt
  - šumivé víno
  - sýtené víno

 • šampanské (nesprávne)

  - šampanské
  - sekt
  - šumivé víno
  - sýtené víno

 • šampión

  - dobyvateľ
  - fíro
  - majster
  - náčelník
  - pohlavár
  - predák
  - predseda
  - predstavený
  - premožiteľ
  - rušňovodič
  - šéf
  - strojvodca
  - vedúca osobnosť
  - vedúci
  - veliteľ
  - víťaz
  - vodca
  - vodcovský

Pozri výraz SÁM v slovníku cudzích slov.