Hľadaný výraz "ni" v synonymickom slovníku

nájdených 46 výsledkov (1 strana)

 • nič

  - bezvýznamná osoba
  - nula

 • ničiaci

  - trhajúci

 • ničiť

  - anulovať
  - eliminovať
  - hnať
  - honiť
  - ísť na nervy
  - krušiť
  - mordovať
  - moriť
  - mučiť
  - obťažovať
  - odrieknuť
  - odstaviť
  - odstrániť
  - odsúdiť
  - odvolať
  - otravovať
  - poháňať
  - pôsobiť bolesť
  - prehlásiť neplatným
  - prehlásiť za neplatný
  - prenasledovať
  - preškrtnúť
  - pustošiť
  - rozčuľovať
  - skaziť
  - škrtnúť
  - spustošiť
  - stíhať
  - stornovať
  - súžiť
  - sužovať
  - trápiť
  - trýzniť
  - týrať
  - umárať
  - vylúčiť
  - vymazať
  - vyradiť
  - vziať späť
  - zahubiť
  - zaraziť
  - zastaviť
  - zastrašovať
  - zatratiť
  - zavrhnúť
  - znepokojovať
  - zničiť
  - zosadiť
  - zožierať
  - zrušiť

 • ničivý

  - pustošivý
  - smrteľný
  - vražedný
  - zhubný

 • ničomník

  - barbar
  - bedár
  - chudák
  - darebák
  - divoch
  - gauner
  - grobian
  - hulvát
  - kalika
  - lotor
  - lump
  - mizerák
  - mrzák
  - naničhodník
  - nevychovanec
  - podliak
  - surovec
  - úbožiak
  - vandal
  - zlosyn
  - žobrák

 • ničomnosť

  - čertovina
  - darebáctvo
  - neplecha
  - nezbednosť

 • ničomný

  - bezbožný
  - hrešiaci
  - hriešny
  - nečestný
  - nepoctivý
  - podlý
  - rúhavý
  - skazený

 • ničotný

  - bezobsažný
  - ekonomický
  - hospodárny
  - jalový
  - lacný
  - ľahko dosiahnuteľný
  - nedbalý
  - neporiadny
  - planý
  - plytký
  - povrchný
  - prázdny
  - šetrný
  - šporovlivý
  - úsporný

 • nie

  - v žiadnom prípade
  - za žiadnych okolností

 • nie div

  - nečudo

 • niekam

  - niekde

 • niekdajší

  - antikvárny
  - archaický
  - autentický
  - bývalý
  - čistý
  - ďaleký
  - dávno minulý
  - dávny
  - domáci
  - domorodý
  - fakticky
  - hmatateľný
  - hodnoverný
  - konkrétny
  - minulý
  - nefalšovaný
  - odľahlý
  - originálny
  - počiatočný
  - poctivý
  - použitý
  - pôvodný
  - pravdivý
  - práve započatý
  - pravý
  - predchádzajúci
  - predošlý
  - prvotný
  - prvý
  - rýdzi
  - skorší
  - skutočný
  - starobylý
  - starodávny
  - starožitnický
  - starožitný
  - starý
  - upotrebený
  - vzdialený
  - začiatočný
  - začínajúci
  - zapadnutý
  - zastaraný
  - zastrčený

 • niekde

  - niekam

 • niekedy

  - jedenkrát
  - ráz

 • niekoľko

  - dvojica
  - málo
  - pár
  - trochu
  - zopár

 • niekoľko desiatok

  - akurát
  - autorita
  - až až
  - až dosť
  - bodec
  - česť
  - dôležitosť
  - dosah
  - dosť
  - energia
  - expert
  - halda
  - hojne
  - hora
  - hrb
  - hrboľ
  - hrboľček
  - hromada
  - hrot
  - ihla
  - intenzita
  - kapacita
  - kompetencia
  - kopa
  - kopček
  - kopec
  - mnoho
  - moc
  - more
  - nadvláda
  - najvyšší bod
  - následok
  - nerovnosť
  - neúrekom
  - oceán
  - odborník
  - oprávnenie
  - pahorok
  - pobúrenie
  - pôsobenie
  - potenciál
  - právo
  - právomoc
  - prevaha
  - príliš veľa
  - priveľa
  - prvé miesto
  - rešpekt
  - rozčarovanie
  - rozhorčenie
  - roztrpčenie
  - šetťdesiat
  - sila
  - sklamanie
  - špecialista
  - špica
  - špička
  - spústa
  - stoh
  - stráň
  - strana
  - svah
  - trpkosť
  - úbočie
  - účinok
  - úcta
  - vážnosť
  - veľa
  - veľkosť
  - vláda
  - vodcovstvo
  - vplyv
  - vrch
  - vrchol
  - vrcholok
  - vytriezvenie
  - vyvýšenina
  - význam
  - zasvätenec
  - závažnosť
  - zlosť
  - znalec

 • niekto

  - hocikto
  - ktokoľvek

 • niektorý

  - istý
  - nejaký
  - špeciálny
  - špecifický
  - určitý
  - zvláštny

 • niesť

  - dopravovať
  - manažovať
  - navigovať
  - obsluhovať
  - odprevadiť
  - odprevádzať
  - pracovať
  - priviesť
  - regulovať
  - riadiť
  - robiť
  - rozvážať
  - spôsobiť
  - spravovať
  - sprevádzať
  - ťahať
  - tiahnuť
  - usmerňovať
  - viesť
  - voziť
  - vyviesť

 • nikam

  - nikde

 • nikde

  - nikam

 • nikotinizmus

  - achloropsia
  - achromatopsia
  - daltonizmus
  - farbosleposť

 • nimród

  - lovec
  - poľovník

 • niť

  - asimilácia
  - cverna
  - federácia
  - konfederácia
  - kontext
  - kontinuita
  - prepojenosť
  - prispôsobenie
  - šev
  - splynutie
  - spodobenie
  - spoj
  - spojenie
  - spojitosť
  - steh
  - súvislosť
  - vzťah
  - združenie
  - zjednotenie
  - zväz
  - zväzok

 • niva

  - lúčina
  - pažiť
  - tráva
  - trávnik

 • nížina

  - areál
  - dimenzia
  - kaliber
  - meradlo
  - merítko
  - miera
  - mierka
  - miesto
  - nehnuteľnosť
  - objem
  - planina
  - plocha
  - poloha
  - pozemok
  - priestor
  - priestranstvo
  - rovina
  - rozloha
  - rozmer
  - rozsah
  - stupeň
  - umiestnenie
  - veľkosť

 • nízkotriedna reštaurácia

  - bar
  - hostinec
  - krčma
  - lokál
  - nočný podnik
  - pohostinstvo

 • nízky

  - drobný
  - drobunký
  - maličký
  - malinký
  - malý
  - miniatúrny
  - mizivý
  - nepatrný
  - nepostrehnuteľný
  - neveľký
  - nevnímateľný
  - priliehavý
  - slabý
  - tesný
  - úzky

 • brániť

  - obmedziť
  - obmedzovať
  - zväzovať

 • brániť sa

  - ohradiť sa
  - protestovať

 • chrániť

  - bdieť
  - bedliť
  - dávať pozor
  - dbať
  - dohliadať
  - dozerať
  - hájiť
  - hliadkovať
  - kryt
  - nespať
  - obhajovať
  - obložiť
  - ochraňovať
  - pokryť
  - potiahnuť
  - povliecť
  - pozorovať
  - predstaviť
  - predstavovať
  - predviesť
  - prekryť
  - prezentovať
  - prikryť
  - prikrývať
  - reprezentovať
  - strážiť
  - vystaviť
  - zahaliť
  - zakryť
  - zastať
  - zastrieť
  - zastúpiť
  - zastupovať
  - zatemniť

 • gániť

  - krivo sa pozerať
  - zazerať

 • neveštiaci nič dobrého

  - zlovestný

 • odstrániť

  - anulovať
  - dať do zástavy
  - eliminovať
  - ísť na nervy
  - krušiť
  - mordovať
  - moriť
  - mučiť
  - ničiť
  - obťažovať
  - odrieknuť
  - odstaviť
  - odsúdiť
  - odvolať
  - otravovať
  - pauzovať
  - pôsobiť bolesť
  - prehlásiť neplatným
  - prehlásiť za neplatný
  - prenasledovať
  - preškrtnúť
  - pustošiť
  - rozčuľovať
  - ručiť
  - skaziť
  - škrtnúť
  - spustošiť
  - stopnúť
  - stornovať
  - súžiť
  - sužovať
  - trápiť
  - trýzniť
  - týrať
  - umárať
  - vylúčiť
  - vymazať
  - vyradiť
  - vziať späť
  - zahubiť
  - zaraziť
  - zaručiť sa
  - zastaviť
  - zastrašovať
  - zaťažiť hypotékou
  - zatratiť
  - zavrhnúť
  - znepokojovať
  - zničiť
  - zosadiť
  - zožierať
  - zrušiť

 • opekať na ražni

  - grilovať

 • pyšniť sa

  - chváliť sa
  - chvastať sa
  - vystatovať sa
  - vyťahovať sa

 • rečniť

  - avizovať
  - bezodkladný
  - dať najavo
  - definovať
  - doložiť
  - drmoliť
  - formulovať
  - hovoriť
  - informovať
  - inštruovať
  - katalogizovať
  - klábosiť
  - konštituovať
  - konverzovať
  - nakázať
  - naliehavý
  - naordinovať
  - nariadiť
  - neodkladný
  - nevyhnutý
  - nutný
  - oboznámiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - osvetliť
  - označiť
  - oznámiť
  - potrebný
  - potvrdiť
  - poučiť
  - povedať
  - požadovaný
  - predložiť
  - prednášať
  - predniesť
  - predpísať
  - predstaviť
  - prehovoriť
  - prejaviť
  - presvedčiť
  - prezradiť
  - prideliť
  - prikázať
  - rozkázať
  - rozprávať
  - rozprávať sa
  - spísať
  - spoznať
  - stanoviť
  - štylizovať
  - súrny
  - ubezpečiť
  - udať
  - uistiť
  - ukázať
  - určiť
  - ustanoviť
  - uzákoniť
  - vhodný
  - vravieť
  - vyhovujúci
  - vyjadriť
  - vyjaviť
  - vymedziť
  - vystihnúť
  - vytýčiť
  - vyzradiť
  - želateľný
  - žiaduci
  - zoznámiť

 • stotožniť

  - identifikovať

 • strániť sa

  - minúť
  - obstáť
  - odcestovať
  - odísť
  - prejsť
  - ubehnúť
  - uchýliť sa
  - ujsť
  - uletieť
  - uniknúť
  - uplynúť
  - utiecť
  - vyhnúť sa
  - vyhýbať sa
  - vyvarovať sa
  - zraziť

 • umožniť

  - dopriať
  - dovoliť
  - dovoľovať
  - kapitulovať
  - odpútať
  - odstúpiť
  - opustiť
  - poddať sa
  - podľahnúť
  - podrobiť sa
  - povoliť
  - pripúšťať
  - pripustiť
  - rezignovať
  - stiahnuť sa
  - ustúpiť
  - ustupovať
  - uvoľniť
  - uvoľňovať
  - vypratať
  - vyprázdniť
  - vysťahovať
  - vzdať sa

 • uskutočniť

  - citovať
  - dať sa
  - implementovať
  - naplniť
  - nastoliť
  - podniknúť
  - povedať na úvod
  - produkovať
  - pustiť sa
  - realizovať
  - splniť
  - spustiť
  - štartovať
  - stvoriť
  - tvoriť
  - učiniť
  - urobiť
  - utvoriť
  - uvádzať
  - uviesť
  - vrhnúť sa
  - vykonať
  - vyrábať
  - vyrobiť
  - vytvárať
  - vytvoriť
  - začať
  - zahájiť
  - započať
  - zaviesť

 • uvoľniť

  - autorizovať
  - dopriať
  - dovoliť
  - dovoľovať
  - evakuovať
  - kapitulovať
  - odpútať
  - odstúpiť
  - oprávniť
  - opustiť
  - poddať sa
  - podľahnúť
  - podrobiť sa
  - povoliť
  - pripúšťať
  - pripustiť
  - prisúdiť
  - priznať
  - pustiť
  - rezignovať
  - stiahnuť sa
  - umožniť
  - ustúpiť
  - ustupovať
  - uvoľňovať
  - uznať
  - vyhnať
  - vyliať
  - vypratať
  - vyprázdniť
  - vysťahovať
  - vysypať
  - vzdať sa
  - zanechať
  - zriecť sa
  - zrieknuť sa

 • zabrániť

  - zamedziť
  - znemožniť

 • zachrániť

  - sanovať
  - spasiť
  - vykúpiť
  - zachraňovať

 • znemožniť

  - zabrániť
  - zamedziť

 • zostručniť

  - krátiť

Pozri výraz NI v slovníku cudzích slov.