Hľadaný výraz "čin" v synonymickom slovníku

nájdených 31 výsledkov (1 strana)

 • čin

  - akt
  - debata
  - dielo
  - diskusia
  - dojem
  - efekt
  - jednanie
  - konferencia
  - konverzácia
  - plod
  - počin
  - porada
  - práca
  - produkt
  - rokovanie
  - rozhovor
  - rozprava
  - ručná práca
  - schôdza
  - seminár
  - skóre
  - skutok
  - účinok
  - úkon
  - vyjednávanie
  - výkon
  - výplod
  - výrobok
  - výsledok
  - výtvor
  - zasadanie

 • činiť

  - byť príčinou
  - dohadovať
  - jednať
  - konať
  - makať
  - navodiť
  - podnietiť
  - pracovať
  - prebudiť
  - privodiť
  - robiť
  - spôsobiť
  - uskutočňovať
  - vyjednávať
  - vyviesť
  - vyvolať
  - vzbudiť
  - zapríčiniť

 • činiť sa

  - usilovne pracovať

 • činiteľ

  - faktor
  - okolnosť

 • cinkanie

  - rinčanie

 • cinkať

  - cengať
  - rezonovať
  - rozliehať sa
  - zacinkať
  - zaznievať
  - zazvoniť
  - znieť
  - zvoniť
  - zvučať

 • cinknutie

  - zazvonenie
  - zvonenie

 • činnosť

  - aktivita
  - aktívnosť
  - alertnosť
  - bdelosť
  - beh
  - chod
  - chova
  - hnutie
  - jedlo
  - obživa
  - ostražitosť
  - pohyb
  - pokrm
  - potrava
  - potravina
  - potraviny
  - poživeň
  - ruch
  - strava
  - stravovanie
  - strova
  - telekinetika
  - výživa
  - vznášanie
  - zhon
  - živobytie

 • činný

  - akčný
  - aktívny
  - činorodý
  - efektívny
  - tvorivý
  - účinný
  - výkonný

 • činorodý

  - aktívny
  - bujný
  - činný
  - kreatívny
  - kvitnúci
  - plodný
  - podnetný
  - produktívny
  - tvorivý
  - úrodný
  - žírny

 • cintorín

  - cmiter

 • činžiak

  - nájomný dom
  - panelák

 • byť jednou z príčin

  - prispieť ku

 • inšpekcia

  - dozor
  - kontrola
  - obmedzenie

 • inšpekčný

  - kontrolný

 • inšpekčný úrad

  - inšpektorát

 • inšpektor

  - kontrolór

 • inšpektorát

  - inšpekčný úrad

 • inšpirovať

  - byť podporou
  - byť príčinou
  - fascinovať
  - motivovať
  - nadchnúť
  - napomáhať
  - navodiť
  - očarovať
  - okúzliť
  - oslniť
  - ovplyvniť
  - podnecovať
  - podnietiť
  - podporiť
  - podporovať
  - poháňať
  - posilniť
  - potešiť
  - povzbudiť
  - povzbudzovať
  - prebudiť
  - presadzovať
  - privodiť
  - schvaľovať
  - spôsobiť
  - stimulovať
  - učarovať
  - uchvátiť
  - uniesť
  - urobiť radosť
  - vyvolať
  - vzbudiť
  - vzrušiť
  - zapríčiniť

 • inštinktívny

  - pudový

 • inštitút

  - ústav

 • inštrukcia

  - dekrét
  - direktíva
  - dokumentácia
  - doporučenie
  - edikt
  - lekársky predpis
  - manuál
  - mrav
  - nariadenie
  - návod
  - obyčaj
  - osveta
  - poučenie
  - pravidlo
  - predpis
  - príručka
  - rada
  - recept
  - rozhodnutie
  - rukoväť
  - smernica
  - sprievodca
  - tradícia
  - zvyk
  - zvyklosť

 • inštruktor

  - expert
  - kantor
  - mentor
  - pedagóg
  - poradca
  - učiteľ
  - vychovávateľ

 • inštrument

  - nástoj

 • inštruovať

  - avizovať
  - bezodkladný
  - citovať
  - dať najavo
  - dať návrh
  - definovať
  - demaskovať
  - doložiť
  - doručiť
  - doviezť
  - drmoliť
  - formulovať
  - hovoriť
  - informovať
  - katalogizovať
  - klábosiť
  - konštituovať
  - konverzovať
  - nájsť
  - nakázať
  - naliehavý
  - naordinovať
  - nariadiť
  - navrhnúť
  - neodkladný
  - nevyhnutý
  - nutný
  - objaviť
  - obnažiť
  - oboznámiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - odovzdať
  - osvetliť
  - ožiariť
  - označiť
  - oznámiť
  - podať
  - postúpiť
  - potrebný
  - poučiť
  - povedať
  - povedať na úvod
  - požadovaný
  - predložiť
  - prednášať
  - predniesť
  - predpísať
  - predstaviť
  - predstavovať
  - predviesť
  - prehovoriť
  - prejaviť
  - preskúmať
  - presvedčiť
  - prezentovať
  - prezradiť
  - prideliť
  - prikázať
  - priniesť
  - prísť
  - publikovať
  - rečniť
  - rozkázať
  - rozprávať
  - rozprávať sa
  - spísať
  - spoznať
  - stanoviť
  - štylizovať
  - súrny
  - ubezpečiť
  - udať
  - uistiť
  - ukázať
  - určiť
  - ustanoviť
  - uvádzať
  - uverejniť
  - uviesť
  - uzákoniť
  - vhodný
  - vravieť
  - vydať
  - vyhovujúci
  - vyjadriť
  - vyjaviť
  - vykresliť
  - vylíčiť
  - vymedziť
  - vynájsť
  - vyobraziť
  - vypátrať
  - vystaviť
  - vystihnúť
  - vytýčiť
  - vyzradiť
  - začať
  - zahájiť
  - zaviesť
  - želateľný
  - žiaduci
  - zistiť
  - znázorniť
  - zobraziť
  - zoznámiť
  - zverejniť

 • iný

  - abnormálny
  - asymetrický
  - diferencovaný
  - exkluzívny
  - heterogénny
  - jedinečný
  - kuriózny
  - mimoriadny
  - nečakaný
  - nenormálny
  - neobvyklý
  - neobyčajný
  - nepravidelný
  - nerovnaký
  - nesúmerný
  - nesymetrický
  - nevídaný
  - nevšedný
  - nezrovnateľný
  - nezvyčajný
  - nezvyklý
  - odlišný
  - osobitný
  - rozdielny
  - rozličný
  - rozmanitý
  - rôznorodý
  - rôzny
  - šišatý
  - špeciálny
  - špecifický
  - určitý
  - vybraný
  - výnimočný
  - zriedkavý
  - zvláštny

 • inžinier

  - mechanik
  - strojník
  - technik

 • násilný čin

  - násilie

 • počin

  - akt
  - čin
  - debata
  - diskusia
  - jednanie
  - konferencia
  - konverzácia
  - porada
  - rokovanie
  - rozhovor
  - rozprava
  - schôdza
  - seminár
  - skutok
  - úkon
  - vyjednávanie
  - výkon
  - zasadanie

 • trestný čin

  - delikt
  - previnenie
  - vina

 • zločin

  - kriminalita

Pozri výraz ČIN v slovníku cudzích slov.