Hľadaný výraz "n" v Technickom slovníku

Nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • name

  - meno, označenie

 • NAT

  - Network Address Translation; preklad sieťových adries, základná funkcia firewallu

 • native

  - rodný, prirodzený, domáci
  - domáci, rodný

 • naught

  - nula, bezvýznamný

 • navigation

  - usmernenie

 • NAVTEX

  - z angl. Narrow-Band Direction-Printing Telegraphy System for Transmission of Navigational and Meteorological Warnings and Urgent Information to Ships - systém pre úzkopásmovú priamu telegrafnú tlač na prenos navigačných a meteorologických varovaní a urgentné informácie pre lode

 • NDB

  - z angl. Non-directional Beacon - nesmerový rádiomaják

 • NDD

  - Norton Disk Doctor; program pre kontrolu a opravu dát na pevných diskoch a disketách

 • NDS

  - Novell Directory Services; adresárové služby Novell, technológia používaná v sieťovom prostredí Novell na správu a organizovanie sietí

 • near

  - blízko

 • neighbourhood

  - okolie

 • net

  - sieť

 • NetBIOS

  - Network Basic Input/Output System Základný vstupno výstupný sieťový systém Komunikačný protokol pre komunikáciu medzi aplikáciami na rôznych počítačoch. Jedná sa o komunikáciu na nízkej - systémovej úrovni.

 • NETSCAPE

  - softvérová firma, jeden z najpoužívanejších prehliadačov je Netscape Navigator a novší Netscape Communicator, firma Netscape uvoľnila zdrojový kód svojich programov

 • NetWare

  - sieťový operačný systém firmy Novell

 • NetWeaver

  - Technologická platforma pre vývoj aplikácií spoločnosti SAP, vyvinutá spoločnosťou SAP. Jej kľúčovou charakteristikou je orientácia na podporu integrácie SAP produktov, ako aj prepojenie s technológiami iných spoločností ako napríklad Microsoft .Net alebo Sun Java.

 • network

  - počítačová sieť

 • new

  - nový

 • next

  - nasledujúci, ďalší

 • NFS

  - Network File System; zdieľanie súborov a adresárov v prostredí operačného systému UNIX

 • NGSO

  - z angl. Non-Geostationary Satellite Orbit - negeostacionárna družicová dráha

 • nickname

  - prezývka

 • NMT

  - z angl. Nordic Mobile Telephone - nordický mobilný telefón

 • node

  - uzol

 • noise

  - šum, rušenie

 • noname

  - bez firemnej značky

 • NOT

  - logická spojka negácia, zápor

 • note

  - poznámka

 • notepad

  - zápisník

 • notice

  - upozornenie, oznámenie

 • NTB

  - skratka pre notebook - druh malého osobného prenosného počítača, menšieho ako laptop.

 • NTFS

  - New Technology File System;

 • Num lock

  - Označenie klávesy na klávesnici slúžiacej na aktivovanie numerickej klávesnice v pravej časti klávesnice.

 • number

  - číslo, počet

 • kryogén

  - Niektoré materiály sú pri veľmi nízkých teplotách supravodivé tzn., že nevykazujú žiadny ohmický odpor. V takýchto materiáloch sa signál zapamätáva po ľubovoľné dlho.

 • operačný systém

  - program, ktorý zabezpečuje základnú funkčnosť počítača, obsluhuje konkrétne zariadenia a poskytuje svoje služby ostatným aplikáciám, napr. tlač, zobrazovanie na monitore

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: rýchly, á, naspodku, bľs, len, rana, mol, bokom, latka, svorka, chumaj, povraz, zostava, nevesta, jež
Synonymický slovník slovenčiny: sepsa, udica, veriť, rôzne, odpočinok, kaj, kac, ara, plaviť, fav, prax, vnútornosti, panel, totem, narážka
Pravidlá slovenského pravopisu: lev, vykon, len, stele, voltíž, naučiť sa, skratka, dýka, vystrieť, intonacia, súbor, program, rešerš, tok, pozor
Lekársky slovník: a86, pru, ada, syr, meg, mode, apis, e415, lacus, trus, sonus, nucha, laváž, venoz, factor
Technický slovník: n, ex, tru, ser, abb, txt, ole, fifo, scpc, move, slash, match, virus, choice, router
Ekonomický slovník: kpp, va, htk, nvd, pod, oik, car, upc, adt, hbr, umk, zaa, bmr, dzz, cea
Slovník skratiek: s53, r09, m92, z27, a51, a21, kel, czv, z04, f73, r03, x14, l66, s52, m40