Hľadaný výraz "ísť" v synonymickom slovníku

nájdených 143 výsledkov (2 strán)

 • ísť

  - cestovať
  - chodiť
  - chýliť sa
  - dariť sa
  - excelovať
  - hnať sa
  - iskriť
  - iskriť sa
  - klesať
  - kráčať
  - lesknúť sa
  - letieť
  - mať sa
  - mať úspech
  - padať
  - plaviť
  - prechádzať
  - putovať
  - rútiť sa
  - skláňať sa
  - svietiť
  - trblietať sa
  - uháňať
  - vynikať
  - vyžarovať
  - žiariť
  - zvažovať sa

 • ísť dopredu

  - dať najavo
  - dať návrh
  - doložiť
  - doručiť
  - doviezť
  - navrhnúť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odovzdať
  - podať
  - postúpiť
  - postupovať
  - predložiť
  - predniesť
  - prejaviť
  - priniesť
  - publikovať
  - udať
  - ukázať
  - utratiť
  - vydať
  - vynaložiť

 • ísť na nervy

  - hnať
  - honiť
  - krušiť
  - mordovať
  - moriť
  - motivovať
  - mučiť
  - ničiť
  - obťažovať
  - odstrániť
  - otravovať
  - podnecovať
  - poháňať
  - pôsobiť bolesť
  - povzbudiť
  - prenasledovať
  - rozčuľovať
  - skaziť
  - stíhať
  - stimulovať
  - súžiť
  - sužovať
  - trápiť
  - trýzniť
  - týrať
  - umárať
  - zahubiť
  - zastrašovať
  - znepokojovať
  - zničiť
  - zožierať

 • Istanbul

  - Carihrad

 • iste

  - evidentne
  - jasne
  - naisto
  - nepochybne
  - nesporne
  - podľa všetkého
  - rozhodne
  - samozrejme
  - určite
  - zaiste

 • isto

  - neochvejne
  - uprene

 • istota

  - nepochybnosť

 • istý

  - daný
  - doterajší
  - existujúci
  - možný
  - nejaký
  - niektorý
  - prijateľný
  - špeciálny
  - špecifický
  - určitý
  - zvláštny

 • byť v súhlase

  - byť v súlade
  - byť v zhode
  - korešpondovať
  - kryť sa
  - odpovedať
  - odvetiť
  - súhlasiť
  - zhodovať sa
  - zodpovedať

 • byť v súlade

  - byť v súhlase
  - byť v zhode
  - korešpondovať
  - kryť sa
  - odpovedať
  - odvetiť
  - súhlasiť
  - zhodovať sa
  - zodpovedať

 • dať sľub

  - prisahať
  - prisľúbiť
  - sľúbiť

 • do sýtosti

  - dosýta

 • dopravný pás

  - dopravník
  - elevátor
  - transportér

 • dvanásť

  - tucet

 • klásť odpor

  - pôsobiť proti

 • konanie pred súdom

  - pojednávanie

 • lós

  - tiket
  - žreb

 • mať súcit

  - banovať
  - ľútiť
  - ľútostiť
  - ľutovať
  - mrzieť
  - želieť
  - zľutovať sa
  - zmilovať sa

 • na súši

  - na brehu

 • obchod s potravinami

  - chod
  - chova
  - jedlo
  - obživa
  - pokrm
  - potrava
  - potravina
  - potraviny
  - poživeň
  - strava
  - stravovanie
  - strova
  - výživa
  - živobytie

 • obísť

  - oboplávať

 • obrásť

  - zarásť

 • odísť

  - odcestovať
  - strániť sa
  - uchýliť sa
  - ujsť
  - uniknúť
  - utiecť
  - vyhnúť sa
  - vyhýbať sa
  - vyvarovať sa

 • pásť sa

  - spásať

 • prepásť

  - premeškať
  - zmeškať

 • prísľub

  - nevyhnutnosť
  - písomná záruka
  - postulát
  - potreba
  - povinnosť
  - požiadavka
  - práca
  - sľub
  - úloha
  - záväzok

 • prísť

  - avizovať
  - bádať
  - dať najavo
  - dať návrh
  - demaskovať
  - dohliadať
  - doložiť
  - doručiť
  - doviezť
  - dozerať
  - dozvedieť sa
  - hĺbať
  - informovať
  - inštruovať
  - kontrolovať
  - monitorovať
  - nájsť
  - navrhnúť
  - navštíviť
  - objaviť
  - obnažiť
  - oboznámiť
  - odhaliť
  - odkryť
  - odokryť
  - odovzdať
  - osvetliť
  - ožiariť
  - oznámiť
  - podať
  - pohliadnuť
  - postúpiť
  - poučiť
  - povedať
  - poznávať
  - pozorovať
  - pozrieť sa
  - prebádať
  - predložiť
  - predniesť
  - predstaviť
  - prehliadnuť
  - prejaviť
  - prekuknúť
  - preskúmať
  - prezerať
  - prezradiť
  - priblížiť
  - priniesť
  - pristupovať
  - publikovať
  - skúmať
  - sledovať
  - stopovať
  - študovať
  - udať
  - ukázať
  - uverejniť
  - vyčuchať
  - vydať
  - vyhľadať
  - vyjaviť
  - vykresliť
  - vylíčiť
  - vynájsť
  - vyobraziť
  - vypátrať
  - vysliediť
  - vystopovať
  - vyzradiť
  - zistiť
  - znázorniť
  - zobraziť
  - zverejniť

 • rovnobežný s osou

  - longitudinálny
  - pozdĺžny

 • rozrásť sa

  - zväčšiť sa

 • s ohľadom

  - kvôli
  - pre
  - so zreteľom
  - vzhľadom ku

 • s radosťou

  - rád

 • sáčok

  - vrecko

 • sál

  - auditórium
  - aula
  - dvorana
  - foajé
  - foyer
  - hala
  - lobby
  - poslucháreň
  - predsieň
  - sála
  - sieň
  - spoločenská miestnosť
  - vestibul
  - vstupná hala

 • sála

  - auditórium
  - aula
  - dvorana
  - foajé
  - foyer
  - hala
  - lobby
  - poslucháreň
  - predsieň
  - sál
  - sieň
  - spoločenská miestnosť
  - vestibul
  - vstupná hala

 • sálový

  - halový

 • sám

  - dodatočne
  - extra
  - hlavne
  - izolovaný
  - najmä
  - navyše
  - obzvlášť
  - oddelene
  - oddelený
  - opustený
  - osamotený
  - osobitne
  - predovšetkým
  - sama
  - samo
  - samostatne
  - samotný
  - separovane
  - zvlášť

 • sčasti

  - čiastočne

 • sčervenanie

  - rumenec

 • sčervenať

  - červenať sa
  - hanbiť sa
  - ostýchať sa
  - pýriť sa

 • sčítanie

  - čiastka
  - kalkul
  - kalkulácia
  - obnos
  - počítanie
  - prepočet
  - rátanie
  - rozpočet
  - súčet
  - suma
  - výpočet
  - vypočítavanie

 • sčítanie obyvateľstva

  - cenzus
  - konskripcia
  - súpis obyvateľstva

 • sčítaný

  - civilizovaný
  - držiac sa faktov
  - náučný
  - nestranný
  - neutrálny
  - nezaujatý
  - objektívny
  - odborný
  - študovaný
  - učený
  - vecný
  - vedecký
  - vzdelaný

 • sčítať

  - spočítať

 • sémantický

  - významový

 • séria

  - banda
  - bratstvo
  - cech
  - chamraď
  - črieda
  - čvarga
  - dav
  - direktíva
  - dokumentácia
  - doporučenie
  - družstvo
  - držadlo
  - držiak
  - front
  - gang
  - háveď
  - hierarchia
  - horda
  - húf
  - kapela
  - kolektív
  - kolóna
  - konzultácia
  - korporácia
  - kvantita
  - kvantum
  - liga
  - manuál
  - množstvo
  - mužstvo
  - nariadenie
  - násada
  - návod
  - orchester
  - osveta
  - partia
  - počet
  - poradenie
  - poradie
  - postupnosť
  - poučenie
  - predpis
  - príručka
  - rád
  - rada
  - rada (nesprávne)
  - rúčka
  - rukoväť
  - šík
  - skupina
  - sled
  - smernica
  - spoločenstvo
  - spolok
  - sprievodca
  - stádo
  - tím
  - tým
  - únia
  - zástup
  - zberba
  - zbierka
  - združenie
  - zväz

 • sídlisko

  - farma
  - hospodárstvo
  - osada
  - poľnohospodárska usadlosť
  - ranč
  - statok
  - usadlosť

 • sídlo

  - anatómia
  - budova
  - bunker
  - bydlisko
  - byt
  - bytová jednotka
  - dom
  - domácnosť
  - domov
  - hrad
  - hradisko
  - hutnosť
  - kaštieľ
  - konštrukcia
  - konzistencia
  - kryt
  - nehnuteľnosť
  - obydlie
  - palác
  - pevnosť
  - pevnôstka
  - príbytok
  - rezidencia
  - solídnosť
  - spoľahlivosť
  - stabilita
  - stavba
  - súdržnosť
  - zámok

 • sľub

  - nevyhnutnosť
  - písomná záruka
  - postulát
  - potreba
  - povinnosť
  - požiadavka
  - práca
  - prísľub
  - úloha
  - záväzok

 • sľúbiť

  - dať sľub
  - prisahať
  - prisľúbiť

 • sľubný

  - nádejný

 • sós

  - drzosť
  - elán
  - guráž
  - impertinencia
  - lymfa
  - nebojácnosť
  - neohrozenosť
  - odvaha
  - omáčka
  - sebadôvera
  - smelosť
  - šťava
  - tkanivový mok
  - trúfalosť
  - zós

 • špás

  - anekdota
  - bomba
  - cena
  - cennosť
  - ceremónia
  - ceremoniál
  - charakter
  - dôležitosť
  - dosah
  - hodnota
  - letora
  - následok
  - nátura
  - nepokoj
  - obrad
  - obsah
  - odmena
  - oslava
  - párty
  - pijatika
  - pointa
  - poplach
  - pôsobenie
  - povaha
  - prémia
  - profil
  - psina
  - ráz
  - rituál
  - rozčúlenie
  - rozptýlenie
  - rozruch
  - rozrušenie
  - rys
  - senzácia
  - slávnosť
  - sranda
  - stránka
  - sviatok
  - temperament
  - typ
  - účinok
  - večierok
  - veľkosť
  - vlastnosť
  - vplyv
  - vtip
  - význam
  - vzácnosť
  - vzruch
  - vzrušenie
  - zábava
  - žart
  - závažnosť
  - zmysel
  - znak

 • spásť

  - vypásť

 • sŕkať

  - usrkávať

 • sťa

  - ako

 • sťahovanie

  - migrácia

 • sťahovať sa

  - migrovať

 • sťažka

  - obtiažne
  - sotva
  - ťažko

 • sťažnosť

  - káranie
  - napomenutie
  - obvinenie
  - obviňovanie
  - obžaloba
  - pokarhanie
  - ponosa
  - reptanie
  - súdne stíhanie
  - výčitka
  - žaloba

 • sťažovať si

  - hromžiť
  - kliať
  - nadávať
  - preklínať
  - reptať
  - šomrať
  - urážať
  - zlorečiť

 • súbežný

  - paralelný
  - rovnobežný
  - simultánny

 • súboj

  - duel

 • súbor

  - celok
  - chór
  - komplex
  - sada
  - set
  - spevácky zbor
  - súprava
  - úhrn
  - zbor

 • súborný

  - absolútny
  - bezpodmienečný
  - bezvýhradný
  - celkový
  - celý
  - dokonalý
  - kompletný
  - komplexný
  - neobmedzený
  - neohraničený
  - neskrátený
  - plný
  - stopercentný
  - súhrnný
  - totálny
  - úplný
  - zvrchovaný

 • súčasne

  - dohromady
  - dokopy
  - pohromade
  - pospolu
  - spoločne
  - spolu
  - zároveň

 • súčasník

  - rovesník
  - vrstovník

 • súčasnosť

  - dnešok
  - prítomnosť

 • súčasný

  - aktuálny
  - čerstvý
  - definitívny
  - dnešný
  - horúci
  - koncový
  - konečný
  - moderný
  - módny
  - najnovší
  - nedávny
  - ostatný
  - posledný
  - rozpálený
  - súdobý
  - výsledný
  - žeravý
  - žhavý

 • súčasť

  - diel
  - dielec
  - ingrediencia
  - komponent
  - prísada
  - súčiastka
  - zložka

 • súčet

  - čiastka
  - kalkul
  - kalkulácia
  - obnos
  - počítanie
  - prepočet
  - rátanie
  - rozpočet
  - sčítanie
  - suma
  - výpočet
  - vypočítavanie

 • súčiastka

  - diel
  - dielec
  - ingrediencia
  - komponent
  - prísada
  - súčasť
  - zložka

 • súčiniteľ

  - koeficient

 • súčinnosť

  - kontinuita
  - kooperácia
  - partnerstvo
  - podielnictvo
  - spojitosť
  - spolupráca
  - vzťah

 • súčinný

  - spolupôsobiaci
  - synergický

 • súcit

  - hlboký žiaľ
  - kajúcnosť
  - ľútosť
  - pokánie
  - poľutovanie
  - skrúšenosť
  - smútok
  - sústrasť
  - výčitky svedomia
  - zármutok
  - žiaľ

 • súcitný

  - milosrdný
  - solidárny
  - spolucítiaci

 • súdne stíhanie

  - káranie
  - napomenutie
  - obvinenie
  - obviňovanie
  - obžaloba
  - pokarhanie
  - ponosa
  - reptanie
  - sťažnosť
  - výčitka
  - žaloba

 • súdnictvo

  - justícia

 • súdny

  - právnický
  - právny

 • súdny dvor

  - sud
  - tribunál

 • súdobý

  - aktuálny
  - čerstvý
  - definitívny
  - dnešný
  - horúci
  - koncový
  - konečný
  - moderný
  - módny
  - najnovší
  - nedávny
  - ostatný
  - posledný
  - rozpálený
  - súčasný
  - výsledný
  - žeravý
  - žhavý

 • súdok

  - bečka
  - bočka
  - dieža
  - džber
  - kýbeľ
  - kýblik
  - putňa
  - vedro

 • súdruh

  - spoludruh

 • súdržnosť

  - bunker
  - hrad
  - hradisko
  - hutnosť
  - kaštieľ
  - konzistencia
  - kryt
  - palác
  - pevnosť
  - pevnôstka
  - sídlo
  - solídnosť
  - spoľahlivosť
  - stabilita
  - zámok

 • súhlas

  - akord
  - áno
  - aprobácia
  - atestácia
  - autorizácia
  - certifikát
  - dobre
  - doklad
  - dovolenie
  - harmónia
  - konformita
  - kongruencia
  - kontrolný ústrižok
  - legitimácia
  - mandát
  - obsignácia
  - odsúhlasenie
  - ohybnosť
  - OK
  - okej
  - osvedčenie
  - overenie
  - paragón
  - pochopenie
  - poddajnosť
  - pokladničný lístok
  - porozumenie
  - posudok
  - potvrdenie
  - potvrdenka
  - povolenie
  - požehnanie
  - preukaz
  - preukážka
  - prispôsobivosť
  - pružnosť
  - ratifikácia
  - schválenie
  - súhra
  - súlad
  - súzvuk
  - svornosť
  - vysvedčenie
  - zhoda
  - zhodnosť

 • súhlasiť

  - byť v súhlase
  - byť v súlade
  - byť v zhode
  - korešpondovať
  - kryť sa
  - odpovedať
  - odvetiť
  - zhodovať sa
  - zodpovedať

 • súhlasný

  - identický
  - kladný
  - korešpondujúci
  - pozitívny
  - príslušný
  - rovnajúci sa
  - rovnaký
  - rovnomerný
  - rovný
  - stály
  - totožný
  - zhodný
  - zodpovedajúci

 • súhra

  - akord
  - áno
  - aprobácia
  - atestácia
  - autorizácia
  - certifikát
  - dobre
  - doklad
  - dovolenie
  - harmónia
  - konformita
  - kongruencia
  - kontrolný ústrižok
  - legitimácia
  - mandát
  - obsignácia
  - odsúhlasenie
  - ohybnosť
  - OK
  - okej
  - osvedčenie
  - overenie
  - paragón
  - pochopenie
  - poddajnosť
  - pokladničný lístok
  - porozumenie
  - posudok
  - potvrdenie
  - potvrdenka
  - povolenie
  - požehnanie
  - preukaz
  - preukážka
  - prispôsobivosť
  - pružnosť
  - ratifikácia
  - schválenie
  - súhlas
  - súlad
  - súzvuk
  - svornosť
  - vysvedčenie
  - zhoda
  - zhodnosť

 • súhrn

  - rekapitulácia
  - sumár
  - zhrnutie

 • súhrn pocitov

  - komplex

 • súhrnný

  - absolutistický
  - absolútny
  - bezchybný
  - bezpodmienečný
  - bezvýhradný
  - celistvý
  - celkový
  - celý
  - dokonalý
  - encyklopedický
  - ideálny
  - infinitezimálny
  - kompletný
  - komplexný
  - napchatý
  - naplnený
  - natlačený
  - neobmedzený
  - neohraničený
  - neskladný
  - neskrátený
  - nezávislý
  - obdivuhodný
  - objemný
  - obsiahly
  - obšírny
  - perfektný
  - plný
  - prekypujúci
  - preplnený
  - presne vymedzený
  - pretekajúci
  - rozmerný
  - rozsiahly
  - samostatný
  - slobodný
  - stopercentný
  - súborný
  - taxatívny
  - totálny
  - úctyhodný
  - úplný
  - voľný
  - výborný
  - vynikajúci
  - zvrchovaný

 • súkať

  - jesť
  - konzumovať
  - obedovať
  - požierať
  - stolovať
  - tráviť
  - večerať
  - živiť sa
  - žrať

 • súkmeňovec

  - rodák

 • súkno

  - hmota
  - látka
  - materiál
  - plátno
  - substancia
  - textil
  - textília
  - tkanina

 • súkolesie

  - ozubené kolo

 • súkromie

  - diskrétnosť
  - dôvernosť
  - intimita
  - mlčanlivosť
  - osamelosť
  - osamotenosť
  - samota
  - ústranie
  - utajenie
  - útulnosť

 • súkromne

  - privátne

 • súkromné vlastníctvo

  - súkromný majetok

 • súkromný

  - privátny

 • súkromný majetok

  - súkromné vlastníctvo

 • súlad

  - akord
  - áno
  - aprobácia
  - atestácia
  - autorizácia
  - certifikát
  - dobre
  - doklad
  - dovolenie
  - harmónia
  - konformita
  - kongruencia
  - kontrolný ústrižok
  - legitimácia
  - mandát
  - obsignácia
  - odsúhlasenie
  - ohybnosť
  - OK
  - okej
  - osvedčenie
  - overenie
  - paragón
  - pochopenie
  - poddajnosť
  - pokladničný lístok
  - porozumenie
  - posudok
  - potvrdenie
  - potvrdenka
  - povolenie
  - požehnanie
  - preukaz
  - preukážka
  - prispôsobivosť
  - pružnosť
  - ratifikácia
  - schválenie
  - súhlas
  - súhra
  - súzvuk
  - svornosť
  - vysvedčenie
  - zhoda
  - zhodnosť

 • súlož

  - blízkosť
  - dotyk
  - kontakt
  - pohlavný styk
  - styk

 • súložiť

  - chrápať
  - leňošiť
  - mrdať
  - odpočívať
  - polihovať
  - posedávať
  - povaľovať sa
  - prevaľovať sa
  - spať
  - váľať sa
  - vyvaľovať sa

 • súmernosť

  - symetria

 • súmrak

  - mrk
  - podvečer
  - šero
  - stmievanie

 • súper

  - áno
  - antagonista
  - dobre
  - dodatočne
  - dokonalý
  - extra
  - fajn
  - fajnový
  - fenomenálny
  - ideálny
  - kohút
  - kohútik
  - nadpriemerný
  - najlepší
  - navyše
  - neobvyklý
  - neobyčajný
  - nepriateľ
  - nevšedný
  - nezvyklý
  - obdivuhodný
  - odporca
  - ojedinelý
  - oponent
  - poriadne
  - príma
  - protivník
  - prvotriedny
  - senzačný
  - skvelý
  - sok
  - správne
  - spúšťací mechanizmus
  - štupeľ
  - typ účesu
  - úctyhodný
  - uzáver
  - výberový
  - výborný
  - vynikajúci
  - výnimočný
  - záver
  - zvlášť

 • súperenie

  - bitka
  - boj
  - borba
  - fabrika
  - konflikt
  - konfrontácia
  - konkurencia
  - nešvár
  - pretek
  - preteky
  - rivalita
  - rozpor
  - súťaž
  - súťaženie
  - továreň
  - turnaj
  - zápas
  - zápolenie
  - závod
  - zrážka

 • súperiť

  - konkurovať
  - stretnúť sa
  - súťažiť
  - závodiť
  - zhŕknuť sa
  - zhromaždiť sa
  - zísť sa

 • súpis

  - cenník
  - index
  - inventár
  - katalóg
  - listina
  - register
  - zoznam

 • súpis obyvateľstva

  - cenzus
  - konskripcia
  - sčítanie obyvateľstva

 • súprava

  - celok
  - chór
  - komplex
  - sada
  - set
  - spevácky zbor
  - súbor
  - úhrn
  - zbor

 • súrny

  - akútny
  - avizovať
  - bezodkladný
  - cenný
  - definovať
  - dôležitý
  - dostačujúci
  - dostatočný
  - drahý
  - drmoliť
  - duchaprítomný
  - formulovať
  - funkčný
  - hovoriť
  - informovať
  - inštruovať
  - klábosiť
  - kompetentný
  - konverzovať
  - kritický
  - kvalifikovaný
  - mandátny
  - možný
  - nadaný
  - nakázať
  - náležitý
  - naliehavý
  - naordinovať
  - nariadený
  - nariadiť
  - násilný
  - nedobrovoľný
  - neodkladný
  - neprirodzený
  - nevyhnutný
  - nevyhnutý
  - nútený
  - nutkavý
  - nutný
  - obligátny
  - obligatórny
  - oboznámiť
  - obsedantný
  - okamžitý
  - opodstatnený
  - oprávnený
  - osudný
  - oznámiť
  - pohotový
  - postačujúci
  - potrebný
  - poučiť
  - použiteľný
  - povedať
  - povinný
  - požadovaný
  - praktický
  - prednášať
  - predniesť
  - predpísať
  - prehovoriť
  - presvedčiť
  - prezradiť
  - prideliť
  - prijateľný
  - prikázať
  - primeraný
  - príslušný
  - promptný
  - rečniť
  - riadny
  - rozhodujúci
  - rozkázať
  - rozprávať
  - rozprávať sa
  - schopný
  - skorý
  - spísať
  - spôsobilý
  - správny
  - stanoviť
  - štylizovať
  - ubezpečiť
  - účelný
  - uistiť
  - určiť
  - uspokojivý
  - ustanoviť
  - uzákoniť
  - užitočný
  - vážny
  - vecný
  - vhodný
  - vravieť
  - vtieravý
  - vyhľadávaný
  - vyhovujúci
  - vyjadriť
  - vynútený
  - vystihnúť
  - vytýčiť
  - zákonitý
  - zaslúžený
  - záväzný
  - závažný
  - zaviazaný
  - zdatný
  - želateľný
  - žiaduci
  - životný

 • súš

  - krajina
  - pevnina
  - pôda
  - podlaha
  - štát
  - svet
  - zem

 • súsošie

  - plastika
  - skulptúra
  - socha

 • sústava

  - adaptácia
  - korekcia
  - korektúra
  - korigovanie
  - oprava
  - organizácia
  - pokrok
  - poriadok
  - postup vpred
  - prispôsobenie
  - režim
  - štruktúra
  - systém
  - úprava
  - usporiadanie
  - vylepšenie
  - zdokonalenie
  - zlepšenie
  - zloženie

 • sústavný

  - nepretržitý
  - neustály
  - opakovaný
  - opakujúci sa
  - periodický
  - permanentný
  - plynulý
  - pravidelný
  - stály
  - súvislý
  - systematický
  - trvalý
  - trvanlivý
  - ustavičný
  - večný
  - viacročný
  - vytrvalý

 • sústo

  - čiastočka
  - filé
  - kupón
  - kúsok
  - mašľa
  - pásik
  - páska
  - plátok
  - prúžok
  - rezeň
  - štipka
  - stuha
  - stužka
  - trocha
  - troška
  - ústrižok
  - útržok
  - výstrižok

 • sústrasť

  - hlboký žiaľ
  - kajúcnosť
  - ľútosť
  - pokánie
  - poľutovanie
  - skrúšenosť
  - smútok
  - súcit
  - výčitky svedomia
  - zármutok
  - žiaľ

 • sústredený

  - koncentrovaný
  - pátravý
  - uprený

 • sústrediť

  - koncentrovať sa

Pozri výraz ÍSŤ v slovníku cudzích slov.