Hľadaný výraz "q" v Lekárskom slovníku

Nájdených 155 výsledkov (2 strán)

 • Q

  - dlhé rameno chromozómu. V populačnej genetike sa používa na označenie zriedkavejšej alely páru.

 • Q-febris

  - Queenslandská horúčka, ochorenie vyvolané Coxiella burneti

 • Q-prúžky

  - priečne svietiace a temné prúžky (vo fluorescenčnom svetle) po farbení chinakrínom.

 • Q-T interval

  - interval na EKG krivke meraný od začiatku kmitu Q do konca vlny T, zodpovedá celej elektrickej systole svaloviny komôr

 • Q-Tc interval

  - Q-T interval korigovaný na srdcovú frekvenciu 60/min.

 • q. h.

  - (quaque hora) každú hodinu

 • Q00

  - Skratka diagnózy - anencefalus a podobné vrodené chyby

 • Q01

  - Skratka diagnózy - encefalokéla

 • Q02

  - Skratka diagnózy - mikrocefalia

 • Q03

  - Skratka diagnózy - kongenitálny hydrocefalus

 • Q04

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby mozgu

 • Q05

  - Skratka diagnózy - spina bifida

 • Q06

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby miechy

 • Q07

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby nervového systému

 • Q10

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby mihalnice, slzných ústrojov a očnice

 • Q11

  - Skratka diagnózy - anoftalmus, mikroftalmus, makroftalmus

 • Q12

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby šošovky

 • Q13

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby predného segmentu oka

 • Q14

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby zadného segmentu oka

 • Q15

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby oka

 • Q16

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby ucha zapríčiňujúce zhoršenie počutia

 • Q17

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby ucha

 • Q18

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby tváre a krku

 • Q20

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia

 • Q21

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby srdcových priehradiek

 • Q22

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne

 • Q23

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne

 • Q24

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby srdca

 • Q25

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby veľkých artérií

 • Q26

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby veľkých žíl

 • Q27

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby periférneho cievneho systému

 • Q28

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby obehovej sústavy

 • Q30

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby nosa

 • Q31

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby hrtana

 • Q32

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby priedušnice a priedušiek

 • Q33

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby pľúc

 • Q34

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby dýchacích ústrojov

 • Q35

  - Skratka diagnózy - rázštep podnebia

 • Q36

  - Skratka diagnózy - rázštep pery

 • Q37

  - Skratka diagnózy - rázštep podnebia s rázštepom pery

 • Q38

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby jazyka, úst a hltana

 • Q39

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby pažeráka

 • Q40

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry

 • Q41

  - Skratka diagnózy - vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie tenkého čreva

 • Q42

  - Skratka diagnózy - vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie hrubého čreva

 • Q43

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby čreva

 • Q44

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby žlčníka, žlčových vývodov a pečene

 • Q45

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby tráviacej sústavy

 • Q50

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby vaječníkov, vajíčkovodov a širokých väzov maternice

 • Q51

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby maternice a kŕčka maternice

 • Q52

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov

 • Q53

  - Skratka diagnózy - nezostúpený semenník

 • Q54

  - Skratka diagnózy - hypospádie

 • Q55

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov

 • Q56

  - Skratka diagnózy - neurčité pohlavie a pseudohermafroditizmus

 • Q60

  - Skratka diagnózy - agenéza a iné redukčné defekty obličiek

 • Q61

  - Skratka diagnózy - cystická choroba obličiek

 • Q62

  - Skratka diagnózy - vrodené obštrukčné chyby obličkovej panvičky a vrodené chyby močovodu

 • Q63

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby obličiek

 • Q64

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby močovej sústavy

 • Q65

  - Skratka diagnózy - vrodené deformácie bedra

 • Q66

  - Skratka diagnózy - vrodené deformácie nôh

 • Q67

  - Skratka diagnózy - vrodené deformácie svalov a kostí hlavy, tváre, chrbtice a hrudníka

 • Q68

  - Skratka diagnózy - iné vrodené deformácie svalov a kostí

 • Q69

  - Skratka diagnózy - polydaktýlia

 • Q70

  - Skratka diagnózy - syndaktýlia

 • Q71

  - Skratka diagnózy - redukčné defekty hornej končatiny

 • Q72

  - Skratka diagnózy - redukčné defekty dolnej končatiny

 • Q73

  - Skratka diagnózy - redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny

 • Q74

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby končatiny (končatín)

 • Q75

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby kostí lebky a tváre

 • Q76

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka

 • Q77

  - Skratka diagnózy - osteochondrodysplázia s poruchou rastu dlhých kostí a chrbtice

 • Q78

  - Skratka diagnózy - iné osteochondrodysplázie

 • Q79

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde

 • Q80

  - Skratka diagnózy - vrodená ichtyóza

 • Q81

  - Skratka diagnózy - epidermolysis bullosa

 • Q82

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby kože

 • Q83

  - Skratka diagnózy - vrodené chyby prsníka

 • Q84

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune)

 • Q85

  - Skratka diagnózy - fakomatózy nezatriedené inde

 • Q86

  - Skratka diagnózy - syndrómy vrodených chýb zavinených známymi vonkajšími príčinami nezatriedené inde

 • Q87

  - Skratka diagnózy - syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb postihujúce viaceré systémy

 • Q89

  - Skratka diagnózy - iné vrodené chyby nezatriedené inde

 • Q90

  - Skratka diagnózy - downov syndróm

 • Q91

  - Skratka diagnózy - edwardsov syndróm a patauov syndróm

 • Q92

  - Skratka diagnózy - iné trizómie a parciálne trizómie autozómov nezatriedené inde

 • Q93

  - Skratka diagnózy - monozómie a delécie z autozómov nezatriedené inde

 • Q95

  - Skratka diagnózy - vyvážená prestavba a štruktúrne markery nezatriedené inde

 • Q96

  - Skratka diagnózy - turnerov syndróm

 • Q97

  - Skratka diagnózy - iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský fenotyp, nezatriedené inde

 • Q98

  - Skratka diagnózy - iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský fenotyp, nezatriedené inde

 • Q99

  - Skratka diagnózy - iné chromozómové anomálie nezatriedené inde

 • QRS komplex

  - na EKG je obrazom depolarizácie komôr, obvykle tvorený tromi kmitmi

 • quadragesimus

  - štyridsiaty

 • quadraginta

  - štyridsať

 • quadrangularis

  - štvoruholník

 • quadrans

  - štvrtina

 • quadrantalis

  - štvrtinový

 • quadrantanop(s)ia

  - kvadrantanop(s)ia, nejasné videnie alebo slepota v jednej štvrtine zorného poľa

 • quadratum

  - štvorec, štvorhran

 • quadratus

  - štvorhranný

 • quadricameratus

  - štvorkomorový

 • quadriceps

  - štvorhlavý (sval)

 • quadriduum

  - štyri dni

 • quadrigemini

  - quadrigemelli, štvorčatá

 • quadrigeminia

  - kvadrigeminia, zoskupenie štyroch srdcových sťahov - jednej normálnej systoly a troch extrasystol

 • quadrigeminus

  - štvornásobný

 • quadrilateralis

  - kvadrilaterálny, štvorboký

 • quadrilobatus

  - štvorlaločný

 • quadripara

  - "kvadripara, rodička štvorčiat

 • quadruparesis

  - kvadruparéza, čiastočné ochrnutie všetkých štyroch končatín (tetraparéza)

 • quadrupes

  - štvornohý

 • quadruplegia

  - kvadruplégia, úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín (tetraplégia)

 • quadruplex

  - quadruplus, štvornásobný

 • quadruplicitas

  - kvadruplicita, štvornásobnosť, štvornásobný výskyt

 • quaestio

  - hľadanie, vyšetrovanie (súdne), otázka, úvaha

 • qualis

  - aký

 • qualitas

  - kvalita, akosť, vlastnosť

 • qualitativus

  - kvalitatívny, akostný

Naposledy hľadané výrazy: