Význam slova "čelo" v Krátkom slovníku slovenského jazyka

nájdených 28 výsledkov (1 strana)

 • čelo2 -a čiel s. violončelo: hrať na č-e

  čelo1 -a čiel s.

  1. predná časť hlavy nad očami: nízke č., krčiť č.;
  mať vrásky na č-e i pren. mať starosti;
  pot mu vystúpil na č.;
  udrieť sa do č-a i fraz. spomenúť si na niečo;

  2. predná, frontálna časť niečoho: č. domu, č. sprievodu

  3. vedúce, popredné miesto, postavenie: byť, stáť na č-e, v č-e, dostať sa, postaviť sa na č.

  mať niečo na č-e napísané prezrádzať to výrazom tváre;
  poklepať si po čele a) naznačiť zlý, pochybný úsudok b) rozpamätať sa na niečo;

 • celodenný príd. týkajúci sa celého dňa: c-á práca, spotreba;
  c-á strava

 • celoeurópsky príd. týkajúci sa celej Európy: c. problém, c-a konferencia

 • celofán -u m. priehľadná látka z celulózy použ. na balenie;

 • celofánový príd.: c. obal

 • celok -lku m.

  1. samostatný, relatívne jednotný útvar členiteľný na časti: územný, hospodársky, štátny c., tvoriť prirodzený c.;
  šaty v c-u v 1 kuse

  2. spoločenstvo, kolektív: reprezentačný c., zriecť sa v prospech c-u

 • celonárodný príd. týkajúci sa celého národa: c. záujem, c-é hnutie, c. jazyk

 • celoplátenný príd. kt. je celý z plátna: c-á väzba knihy

 • celoplošne prísl.

 • celoplošný príd.

  1. pokrývajúci celú plochu niečoho: c-é rozhlasové vysielanie

  2. publ. uplatňovaný všeobecne, konaný v celom rozsahu: c-é zvýšenie miezd;

 • celopodnikový príd. týkajúci sa celého podniku: c-á dovolenka

 • celoročný príd. týkajúci sa celého roka: c. príjem, plán, pobyt

 • celosieťový príd. dopr. vzťahujúci sa na celú dopr. sieť, na všetky dopravné spoje: c. lístok

 • celoslovenský príd. týkajúci sa celého Slovenska: c-á konferencia, c. priemer

 • celospoločenský príd. týkajúci sa celej spoločnosti: c-é prostriedky;
  c. záujem

 • celosť -i ž.

  II. celá ž. celé číslo: jedna c. dve desatiny 1,2;
  nula c-ých päť desatín 0,5

 • celoštátne prísl.: súťaž prebieha c.

 • celoštátny príd. týkajúci sa celého štátu: c-a konferencia, mať c. význam;

 • celostne prísl.;

 • celostnosť -i ž.

 • celostný príd. prihliadajúci na celok: c-é chápanie, c-é hľadisko;

 • celostranový príd. zaberajúci celú stranu knihy, novín ap.: c-á ilustrácia

 • celosvetový príd. týkajúci sa celého sveta: c. trend, v c-om rozsahu

 • celovečerný príd. trvajúci celý večer: c. film, program

 • čelový príd.: č-á kosť;
  č-á rovina v úrovni čela;

 • celozávodný príd. týkajúci sa celého závodu: c-á súťaž, dovolenka

 • celoživotný príd. týkajúci sa celého života: c-é povolanie, c-é dielo

copyright © Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV