Hľadaný výraz "w" v Slovníku skratiek

Nájdených 139 výsledkov (2 strán)

 • W

  - skratka pre volfrám z angl. tungsten - chemický prvok s protónovým číslom 74

 • w/o

  - v anglickom jazyku - skratka pre without (bez), používaná najmä v USA

 • W00

  - Skratka diagnózy - pád na tej istej rovine na ľade a snehu

 • W01

  - Skratka diagnózy - pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí

 • W02

  - Skratka diagnózy - pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde

 • W03

  - Skratka diagnózy - iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou

 • W04

  - Skratka diagnózy - pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami

 • W05

  - Skratka diagnózy - pád zo stoličky s kolieskami

 • W06

  - Skratka diagnózy - pád z postele

 • W07

  - Skratka diagnózy - pád zo stoličky

 • W08

  - Skratka diagnózy - pád z iného nábytku

 • W09

  - Skratka diagnózy - pád z náradia ihriska

 • W10

  - Skratka diagnózy - pád na schody a zo schodov alebo stupňov

 • W11

  - Skratka diagnózy - pád na rebrík a z rebríka

 • W12

  - Skratka diagnózy - pád na lešenie a z lešenia

 • W13

  - Skratka diagnózy - pád z budovy, v budove alebo inej stavbe

 • W14

  - Skratka diagnózy - pád zo stromu

 • W15

  - Skratka diagnózy - pád z brala

 • W16

  - Skratka diagnózy - ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie

 • W17

  - Skratka diagnózy - iný pád z jednej úrovne na druhú

 • W18

  - Skratka diagnózy - iný pád na tej istej rovine

 • W19

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčený pád

 • W20

  - Skratka diagnózy - zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom

 • W21

  - Skratka diagnózy - narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím

 • W22

  - Skratka diagnózy - narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi

 • W23

  - Skratka diagnózy - zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich

 • W24

  - Skratka diagnózy - zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde

 • W25

  - Skratka diagnózy - poranenie ostrým sklom

 • W26

  - Skratka diagnózy - poranenie nožom, mečom alebo dýkou

 • W27

  - Skratka diagnózy - poranenie ručným náradím bez pohonu

 • W28

  - Skratka diagnózy - poranenie motorovým strihačom trávnika

 • W29

  - Skratka diagnózy - poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť

 • W30

  - Skratka diagnózy - poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami

 • W31

  - Skratka diagnózy - poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami

 • W32

  - Skratka diagnózy - poranenie výstrelom z ručnej zbrane

 • W33

  - Skratka diagnózy - poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane

 • W34

  - Skratka diagnózy - poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane

 • W35

  - Skratka diagnózy - poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera

 • W36

  - Skratka diagnózy - poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca

 • W37

  - Skratka diagnózy - poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice

 • W38

  - Skratka diagnózy - poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom

 • W39

  - Skratka diagnózy - poranenie výstrelom z ohňostroja

 • W40

  - Skratka diagnózy - poranenie účinkom výbuchu iných materiálov

 • W41

  - Skratka diagnózy - poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom

 • W42

  - Skratka diagnózy - poranenie účinkom hluku

 • W43

  - Skratka diagnózy - poškodenie účinkom vibrácií

 • W44

  - Skratka diagnózy - poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela

 • W45

  - Skratka diagnózy - poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu

 • W49

  - Skratka diagnózy - poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl

 • W50

  - Skratka diagnózy - udretie, bitie, kopnutie, vykrútnutie, pohryzenie, alebo poškriabanie inou osobou

 • W51

  - Skratka diagnózy - strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby

 • W52

  - Skratka diagnózy - zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike

 • W53

  - Skratka diagnózy - uhryznutie potkanom

 • W54

  - Skratka diagnózy - uhryznutie alebo udretie psom

 • W55

  - Skratka diagnózy - uhryznutie alebo udretie inými cicavcami

 • W56

  - Skratka diagnózy - poranenie morskými zvieratami

 • W57

  - Skratka diagnózy - uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami

 • W58

  - Skratka diagnózy - uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom

 • W59

  - Skratka diagnózy - uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi

 • W60

  - Skratka diagnózy - styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami

 • W64

  - Skratka diagnózy - poranenie inými bližšie neurčenými živými mechanickými silami

 • W65

  - Skratka diagnózy - utopenie a topenie vo vani

 • W66

  - Skratka diagnózy - utopenie a topenie po páde do vane

 • W67

  - Skratka diagnózy - utopenie a topenie v plaveckom bazéne

 • W68

  - Skratka diagnózy - utopenie a topenie po páde do plaveckého bazéna

 • W69

  - Skratka diagnózy - utopenie a topenie v prírodných vodách

 • W70

  - Skratka diagnózy - utopenie a topenie pri páde do vody v prírodných vodách

 • W73

  - Skratka diagnózy - iné bližšie určené utopenie a topenie

 • W74

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčené utopenie a topenie

 • W75

  - Skratka diagnózy - náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli

 • W76

  - Skratka diagnózy - iné náhodné obesenie a zaškrtenie

 • W77

  - Skratka diagnózy - udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi

 • W78

  - Skratka diagnózy - vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny)

 • W79

  - Skratka diagnózy - vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest

 • W8

  - z anglického Wait, počkajte

 • W80

  - Skratka diagnózy - vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest

 • W81

  - Skratka diagnózy - zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka

 • W83

  - Skratka diagnózy - iné bližšie určené ohrozenie dýchania

 • W84

  - Skratka diagnózy - bližšie neurčené ohrozenie dýchania

 • W84ME

  - skratka z anglického "Wait for ME" - počkaj na mňa

 • W85

  - Skratka diagnózy - poškodenie elektrickým vedením

 • W86

  - Skratka diagnózy - poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom

 • W87

  - Skratka diagnózy - poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom

 • W88

  - Skratka diagnózy - poškodenie ionizujúcim žiarením

 • W89

  - Skratka diagnózy - poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom

 • W90

  - Skratka diagnózy - poškodenie iným neionizujúcim žiarením

 • W91

  - Skratka diagnózy - poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia

 • W92

  - Skratka diagnózy - poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu

 • W93

  - Skratka diagnózy - poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu

 • W94

  - Skratka diagnózy - poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu

 • W99

  - Skratka diagnózy - poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia

 • WASDE

  - skratka pre World agricultural supply and demand estimates - Svetový odhad poľnohospodárskej ponuky a dopytu

 • WAT

  - Skratka učebného predmetu Výtvarná tvorba l

 • WBI

  - Skratka učebného predmetu Výroba bielizne

 • WBT

  - skratka pre Warsaw Board of Trade - Varšavská obchodná burza

 • WC

  - skratka výrazu water-closet, splachovací záchod

 • WCA

  - skratka pre Wool Council of Australia - Austrálsky výbor pre vlnu

 • WCI

  - Skratka učebného predmetu Výtvarné činnosti

 • WED

  - skratka pre World Environment Day - Svetový deň životného prostredia

 • WEF

  - skratka pre World Economic Forum - Svetové ekonomické fórum

 • WF

  - Zámorské teritórium Wallisu a Futuny, skrátený názov Wallis a Futuna. Skratka štátu.

 • WFC

  - skratka pre World Food Conference - Svetová konferencia o potravinách

 • WFM

  - skratka pre World Food Model - Svetový potravinový model

 • WFP

  - skratka pre World Food Programme - Svetový program výživy

 • WHO

  - skratka Svetovej zdravotníckej organizácie

 • WICE

  - skratka pre World Industry Council for the Environment - Svetová hospodárska rada pre životné prostredie

 • WIFO

  - skratka pre Österreichisches institut für wirtschaftsforschung - Rakúsky výskumný ústav ekonomiky

 • WIIW

  - skratka pre Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche - Viedenský ústav pre komparatívne štúdie

 • WIPO

  - skratka pre World Intellectual Property Organization - Svetová organizácia duševného vlastníctva

 • WIS

  - Skratka učebného predmetu Webové informačné systémy

 • WKT

  - Skratka učebného predmetu Výroba a rozbory kovových tkanív a sít

 • WLF

  - Zámorské teritórium Wallisu a Futuny, skrátený názov Wallis a Futuna. Skratka štátu.

 • WLG

  - Nový Zéland, Wellington International Airport - skratka pre letisko

 • WLS

  - Skratka učebného predmetu Seminar in World literature

 • WMP

  - skratka pre whole milk powder - plnotučné sušené mlieko

 • WNT

  - Skratka učebného predmetu Výtvarná tvorba ll

 • WOA

  - skratka z anglického "Work Of Art" - umelecké dielo

 • WOCX

  - skratka pre World Organic Commodity Exchange - Svetová burza pre organické komodity

 • WOL

  - skratka z anglického "Win Or Lose" - vyhraj alebo prehraj

 • world wide web

  - svetová pavučina, názov a často súčasť adresy celosvetovej počítačovej siete Internet; skratka www

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kla, mvl, tepå, dnv, reg ä, ovyåˆ, mur, šéf, lgd, doz, vy, nrg, zrt, vsb, pmu