Hľadaný výraz "čv" v Slovníku skratiek

Nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • CV

  - Kapverdská republika, skrátený názov Kapverdy. Skratka štátu.
  - skratka pre výraz z latinčiny: curriculum vitae (čítaj kurikulum víté). Význam: životopis.

 • CVA

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z algoritmizácie

 • CVB

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z biológie

 • CVC

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z chémie

 • CVD

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z diagnostiky

 • CVE

  - kód meny kapverdské escudo. Mena sa používa v krajine Kapverdy (Kapverdská republika)
  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z prevádzkyschopnosti strojov

 • CVF

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z fyziky

 • CVG

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z geochémie

 • CVH

  - Skratka učebného predmetu Chémia - vývoj hmoty

 • CVI

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z informatiky

 • CVK

  - Skratka učebného predmetu Chov králikov a kožušinových zvierat

 • CVL

  - skratka pre UK Central Veterinary Laboratory - Britské centrálne veterinárne laboratórium
  - Skratka učebného predmetu Chemické vlákna

 • CVM

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z matematiky

 • CVMP

  - skratka pre Committee on Veterinary Medicinal Products - Výbor pre veterinárne liečivá

 • CVN

  - Skratka učebného predmetu Praktické cvičenie z odlievania

 • CVO

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z dopravy

 • CVP

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z programovania

 • CVQ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z veterinárstva

 • CVR

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia v rádiodiagnostike

 • CVS

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo slovenského jazyka, práca s literárnym textom

 • CVT

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z výpočtovej techniky

 • CVU

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia z účtovníctva

 • CVV

  - Skratka učebného predmetu Chov vodnej hydiny, technológia chovu

 • CVW

  - Skratka učebného predmetu Chov včiel

 • CVX

  - Skratka učebného predmetu Cvičenie zo slovenského jazyka, práca s literárnym textom

 • CVY

  - Skratka učebného predmetu Chemické výpočty

 • CVZ

  - Skratka učebného predmetu Cvičenia zo zemepisu

 • bežné výdavky

  - Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 • Strednodobý finančný výhľad

  - Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.

 • V

  - skratka pre vanád z angl. vanadium - chemický prvok s protónovým číslom 23

 • v.

  - skratka pre véna

 • - skratka pre: vysoká škola

 • východiská rozpočtu

  - Počiatočná suma výdavkov rozpočtovej kapitoly na nasledujúci rozpočtový rok vyčíslená na základe rokovania medzi kapitolou a ministerstvom financií.

 • výdavky verejných financií

  - Rozpočtové prostriedky pridelené na financovanie aktivít vlády za účelom dosiahnutia konkrétnych výsledkov.