Hľadaný výraz "zať" v Slovníku cudzích slov

nájdených 785 výsledkov (7 strán)

 • ZAT

  - Skratka učebného predmetu Zabezpečovacia technika

 • zátačka

  - v záhorskom nárečí - zákruta

 • záťaž

  - v klinickej genetike znamená následky genetickej choroby pre pacienta, jeho rodinu a spoločnosť ako celok.

 • zatkac

  - v šarišskom nárečí - upchať

 • zatochmac

  - v šarišskom nárečí - skryť

 • zatopic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zakúriť

 • zatreš!

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zatras!

 • zatrimac

  - v šarišskom nárečí - zadržať

 • zatúcit

  - v záhorskom nárečí - zatĺcť

 • abiogenéza

  - samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z neživého

 • abionóza

  - fyzikálnymi a chemickými vplyvmi vyvolaná chyba rastlín

 • achromatóza

  - nedostatok kožného pigmentu vo vlasoch a v pokožke

 • acidolýza

  - hydrolýza s použitím kyseliny

 • acidóza, acidosa

  - zvýšenie kyslej reakcie krvi; nadbytok obsahu kyslých látok v organizme

 • adenohypofýza

  - predný lalok podmozgovej žľazy
  - žľazová časť podmozgovej žľazy

 • adiponekróza

  - odumretie tukového tkaniva

 • aerobióza

  - život v prostredí kyslíka

 • agenéza

  - vrodené nevyvinutie orgánu
  - vrodené chýbanie alebo nevyvinutie orgánu alebo jeho časti,tzv. aplázia
  - vrodené chýbanie alebo nevyvinutie orgánu alebo jeho časti, tzv. aplázia

 • agranulocytóza

  - nedostatok bielych krviniek v kostnej dreni a krvi

 • akantóza

  - zhrubnutie pokožky v dôsledku rastu epidermy do hĺbky

 • akarinóza

  - kožná choroba spôsobená roztočmi, napr. svrab; kučeravosť viniča; ochorenie včiel spôsobené roztočmi

 • akcíza, akcíz

  - daň z dovozu niektorých druhov tovaru do mesta; spotrebná daň; stanovište daňovej kontroly

 • akinéza

  - nepohyblivosť
  - nehybnosť živočíchov pri hroziacom nebezpečí; neschopnosť pohybovať končatinami

 • akrocyanóza

  - modravé sfarbenie nosa, uší, pier, prstov
  - zmena farby niektorých častí tela, najčastejšie prstov a uší, do fialova; príčinou je ich nedostatočné prekrvenie

 • aktinomykóza

  - chrastavosť rastlín, najmä zemiakov; zápal väziva, infekčné ochorenie zvierat prenosné na človeka a spôsobené aktinomycetami

 • albuminóza

  - látka vzniknutá štiepením bielkovín

 • aldóza

  - cukor s aldehydovou skupinou v molekule

 • alergóza

  - ochorenie na alergiu

 • alkalóza

  - stupňovanie zásaditej reakcie krvi

 • alkoholýza

  - štiepenie chemickej väzby pôsobením alkoholu

 • alometamorfóza

  - vonkajšími podmienkami spôsobená premena horniny

 • alomorfóza

  - prispôsobenie sa organizmu zmeneným podmienkam prostredia

 • alternarióza

  - choroba rastlín prejavujúca sa hnilobou plodov a škvrnami na listoch

 • aluminóza

  - zaprášenie pľúc hliníkovým prachom

 • amauróza

  - slepota
  - nezvratná strata zraku, slepota

 • amébiáza

  - ochorenie vyvolané amébami

 • aminotransferáza

  - pečeňový enzým

 • amitóza

  - priame delenie bunky

 • amniocentéza

  - punkcia dutiny maternice cez brušnú stenu a získanie vzorky plodovej vody.
  - vyšetrenie plodovej vody v tehotenstve

 • amotóza

  - priame delenie bunkového jadra zaškrtením

 • amyláza

  - enzým vyvolávajúci štiepenie škrobu na jednoduchšie cukry

 • amyloidóza

  - rozklad škrobu

 • amylolýza

  - štiepenie škrobu pôsobením enzýmov na glukózu, dextríny alebo maltózu

 • amylóza

  - vo vode rozpustná zložka cukru, polysacharid

 • anabáza

  - návrat veľkých vojenských jednotiek do vlasti za súčasných bojov; komplikované vyjednávanie, putovanie

 • anabióza

  - skrytá forma života pri prežívaní v nepriaznivých podmienkach, maximálne obmedzenie životných procesov

 • anaerobióza

  - schopnosť organizmu žiť bez kyslíka

 • anafáza

  - fáza mitózy alebo meiózy, v ktorej chromozómy putujú v rovníkovej oblasti bunky k opačným pólom.
  - tretia fáza nepriameho delenie bunkového jadra

 • analýza

  - rozklad na jednoduchšie prvky, rozbor, opak syntézy

 • Anamnéza

  - podrobné zisťovanie potrebných údajov o zdravotnom stave, priebehu predošlých ochorení a terajších ťažkostí, atď.
  - údaje o zdravotnom stave pacienta a jeho pokrvných príbuzných pred súčastnou chorobou
  - rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého; uvedomovanie si, rozpamätanie sa

 • anamorfóza

  - proces premeny, zmena; optické zobrazenie s rôzne zväčšenými osami predmetu

 • anaplazmóza

  - choroba dobytka spôsobená parazitmi

 • anastáza

  - vzkriesenie, zmŕtvychvstanie (v kresťanskom zmysle)

 • anastomóza

  - umelé alebo prirodzené spojenie dvoch dutých telesných orgánov

 • anastylóza

  - obnovenie stavebnej pamiatky zostavením zachovalých častí do pôvodnej polohy

 • angiostenóza

  - chorobné zúženie ciev

 • anhidróza

  - nedostatočná tvorba potu
  - znížené vylučovanie potu

 • ankylóza

  - stuhnutie kĺbov
  - chorobná stuhnutosť kĺbov následkom poranenie alebo ochorenia kĺbu

 • antéza

  - obdobie kvitnutia vegetácie

 • antibióza

  - vzájomné potláčanie rastu a iných životných prejavov jedného organizmu druhým

 • antitéza

  - protiklad, výrok popierajúci iný výrok

 • antraknóza

  - plesňami spôsobené ochorenie rastlín, najmä ovocných stromov a viniča

 • antrakóza pľúc

  - zaprášenie pľúc uhoľným prachom a sadzami

 • antrasilikóza

  - choroba z vdychovania uhoľného a kremičitého prachu

 • antropogenéza

  - proces vzniku a vývoja človeka

 • antrozoonóza

  - na človeka prenosné ochorenie zvierat

 • anuréza

  - anúria

 • apofýza

  - výčnelok na kosti; výbežok rudnej žily do susednej horniny

 • apokastáza

  - obnova, návrat bývalého ideálu, dokonalého stavu sveta

 • apoteóza

  - nadšená oslava, uctievanie; prijatie medzi bohov; vyhlásenie mŕtveho za svätého

 • apoziopéza

  - nedokončená veta v hovorovom prejave

 • arcidiecéza

  - významná diecéza, na ktorej čele stojí arcibiskup, arcibiskupstvo

 • ariboflavinóza

  - nedostatok riboflavínu, vitamínu B2

 • artérioskleróza

  - skupina ochorení charakteristická stvrdnutím tepennej steny a zúžením ciev, ateroskleróza, zvápenatenie tepien
  - pozri <a href="http://www.cudzieslova.sk/hladanie/arteriosclerosis" title="Významy slova arteriosclerosis v Online slovníku cudzích slov na portáli cudzieslova.sk">arteriosclerosis</a>

 • artróza

  - nezápalové ochorenie kĺbov

 • asideróza

  - chorobný nedostatok železa v krvi

 • askaridóza

  - ochorenie spôsobené škrkavkami

 • askéza

  - odriekanie, odriekavý život, sebatrýznenie

 • aspergilóza

  - plesňové ochorenie zvierat

 • astáza

  - zväčšenie citlivosti prístroja bez zväčšenia jeho rozmerov

 • Atelektáza

  - rozdutie pľúcnych mechúrikov a potrhanie priehradiek medzi nimi
  - nevzdušnosť pľúc novorodencov

 • ateromatóza

  - ukladanie tukov a podobných látok v spojivovom tkanive, spojené s rozpadom tkanivových elementov a s tvorbou kašovitej látky

 • Ateroskleróza

  - zhrubnutie a strata elasticity artérií, spôsobená ukladaním cholesterolu do ich stien
  - kôrnatenie tepien, arterioskleróza

 • atetéza

  - prehlásenie časti textu alebo celého diela za neplatné

 • atyreóza

  - chýbanie štítnej žľazy

 • autoanalýza

  - úsilie jednotlivca pochopiť seba samého

 • autogenéza

  - samozrodenie, samovznik

 • autohypnóza

  - zhypnotizovanie seba samého

 • autolýza

  - rozklad tkanív vyvolaný vlastnými enzýmami, predovšetkým z tráviacich štiav
  - rozkladné procesy vyvolané vlastnými enzýmami

 • avitaminóza

  - ochorenie z nedostatku vitamínov

 • azbestóza

  - zaprášenie pľúc vláknami azbestu s následným rozkladom pľúcneho tkaniva

 • babezióza

  - ochorenie oviec a dobytka vyvolané parazitmi

 • bakteriostáza

  - zastavenie rastu a množenia baktérií pomocou bakteriostatika

 • bakterióza

  - baktériami spôsobená choroba rastlín

Pozri výraz ZAŤ v synonymickom slovníku slovenčiny.