Hľadaný výraz "sig" v Slovníku cudzích slov

nájdených 77 výsledkov (1 strana)

 • SIG

  - Skratka učebného predmetu Sociálna patológia
  - skratka z anglického "Special Interest Group" - špeciálna záujmová skupina

 • sigma

  - "grécke písmeno ""s""
  - druh elementárnej častice; grécky názov písmena „s“
  - grécke písmeno ''s''
  - grécke písmeno s

 • sigmatický

  - tvorený príponou obsahujúcou hlásku s

 • sigmatismus

  - nesprávne vyslovovanie sykavých hlások s, z

 • sigmatizmus

  - chybná výslovnosť sykaviek

 • sigmoid(e)optosis

  - sigmoid(e)optóza, poklesnutie, zníženie esovitej kľučky hrubého čreva

 • sigmoid(e)oscopos

  - sigmoid(e)oskop, prístroj pre sigmoid(e)oskopiu, vyšetrovanie esovitej kľučky hrubého čreva

 • sigmoidectomia

  - sigmoidektómia, chirurgické odstránenie esovitej kľučky hrubého čreva alebo jej časti

 • sigmoides

  - sigmoideus, esovitý, podobný sigme, vzťahujúci sa k esovitej kľučke hrubého čreva

 • sigmoideum

  - esovitá kľučka hrubého čreva

 • sigmoiditis

  - sigmoiditída, zápal esovitej kľučky hrubého čreva

 • sigmoidocystoplastica

  - sigmoidocystoplastika, plastická operácia esovitej kľučky a močového mechúra

 • sigmoidopexis

  - sigmoidopexa, prišitie, upevnenie esovitej kľučky hrubého čreva

 • sigmoidoproctoanastomosis

  - sigmoidoproktoanastomóza, chirurgické napojenie rekta na esovitú kľučku tračníka

 • sigmoidorectostomia

  - sigmoidorektostómia, umelý vývod vzniknutý vyústením spojenia esovitej kľučky tračníka a konečníka

 • sigmoidoscopia

  - sigmoidoskopia, optické vyšetrenie esovitej kľučky tračníka pomocou špeciálneho prístroja - sigmoidoskopu

 • sigmoidostomia

  - sigmoidostómia, umelý vývod esovitej kľučky tračníka

 • sigmoidotomia

  - sigmoidotómia, chirurgické otvorenie esovitej kľučky tračníka

 • sigmoidovesicalis

  - sigmoidovezikálny, týkajúci sa esovitej kľučky tračníka a močového mechúra

 • sign

  - znak, podpis

 • signa

  - označ (ako užívať liek)

 • signa, signetur (SS)

  - označ (ako užívať liek)

 • signácia

  - podpis, podpisovanie

 • signál

  - dohodnutý znak, znamenie, návestie

 • signalizácia

  - prenášanie správy na väčšiu vzdialenosť optickými, zvukovými a inými znameniami; dávanie znamení, vysielanie znamení
  - v medicíne: podmieneno-reflexná činnosť

 • signatár

  - kto podpisuje zmluvu, najmä medzinárodnú, alebo verejné prehlásenie; zmluvná strana

 • signatura

  - signatura, označenie o užívaní lieku
  - značka, znamenie, nápis; podpis, znak podpisu, najmä autorovho na umeleckom diele; návod na používanie lieku uvedený na jeho obale

 • signet

  - grafický znak tlačiarne alebo vydavateľstva; pečiatka s podpisom panovníka; pečatný prsteň

 • signetur (SS)

  - označ (ako užívať liek)

 • signifiant

  - zvuková alebo grafická zložka jazykového znaku, ktorou sa niečo označuje

 • significans

  - štatisticky významný, prejavujúci sa, výrazný, signifikantný

 • significatio

  - signifikácia, označenie, naznačenie, prejavenie

 • signifikácia

  - význam, významnosť; označenie, označkovanie; znak, znamenie

 • signifikantný

  - príznačný, dôležitý

 • signifikátor

  - ukazateľ

 • signora

  - pani, talianske oslovenie vydatej ženy

 • signore

  - pán, talianske oslovenie muža

 • signoria

  - vláda republikánskych obcí v Taliansku

 • signorina

  - slečna, talianske oslovenie

 • signovať

  - podpísať, parafovať, opatriť značkou

 • signum

  - znamenie, znak, známka, doklad
  - znamenie, znak, značka; podpisová značka; odznak starorímskych vojenských jednotiek

 • Signum laudis

  - = znamenie slávy, vojenské vyznamenanie v Rakúsko- Uhorsku

 • sigot

  - v trnavskom nárečí - nízko položené polia, kde je pôda mokrá

Pozri výraz SIG v synonymickom slovníku slovenčiny.