Hľadaný výraz "semi" v Slovníku cudzích slov

nájdených 86 výsledkov (1 strana)

 • semi(-)

  - hemi, pol, polo-,

 • semi-

  - prvá časť zložených slov s významom polo-, polovičný

 • semianimis

  - polomŕtvy

 • semiapertus

  - pootvorený, polootvorený

 • semiaridný

  - polosuchý

 • semicanalis

  - polokanál, čiastočný, úzky kanál

 • semicartilagineus

  - polochrupavčitý

 • semicircularis

  - semicirkulárny, polokruhovitý

 • semicoctus

  - polo- uvarený, nedovarený

 • semicolon

  - bodkočiarka

 • semicoma

  - semikóma, kvantitatívna porucha vedomia, sopor

 • semiconductor

  - polovodič

 • semidominans

  - semidominantný, neúplne prevládajúci, prevažujúci (polovičná dominancia)

 • semifinále

  - polofinále; stretnutie posledných štyroch súperov

 • semiflexio

  - semiflexia, čiastočné ohnutie

 • semihumidný

  - polovlhký

 • semilateralis

  - semilaterálny, týkajúci sa jednej polovice tela

 • semiluna

  - polmesiac

 • semilunaris

  - semilunárny, polmesiačikovitý

 • semiluxatio

  - semiluxácia, subluxácia, neúplné vyvrtnutie

 • semimembranaceus

  - poloblanitý

 • semimembranosus

  - semimembranózny, poloblanitý

 • semimortuus

  - polomŕtvy

 • seminalis

  - seminálny, semenný, vzťahujúci sa k semenu

 • seminár

  - kurz, školenie, cvičenie; internátny cirkevný ústav

 • seminatio

  - seminácia, oplodnenie

 • seminifer

  - semenovodný, semenonosný

 • seminologia

  - seminológia, náuka zaoberajúca sa štúdiom oplodnenia

 • seminóm

  - druh nádoru semenníka

 • seminoma

  - seminóm, karcinóm semenníka (seminálny karcinóm, spermatocytóm)

 • seminucleus

  - seminukleus, polojadro

 • seminuria

  - seminúria, prítomnosť semena v moči

 • semiographia

  - semiografia, popis príznakov choroby
  - semiografia, popis príznakov choroby

 • semiologia

  - semiológia, náuka o prejavoch choroby, štúdium zoskupovania príznakov (symptómov) do syndrómu

 • sémiológia, sémiotika

  - náuka o znakovej funkcii, napr. jazyka; náuka o príznakoch chorôb

 • semiorbicularis

  - semiorbikulárny, polkruhový

 • semioticus

  - semiotický, príznakový, prejavový

 • sémiotika

  - náuka o príznakoch chorôb, semiológia

 • semiovalis

  - semioválny, polo vajcovitý

 • semióza

  - znakový proces, ktorého základnými činiteľmi sú znak, ním označený jav a užívatelia znaku

 • semipermeabilis

  - semipermeabilný, polopriepustný

 • semipermeabilitas

  - semipermeabilita, polopriepustnosť

 • semiš

  - plastický velúr

 • semispinalis

  - semispinálny, polotŕnitý

 • semitendineus

  - semitendinosus, pološľašitý

 • semitizmus

  - náklonnosť k židovstvu, podpora Židov, židomilstvo

 • semitológia

  - odbor zaoberajúci sa jazykom, históriou a kultúrou semitských národov

 • semitský

  - vzťahujúci sa k národom špecifickej jazykovej skupiny v Prednej Ázii; židovský

 • semivokál

  - hláska foneticky blízka samohláske, ale vyskytujúca sa na okraji slabiky, polosamohláska

Pozri výraz SEMI v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sfp, ã, njo, , hog, zeu, emd, rajä, čuj, geg, hpv, dia, alg, hgm, ina