Hľadaný výraz "pri" v Slovníku cudzích slov

nájdených 184 výsledkov (2 strán)

 • PRINCE2

  - Britský štandard pre riadenie projektov. Viď PRINCE.

 • princíp

  - základná myšlienka, všeobecná zákonitosť; východisková zásada, pravidlo; vo fyzike základný zákon, z ktorého možno odvodzovať iné zákony, napr. princíp zachovania energie

 • princip(i)alis

  - principiálny, hlavný, zásadný, najdôležitejší

 • principál

  - šéf kočovného divadla, cirkusu alebo iného súboru; hlavný hudobný register organu

 • principálny

  - hlavný, základný

 • principiálny

  - zásadný, zásadový

 • principium

  - začiatok, vznik, základ, pôvod

 • print

  - tlač

 • print head

  - tlačová hlava

 • Printer

  - Tlačiareň
  - tlačiareň (stroj, zariadenie)

 • priorita

  - prvenstvo, prednosť, prednostné právo; časová prednosť, prednostný nárok, vec majúca prednosť

 • prioritas

  - priorita, prvenstvo, prednosť

 • priplanki

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - druh pečeného jedla zo zemiakového chlebového cesta tvaru lokše; plnené napríklad kapustou, sušenými hruškami a pod.

 • pripomínka

  - v záhorskom nárečí - námietka

 • pripovidka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - rozprávka

 • pripovitka

  - v šarišskom nárečí - rozprávka

 • priśaha

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sobáš

 • prisambohu

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - naozaj (expresívne)

 • prišč

  - v spišskom nárečí - vyrážka

 • prisma

  - prizma, hranol

 • prismaticus

  - prizmatický, hranolovitý

 • prismudnuc

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - prihorieť (na sporáku)

 • pristac(na daco)

  - v spišskom nárečí - súhlasiť(s niečim)

 • pristaš

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - priženený

 • Prístupová doba

  - Data Access Time -udáva dobu potrebnú na presun hlavičiek nad požadovanú stopu a na nájdenie požadovaného sektoru. Je to súčet vyhľadávacieho času, doby prepnutia medzi hlavičkami a rotačného zdržania.

 • prius

  - skoršia, predchádzajúca vec, predchádzajúci prípad alebo spis

 • privácia

  - olúpenie, odňatie; strata; nedostatok

 • prívarok

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - zahustená polievka

 • privatim

  - súkromne, v súkromí

 • privatio

  - zbavený

 • privatívny

  - zbavovací, zbavujúci, odnímajúci, popierajúci

 • privatizácia

  - deetatizácia, odštátnenie, prevedenie majetku z vlastníctva štátu do vlastníctva iných, neštátnych subjektov

 • privátny

  - súkromný, osobný, neverejný, dôverný

 • privatus

  - privátny, súkromný, vlastný, osobný

 • privilegium

  - zvláštne právo, výsada
  - výsada, prednostné právo; výhradné právo a listina o tom

 • prix

  - cena, odmena v súťaži; súťaž, preteky

 • prizma

  - hranol – najčastejšie sklený - rozkladajúci dopadajúce svetlo; kryštálový tvar s plochami rovnobežnými s osou; podmienky určujúce spôsob pohľadu, hľadisko
  - hranol - najčastejšie sklený - rozkladajúci dopadajúce svetlo; kryštálový tvar s plochami rovnobežnými s osou; podmienky určujúce spôsob pohľadu, hľadisko

Pozri výraz PRI v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Synonymický slovník slovenčiny: osada, poistka, protiklad, povedať, ato, aka, zdn, gaj, bim, lýška, sia, výkal, noto, siroka, umiernený
Ekonomický slovník: my, kn, ees, hso, bes, kre, kmg, vez, pdp, kne, rux, hpj, jop, voj, ceca
Slovník skratiek: lpo, s60, mgy, kdc, bmu, sex, hoi, vsy, rmi, e175, bclp, pmfji, i11, vyq, scs