Hľadaný výraz "pri" v Slovníku cudzích slov

nájdených 184 výsledkov (2 strán)

 • PRI

  - Portorické spoločenstvo, skrátený názov Portoriko. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Prírodopis

 • priapický, priapský

  - necudný, nehanebný; súvisiaci so stoporením penisu

 • priapismus

  - chorobné, dlhotrvajúce bolestivé stoporenie penisu, ktoré nie je sprevádzané sexuálnou túžbou

 • priapizmus

  - dlhodobé bolestivé stoporenie mužského pohlavného údu vyvolané pohlavným vzrušením

 • pribranci

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - v období priadok skupina chlapov alebo žien preoblečená za osoby opačného pohlavia „pribraľi še"

 • price

  - cena

 • prichmalic

  - v šarišskom nárečí - udrieť

 • prichopeni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - prichytený, pripálený

 • prichopic śe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pripáliť sa (jedlo)

 • pricisnuc

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pritlačiť

 • pričňa

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bok z postele

 • prida še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zíde sa

 • pridam śe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - budem užitočný

 • pridančaňi

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - svadobná družina z nevestinej strany, ktorá prišla na hostinu do ženíchovho domu na „pridani"

 • pridaše

  - v šarišskom nárečí - zíde sa

 • prieduchy

  - drobné dierky alebo póry na povrchu rastliny, zvyčajne na pokožke listu. Umožňujú, aby kyslík prenikol do buniek a naopak, aby sa z rastliny uvoľnil oxid uhličitý a prebytok vody.

 • priezle

  - v horno-nitrianskom nárečí - strúhanka

 • prihotovic

  - v spišskom nárečí - prichystať, pripraviť

 • Príjmy verejných financií

  - Všetky daňové a nedaňové príjmy, ktoré sa stávajú súčasťou štátneho rozpočtu alebo rozpočtu iného subjektu verejnej správy.

 • prikľec

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pitvor

 • priklet

  - v spišskom nárečí - nedláždená predsieň v dome
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pitvor

 • prikuric

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pripiecť

 • prikynknuc

  - v spišskom nárečí - pritakať

 • prim

  - prvý zo skupiny nástrojov, prvý hlas

 • príma

  - prvotriedny, výborný, skvelý, veľmi kvalitný alebo chutný
  - prvý, základný tón stupnice; prvá trieda gymnázia

 • prima rate

  - druh úrokovej miery, spravidla pre najlepších klientov

 • prima vista

  - splatné na predloženie, zmenka splatná pri predložení; v hudbe: hrať z listu, bez prípravy

 • prima volta

  - prvé zakončenie skladby pri opakovaní

 • primabalerína

  - vedúca, sólová tanečnica v balete

 • primaciálny palác

  - palác primasa katolíckej cirkvi

 • primadona

  - popredná sólová speváčka v opere; v prenesenom význame zhýčkaný človek, nafúkanec, domýšľavec

 • primapara

  - prvorodička

 • primár

  - elektrický prúd vychádzajúci priamo zo zdroja; vedúci lekár nemocnice alebo oddelenia

 • primariát

  - miesto, funkcia primára
  - miesto - funkcia - primára

 • primariát - miesto - funkcia

  - primára

 • primarius

  - primárny, prvý, predný, prvotný, pôvodný
  - hráč na prvé husle v kvartete; koncertný majster v orchestri

 • primárna konstrikcia

  - centroméra chromozómu.

 • primárny

  - prvotný, základný, pôvodný

 • primárny prepis

  - prvý prepis génu do RNA, ktorý obsahuje aj intróny, aj exóny.

 • primary

  - hlavný
  - prvotný, prvý

 • primas

  - najvyšší katolícky hodnostár v danej krajine, spravidla arcibiskup

 • primáš

  - vedúci cigánskeho orchestra, prvý huslista

 • primát

  - prvenstvo, vedúce postavenie; prednostné postavenie pápeža ako hlavy katolíckej cirkvi

 • primáti

  - súhrnný názov najvyššieho radu cicavcov (poloopíc, opíc, človeka)

 • primátor

  - starosta štatutárneho mesta

 • primatus

  - "primát, prvenstvo, prvé miesto
  - primát, prvenstvo, prvé miesto

 • primáž

  - prirážka k dopravnému

 • primícia

  - prvá omša novo vysväteného katolíckeho kňaza

 • primigravida

  - prvý krát tehotná

 • primipara

  - prvorodička
  - žena rodiaca prvý raz, prvorodička

 • primitív

  - človek na najnižšom stupni vývoja; zaostalý, hrubý, prostoduchý, nevzdelaný človek

 • primitívnosť

  - jednoduchosť, prostota; duševná zaostalosť; nedokonalosť

 • primitivus

  - primitívny, súci v počiatočnom štádiu, nerozvinutý, nepokročilý, prostoduchý, zaostalý

 • primogenitúra

  - feudálne nástupnícke a dedičské právo prvorodeného syna, prvorodenectvo

 • primogenitus

  - prvorodený, najstarší

 • primoinfarctus

  - primoinfarkt, prvý krát sa objavujúci infarkt

 • primoinfectio

  - primoinfekcia, prvá nákaza, prvé stretnutie organizmu s infekciou

 • primordialis

  - primordiálny, pôvodný

 • primordiálny

  - pôvodný, prvotný

 • primordium

  - pôvod

 • Primula

  - "veris
  - menší kvet z rodu prvosienok
  - veris

 • primus

  - prvý, najbližší, najprednejší
  - prvý z mnohých; prvý žiak v triede čo do prospechu

 • primus inter parens

  - prvý medzi rovnými, panovník

 • princ

  - nevládnuci člen panovníckeho alebo kniežacieho rodu

 • PRINCE

  - PRojects In Controlled Environments Britský štandard pre projektové riadenie. Pôvodne definovaný pre riadenie projektov v oblasti informačných technológií. Neskôr rozšírený aj do oblastí mimo IT. Novšia verzia má označenie PRINCE2.

 • PRINCE2

  - Britský štandard pre riadenie projektov. Viď PRINCE.

Pozri výraz PRI v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Synonymický slovník slovenčiny: meteor, vriaci, postupnosť, skazenosť, vlastní, pripočítať, nedobrý, aty, ovr, zrd, cte, etn, sly, klb, mariť
Technický slovník: poi, instruction, hei, mss, hpf, bas, gen, ssl, tcp, mpg, iss, word, slip, thick, update
Ekonomický slovník: rg, jop, zd, tt, xd, cvq, pgn, cca, hfa, tam, bar, seb, smu, pop, tmn
Slovník skratiek: e297, , bán, pebkac, giwist, tuå, o74, , , a74, dzeň, ucs, orp, w52, vcs