Hľadaný výraz "preš" v Slovníku cudzích slov

nájdených 55 výsledkov (1 strana)

 • pres

  - časová tieseň; tlak, tlačenica; lis

 • preš

  - hroznový lis
  - lis

 • presantný

  - naliehavý, nutný, nutkavý, súrny

 • Presburg

  - nemecký názov Bratislavy, Prešporok

 • presbyacusis

  - presbyakúzia, starecká nedoslýchavosť

 • presbycardia

  - presbykardia, zmeny myokardu počas starnutia spojené so znížením srdcovej výkonnosti

 • presbyoesophagus

  - presbyezofagus, označenie pre poruchy motility pažeráka v starobe

 • presbyophrenia

  - presbyofrénia, príznak stareckého oslabenia pamäte so sklonom ku konfabulácii

 • presbyopia

  - starecká ďalekozrakosť

 • presbyteriánstvo

  - evanjelická forma cirkevnej organizácie založená na zásade obecného kňazstva veriacich

 • presbytérium

  - chrámový priestor vyhradený kňazom, napr. okolo hlavného oltára

 • préséance

  - v diplomacii právo prednosti v oficiálnom spoločenskom styku

 • presénium

  - obdobie pred starobou, približne od 50. do 60. roku života

 • preserve

  - zachovať

 • preset

  - predvoliť

 • preškombrčky

  - v záhorskom nárečí - fúrik

 • preskripcia

  - predpisovanie
  - predpis, nariadenie, predpísanie, dispozícia; premlčanie, zánik vymáhateľnosti, žalovateľnosti

 • preskripčný

  - nariadený, predpísaný

 • prešlosc

  - v spišskom nárečí - minulosť

 • prespanka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - slobodná mamička

 • Prešporok

  - starší názov Bratislavy, Presburg

 • press

  - vytláčanie činky v ľahu na chrbte na lavičke

 • press any key

  - stlač ľubovoľnú klavesú, ľubovoľná = hociktorá, pre blbejších predávajú nálepky na medzerník s textom "any key"

 • pressio

  - tlak

 • pressor

  - stláčač

 • pressoreceptor

  - presoreceptor, receptor kontrolujúci tlak krvi (baroreceptor)

 • pressura

  - tlak, sila, napätie

 • prestácia

  - výkon; dávka; plnenie

 • prestissimo

  - v hudbe: veľmi rýchlo, ešte rýchlejšie než presto; veľmi rýchle tempo

 • prestíž

  - úcta, vážnosť, význam, vplyv, dôstojnosť, vonkajšia povesť

 • presto

  - v hudbe: veľmi rýchle tempo

 • Gondoľinav pre tute

  - V rómštine - Myslím na teba

 • PRE

  - Skratka učebného predmetu Preprava

 • pre-

  - predpona s významom pred, nad

 • Win32 pre 64-bitové Windows

  - Skupina programovacích rozhraní (API) vo Windows operačných systémoch. API pre 64-bitové verzie operačného systému Windows, počnúc verziou Windows XP . Obsahuje softwarové nástroje pre vývojárov-programátorov pre tvorbu softwaru na platforme Windows.

Pozri výraz PREŠ v synonymickom slovníku slovenčiny.