Hľadaný výraz "plu" v Slovníku cudzích slov

nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • PLU

  - Skratka učebného predmetu Plavba

 • pľúca

  - orgán, funkciou ktorého je získavanie kyslíka zo vzduchu a zbavovanie sa oxidu uhličitého.

 • plug

  - zástrčka

 • plug and play

  - zastrč a hraj; označenie zariadení a automatickou detekciou a konfigurovaním

 • plug-in

  - prídavný modul programu, ktorý ropzširuje jeho možnosti

 • plugin

  - Počítačový program spolupracujúci s iným hostiteľským programom. Pluginy sa využívajú na pridávanie dodatočnej funkcionality k už existujúcim aplikáciám. Napríklad aby aplikácia vedela spracovávať súbory nového typu.

 • pľuha

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zlé počasie

 • pľuje

  - v šarišskom nárečí - pľuva

 • plukac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - plákať

 • plumula

  - vegetačný vrchol rastlinného klíčka

 • pľundrovac

  - v spišskom nárečí - ničiť

 • plurál

  - množné číslo

 • plurál majestatikus

  - množné číslo používané namiesto jednotného v prejavoch panovníkov (napr. „my, z božej milosti, kráľ“)

 • plurale tantum

  - pomnožné podstatné meno

 • pluralita

  - mnohosť, početnosť, rozmanitosť

 • pluralizmus

  - filozofický smer uznávajúci existenciu viacerých podstát, opak monizmu

 • plurifokálny

  - v medicíne: mnoholožiskový

 • plurilaterálny

  - viacstranný, mnohostranný

 • pluripara

  - mnohorodička, viacnásobná rodička, žena, ktorá už viackrát rodila

 • plus

  - značka kladnej veličiny, znamienko pre sčítanie; výhoda, prednosť; viac

 • plusquamperfektum

  - predminulý čas slovies

 • plutokracia

  - vláda bohatých, peňazí a majetku; bohaté vládnuce vrstvy

 • plutón

  - veľké teleso vyvretej horniny

 • plutonické horniny

  - vyvreté horniny

 • plutonit

  - v zemskej kôre stuhnutá hlbinná vyvrelina

 • plutonizmus

  - teória o sopečnom pôvode hornín a o sopečnej činnosti ako príčine pohybov zemskej kôry, dnes považovaná za nesprávnu

 • pluviál

  - daždivé a teplotne mierne obdobie pleistocénu; plášť do dažďa; liturgický odev katolíckych kňazov; korunovačný plášť nemeckých cisárov

 • pluvioskop

  - prístroj na meranie dažďových zrážok

Pozri výraz PLU v synonymickom slovníku slovenčiny.