Hľadaný výraz "per" v Slovníku cudzích slov

nájdených 988 výsledkov (9 strán)

 • Per

  - V rómštine - Brucho

 • per

  - cez, pre, počas

 • PER

  - Peruánska republika, skrátený názov Peru. Skratka štátu.
  - Austrália, Perth Airport - skratka pre letisko
  - Skratka učebného predmetu Personalistika
  - cez, pre, počas
  - V rómštine - Brucho
  - predpona s významom pre, cez, prostredníctvom, nad, celkom, veľmi, na, po

 • per acclamationem

  - verejné hlasovanie zdvihnutím ruky, aklamáciou

 • per analogiam

  - podobne, analogicky

 • per annum

  - ročný, za rok, ročne

 • per anum

  - konečníkom, cez konečník

 • per aspera ad astra

  - drsnou cestou ku hviezdam; bojom k víťazstvu

 • per capita

  - na hlavu, spravidla štatistický alebo ekonomický ukazovateľ vzťahujúci sa na jednotlivca

 • per conto

  - na účet

 • per exemplum

  - napríklad

 • per fas et nefas

  - právom aj neprávom

 • per maiora

  - väčšinou hlasov

 • per nefas

  - neprávom, nedovolene

 • per occasionem

  - príležitostne

 • per os

  - podávaný ústami, napr. liek; ústne

 • per partes

  - po častiach

 • per pedes

  - pešo

 • per rectum

  - cez konečník, konečníkom

 • per rollam

  - obežník; vybavenie spisu jeho rozoslaním všetkým aprobantom bez zvolania formálnej porady
  - obežníkom, vo forme obežníka, písomne

 • per vaginam

  - cez pošvu, pošvou

 • perabsurdus

  - nezmyselný

 • peracer

  - veľmi ostrý

 • peracidita

  - prekyslenie žalúdočných štiav

 • peraciditas

  - peracidita, zvýšená kyslosť

 • peracutus

  - perakútny, veľmi prudký, náhly

 • perakútny

  - veľmi prudký

 • perakútny priebeh choroby

  - veľmi prudký

 • perama

  - obchodná plachetnica v Egejskom mori

 • perambulátor

  - počítač otáčok, otáčkomer

 • peramplus

  - veľmi široký, veľký

 • perangustus

  - veľmi úzky, uzučký

 • peras

  - medzinárodná hranica, obmedzenie

 • perašín

  - v oravskom nárečí - petržlen

 • perboritan

  - zlúčenina peroxidu vodíka s boritanom

 • perbrevis

  - veľmi krátky, stručný

 • perbunan

  - syntetický kaučuk

 • perceler

  - veľmi rýchly, náhly

 • percento

  - jeden diel zo sto, stotina celku
  - stotina celku, stý diel; číslo udávajúce počet jednotiek pripadajúcich na sto dielov rovnakého druhu; značka %

 • percentuálny

  - stotinový, vyjadrený v stotinách, v percentách

 • percepcia

  - vnímanie, vnem; zmocnenie sa

 • percepcionalizmus

  - učenie, podľa ktorého je zmyslové vnímanie jediným základom celého myslenia a vedomia

 • perceptibilita

  - schopnosť vnímať, vnímavosť

 • perceptio

  - percepcia, vnímanie, chápanie, príjem, vnem

 • perceptor

  - zmyslový orgán

 • percipient

  - príjemca

 • percolatio

  - upravenie, prečistenie

 • percommodus

  - veľmi vhodný, výhodný

 • percussibilis

  - perkusibilný, schopný poklopu

 • percussio

  - perkusia, poklop, vyšetrovacia metóda

 • percussor

  - prístroj používaný na perkusiu

 • percutaneus

  - perkutánny, prenikajúci kožou, vstrebávajúci sa priamo kožou

 • perdaktýlia

  - nadmerný počet prstov

 • perdeľ

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zadok

 • perdľina

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - smrad po prdnutí

 • perduľa

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - zadok

 • perdzalka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - trúbka

 • perdzec

  - v spišskom nárečí - prdieť

 • perdžoch

  - v spišskom nárečí - divý hrach

 • pereat!

  - nech zhynie!

 • perec

  - v spišskom nárečí - praclík

 • perece

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - pletený koláč

 • peregrinans

  - "cestujúci
  - cestujúci

 • peregrínny

  - cudzí, cudzokrajný

 • peregrinus

  - v rímskom práve slobodný príslušník cudzej obce, ktorej právu podliehal

 • perelki

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - gorálky

 • peremptorický

  - konečný, neodvolateľný, právoplatný; naliehavý

 • perena

  - trvalka, trvalá rastlina

 • perennis

  - celoročný, stály

 • perepuťa

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - príbuzenstvo

 • perestrojka

  - sovietska politika prestavby hospodárskeho systému krajiny a uvoľnenia vlády jednej strany

 • perex

  - úvodná, hrubo vytlačená časť článku; uvedenie

 • perfacilis

  - veľmi ľahký, veľmi jednoduchý

 • perfecte

  - úplne, dokonale

 • perfectus

  - perfektný, dokonalý, úplný

Pozri výraz PER v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: slm, isd, prz, ľom, roo, cvä, zu, krã ã ã ã ã, agt, mip, iã ë, sse, szt, gnf, ljo
Slovník skratiek: epi, dxh, eka, vyg, pcb, tzs, pad, ez, a79, cart, smq, t tny, t15, jpl, kwr