Hľadaný výraz "pól" v Slovníku cudzích slov

nájdených 518 výsledkov (5 strán)

 • POL

  - Poľská republika, skrátený názov Poľsko. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Poľovníctvo
  - točňa; priesečník myslenej predĺženej zemskej osi s nebeskou sférou, svetový pól; bod zvláštneho významu; koncová svorka elektrického zdroja; krajný bod, opačný, protiľahlý bod; krajnosť, protiľahlosť

 • polakizúria

  - chorobné časté nutkanie na močenie

 • polarimetria

  - náuka o vlastnostiach opticky aktívnych látok v súvislosti s ich schopnosťou stáčať rovinu polarizovaného svetla

 • polarimetron

  - polarimeter, prístroj na skúmanie látok, ktoré sú opticky účinné v polarizovanom svetle

 • polaris

  - polárny, smerujúci k osi, k pólu

 • polariskop

  - prístroj merajúci vnútorné napätie v skle pri zaťažovaní vonkajšou silou

 • polarita

  - protiľahlosť, protikladnosť, rôznosť v protiľahlých koncoch, dvojpólovosť; prejavy magnetických a elektrických vlastností na póloch telies; rozlíšenie tela rastliny z hľadiska funkcie a tvaru na spodnú časť a vrcholovú časť

 • polarizácia

  - proces, pri ktorom teleso preberá elektrický moment v elektrickom poli, získava polaritu

 • polarizátor

  - zariadenie na polarizovanie svetla

 • polarizovaný

  - prejavujúci polarizáciu

 • polárny

  - týkajúci sa oblasti okolo pólu; protiľahlý

 • polárny deň

  - obdobie za polárnym kruhom, keď nezapadá Slnko; trvá približne 6 mesiacov

 • polárny kruh

  - severná a južná rovnobežka ohraničujúca polárny vrchlík smerom k pólu

 • polarografia

  - elektrochemická metóda analýzy roztokov

 • polarographia

  - polarografia, elektrochemická analytická metóda

 • polaroid

  - fotografický prístroj s okamžitými pozitívnymi snímkami; polarizačný filter

 • polaznička

  - v gemerskom nárečí - vianočný stromček

 • polder

  - pobrežná pôda získaná odvodnením alebo vysušením morského náplavu, ležiaca nižšie ako more a chránená hrádzami

 • poléfka

  - v záhorskom nárečí - polievka

 • polemický

  - odporujúci, sporný, útočný, bojovný

 • polemika

  - vedecký alebo umelecký spor; prudká výmena názorov, diskusia

 • polenta

  - kukuričná kaša

 • polét, polévat

  - v záhorskom nárečí - polievať

 • polgarka

  - v spišskom nárečí - meštianka

 • poli-

  - prvá časť zložených slov s významom mesto, mestský

 • polícia

  - výkonná ozbrojená bezpečnostná zložka verejnej správy na prevenciu a odhaľovanie kriminality a boj proti nej

 • policlinica

  - "poliklinika, ""mestská klinika"", zdravotnícke zariadenie so všetkými hlavnými oddeleniami pre ambulantnú službu"
  - poliklinika, ''mestská klinika'', zdravotnícke zariadenie so všetkými hlavnými oddeleniami pre ambulantnú službu'
  - poliklinika, mestská klinika, zdravotnícke zariadenie so všetkými hlavnými oddeleniami pre ambulantnú službu

 • policy

  - stratégia

 • poligon

  - mnohouholník

 • polikac

  - v šarišskom nárečí - hltať

 • poliklinika

  - zdravotnícke zariadenie so všetkými hlavnými odbornými ambulanciami

 • polinóza

  - senná nádcha

 • polinóza, pollinosis

  - senná nádcha

 • poliodystrophia

  - poliodystrofia, degenerácia šedej mozgovej hmoty

 • polioencephalitis

  - polioencefalitída, zápal šedej mozgovej hmoty

 • polioencephalomeningomyelitis

  - polioencefalomeningomyelitída, zápal šedej mozgovej hmoty, miechy a mäkkých plien súčasne

 • polioencephalomyelitis

  - polioencefalomyelitída, zápal šede hmoty mozgu a miechy

 • polioencephalopathia

  - polioencefalopatia, ochorenie šedej mozgovej hmoty

 • poliomyelitída

  - detská obrna, zápal šedej hmoty miechy
  - detská obrna

 • poliomyelitis

  - detská obrna, zápal šedej hmoty miechy

 • poliosis

  - polióza, šedivé vlasy (canities)

 • poliovírus

  - živočíšny vírus vyvolávajúci detskú obrnu

 • polis

  - v starom Grécku mestský štát ako základná ekonomická a politická jednotka

 • politika

  - riadenie štátu; programovanie a realizácia verejnej, spoločenskej a štátnej správy a záležitostí; aktívna účasť na veciach verejných; vzťahy medzi štátmi

 • politikum

  - politická vec alebo záležitosť

 • politizácia

  - pridávanie politického charakteru, rázu

 • politruk

  - politický komisár v bývalej Sovietskej armáde
  - politický komisár v bývalej Sovietskej armáde (politiceskij rukavaditel)

 • politúra

  - hladká lesklá povrchová vrstva vytvorená bezfarebným lakom

 • polívka

  - v nitrianskom nárečí - polievka

 • polje

  - zo srbochorvátčiny pochádzajúce označenie pre povrchovú krasovú zníženinu s plochým nánosovým dnom, prepadlinu v krasovej oblasti

 • pôlka

  - v liptovskom nárečí - egreš

 • poľky

  - v horno-nitrianskom nárečí - plané egreše

 • pollakicoprosis

  - polakikopróza, časté nutkanie na stolicu, časté vyprázdňovanie

 • pollakidipsia

  - polakidipsia, chorobné časté pitie, chorobný smäd

 • pollakisuria

  - polakizúria, časté nutkanie na močenie

 • pollex

  - palec (ruky)

 • pollinosis

  - polinóza, senná nádcha

 • poľnik

  - v spišskom nárečí - bubeník

 • polny

  - v spišskom nárečí - plný

 • poľo

  - v šarišskom nárečí - pole
  - loptová hra na koňoch alebo vo vode

 • polocytus

  - polocyt, pólová bunka vzniknutá pri zrení vaječnej bunky, na krátky čas zostáva spolu s vaječnou bunkou a potom zaniká

 • poloelipsa

  - polovica elipsy

 • polokores

  - V rómštine - Pomaly

 • pólokošeľa

  - tričko s košeľovým golierom, ktoré nosia hráči póla, u nás nesprávne nazývané polokošeľa

 • polonéza

  - poľský slávnostný tanec v miernom tempe

 • polonina

  - horská pastvina v ukrajinskej časti Karpát

 • polonistika

  - náuka o jazyku, histórii a kultúre poľského národa

 • polónium

  - rádioaktívny prvok, značka Po

 • polovka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - polovica

 • položňica

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sedmoňeďeľka

 • polstrovaný

  - čalúnený

 • polt

  - v spišskom nárečí - kus(slaniny)

Pozri výraz PÓL v synonymickom slovníku slovenčiny.