Hľadaný výraz "org" v Slovníku cudzích slov

nájdených 85 výsledkov (1 strana)

 • ORG

  - Skratka učebného predmetu Organizácia odevnej výroby

 • orgán

  - funkčná časť tela organizmu, napríklad mozog, srdce alebo obličky.
  - diel; úd, funkčná časť tela, ústroj rastlín a živočíchov vykonávajúci určitú funkciu; tlmočník názorov; zložka politického hnutia, ktorá vykonáva rozhodnutia volených členov; hlas; prostriedok k prejaveniu názoru alebo vôle, napr. inštitúcia, časopis a pod.
  - diel; úd, funkčná časť tela, ústroj rastlín a živočíchov vykonávajúci určitú funkciu; tlmočník názorov; zložka politického hnutia, ktorá vykonáva rozhodnutia volených členov; hlas; prostriedok k prejaveniu názoru alebo vôle, napr. inštitúcia, časopis a pod

 • organela

  - vnútrobunková štruktúra, napríklad mitochondria, chloroplast alebo jadro.
  - bunková súčasť, jednobunkové organizmy u nižších živočíchov

 • organella

  - štruktúrna a funkčná subjednotka cytoplazmy, odlišujúca sa ultraštrukturálnym obrazom, obsahom enzýmov apod.

 • organicizmus

  - vysvetľovanie spoločenských procesov biologickými zákonitosťami živých organizmov

 • organická chémia

  - zaoberá sa prvkami a zlúčeninami obsahujúcimi uhlík

 • organický

  - ústrojný, živý; usporiadaný, ucelený; súvisiaci s rastlinným alebo alebo živočíšnym organizmom; prirodzene vyplývajúci; účelne usporiadaný

 • organicus

  - organický, ústrojný, účelne usporiadaný, charakterizovaný anatomickými zmenami v postihnutom tkanive

 • organika

  - organická chémia; skladba vnútorne usporiadaných zložiek

 • organisatio

  - organizácia, usporiadanie

 • organismus

  - "ústroje, ústrojenstvo, súbor orgánov živočíšneho alebo rastlinného tela

 • organista

  - hudobník hrajúci na organe

 • organizácia

  - poriadok; zariadenie; účelové spojenie ľudí do kolektívu sledujúceho spoločný cieľ alebo záujem; spôsob usporiadania

 • organizer

  - adresár, plánovač termínov

 • organizmus

  - živá bytosť, alebo forma života od mikroskopického mikróba po veľký strom alebo veľrybu.
  - ústrojenstvo; jednotný živý celok, jedinec; súbor orgánov; samostatná živá bytosť; súbor zložiek určených k inej činnosti; vnútorné zloženie; usporiadaný a účelne zložený celok

 • organizovať

  - zariaďovať, zakladať, vytvárať, riadiť

 • organki

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ústna harmonika

 • organo-

  - prvá časť zložených slov s významom orgán, orgánový, organický

 • organogenes

  - organogénny, orgánotvorný, orgánového pôvodu

 • organogenesis

  - organogenéza, vývoj, vznik orgánu

 • organogenetický

  - týkajúci sa organogenézy

 • organogeneticus

  - organogenetický, týkajúci sa vývoja orgánov

 • organogenéza

  - vznik a vývoj orgánov tvoriacich telo živého jedinca

 • organogénny

  - vytvorený pôsobením organizmov alebo taký, ktorý z nich vznikol; vytvárajúci orgány

 • organografia

  - popis orgánov a ich rozloženia v telách živočíchov a rastlín

 • organographia

  - "organografia, popis orgánov
  - organografia, popis orgánov

 • organoides

  - organoidný, vo vzťahu k určitému orgánu, podobný určitému orgánu alebo jeho tkanivu, napodobňujúci orgánové usporiadanie

 • organoidum

  - organoid, bunkové štruktúry, ktoré v bunke nikdy nechýbajú a ktoré majú dôležitú funkciu

 • organoleptika

  - metóda zmyslového posudzovania potravín

 • organolit

  - organická látka, napr. uhlie

 • organologia

  - organológia, náuka o jednotlivých orgánoch a o ich funkciách
  - náuka o stavbe orgánov v živočíšnom a rastlinnom tele

 • organon

  - nástroj, prostriedok, pomôcka myslenia a bádania; Aristotelove spisy o logike, považované neskoršími vydavateľmi za základný nástroj poznania

 • organonymia

  - organonýmia, názvoslovie telesných orgánov

 • organopathia

  - organopatia, ochorenie orgánu (všeobecne)

 • organopexa

  - chirurgické prišitie orgánu

 • organopexis

  - organopexa, chirurgické upevnenie orgánu

 • organopreparát

  - liečivý výťažok z orgánov živočíchov

 • organoterapeutikum

  - liek pripravený z výťažkov z orgánov živočíchov

 • organoterapia

  - liečba liečivými výťažkami z orgánov živočíchov

 • organotherapia

  - organoterapia, liečba výťažkami zo živočíšnych orgánov

 • organotrof

  - živočích živiaci sa organickou potravou

 • organotropismus

  - schopnosť látky pôsobiť na určitý orgán

 • organotropizmus

  - schopnosť konkrétnej látky pôsobiť na určitý orgán

 • organtín

  - riedka tkanina plátnovej väzby z voľnejšej krútenej bavlnenej alebo zmesovej priadze, s tuhou apretúrou

 • organum

  - orgán, ústrojenstvo
  - raná forma viachlasného spevu

 • orgasmus

  - orgazmus, vyvrcholenie pohlavného styku, vrcholné pohlavné vzrušenie pri koite

 • orgazmus

  - vrchol vzrušenia pri pohlavnom styku, vyvrcholenie

 • orgiastický

  - zmyslovo vzrušený, rozvášnený; v náboženskom vytržení

 • orgiazmus

  - vytrženie, najmä náboženské, vyvrcholenie orgií

 • orgie

  - staroveké bohoslužby sprevádzané hýrením; hýrenie, zmyslové rozvášnenie, neviazaná, bujará, výstredná zábava

 • orgonina

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - orgován

 • zmyslový orgán

  - orgán, ktorý informuje živočícha o určitých vlastnostiach okolitého prostredia a o dianí okolo neho alebo v jeho vlastnom tele a vysiela jemné elektrické nervové vzruchy. Napríklad zmyslovým orgánom zraku je oko.

Pozri výraz ORG v synonymickom slovníku slovenčiny.