Hľadaný výraz "di" v Lekárskom slovníku

Nájdených 293 výsledkov (3 strán)

 • Diabetes

  - cukrovka

 • diabetogenes

  - diabetogénny, vyvolávajúci cukrovku

 • diabetoides

  - diabetoidní, cukrovke podobný

 • diabetologia

  - diabetológia, náuka o cukrovke, o ich vzniku a liečení

 • diabetophobia

  - diabetofóbia, prehnaný strach pred ochorením úplavicou

 • diabrosis

  - diabróza, nahlodanie, rozrušenie, prederavenie

 • diacetaemia

  - diacetémia, prítomnosť acetoctovej kyseliny v krvi

 • diaceturia

  - diacetúria, prítomnosť acetoctovej kyseliny v moči

 • diacetylmorphinum

  - diacetylmorfín, heroín, derivát morfínu

 • diaclasia

  - diaklázia, znovuzlomenie napravujúce alebo korigujúce deformity (osteoklázia)

 • diaclysma

  - diaklyzma, výplach tráviaceho ústrojenstva veľkým množstvom tekutiny

 • diacrisis

  - "diakríza, diferenciálna diagnóza

 • diactinus

  - diaktínny, priepustný pre žiarenie

 • diadochocinesis

  - diadochokinéza, schopnosť prevádzať rýchlo za sebou pohyby, ako je pronácia a supinácia predlaktia alebo otváranie a zatváranie päste

 • diadochokinesis

  - diadochokinéza, schopnosť prevádzať rýchlo za sebou pohyby, ako je pronácia a supinácia predlaktia alebo otváranie a zatváranie päste

 • diaeresis

  - "dierézia, uvolnenie súvislosti, tesnosti, predelenie

 • diaeta

  - diéta, životospráva, úprava životosprávy ako prevencia vzniku chorôb alebo ako súčasť liečebného procesu, správny spôsob výživy

 • diaetetice

  - dietetika, náuka o správnej životospráve (výžive) zdravých i chorých

 • diaeteticus

  - dietetický, týkajúci sa životosprávy

 • diaetologia

  - dietológia, náuka o zdravej, správnej životospráve

 • diagnosis

  - diagnóza, rozpoznanie, určenie choroby

 • diagnostica

  - diagnostika, náuka o rozpoznávaní a pomenovaní choroby

 • diagnosticus

  - diagnostický, vzťahujúci sa k diagnóze

 • diagonalis

  - diagonálny, uhlopriečny

 • diagramma

  - diagram, nákres, grafické znázornenie priebehu nejakého procesu

 • diakinesis

  - diakinéza, obdobie profázy redukčného delenie

 • dialogus

  - dialóg, rozhovor, hovor

 • dialysis

  - dialýza, odstraňovanie, oddeľovanie vysokomolekulárnych látok od nízkomolekulárnych látok pomocou polopriepustných membrán

 • dialyzát

  - produkt dialýzy

 • diameter

  - priemer

 • diaminum

  - diamín, zlúčenina uhľovodíkov s dvoma amínovými skupinami

 • diapedesis

  - diapedéza, prestup, prenikanie krvných elementov neporušenou cievnou stenou do okolia

 • diaphanoscopia

  - diafanoskopia, vyšetrovanie dutín pomocou diafanoskopu, tj. presvecovaním priestoru svetelným zdrojom

 • diaphoresis

  - diaforéza, potenie, vylučovanie potu

 • diaphoreticus

  - diaforetický, vyvolávajúci potenie

 • diaphragma

  - medzistena, prepážka, bránica

 • diaphragmalgia

  - diafragmalgie, bolesť bráničná, bolestivosť bránice

 • diaphragmaticus

  - diafragmatický, bráničný, týkajúci sa bránice

 • diaphragmatocele

  - diafragmatokéla, hernia, prietrž bráničná

 • diaphysectomia

  - diafyzektómia, operačné odňatie strednej časti dlhej kosti

 • diaphysis

  - diafýza, stredná časť dlhých kostí

 • diaplacentalis

  - diaplacentárny, schopnosť látok preniknúť placentou

 • diapnoe

  - diapnoe, perspirácia, nepozorovateľné odparovanie vody z kože (perspiratio insensibilis)

 • diapyesis

  - diapyéza, hnisanie, zahnisanie

 • diarrhoea

  - diarea, hnačka

 • diarrhoicus

  - diaroický, hnačkový

 • diaschisis

  - diaschíza, porucha, výpad funkcie určitého nervového úseku

 • diascleralis

  - diasklerálny, precházajúci očným bielkom (rez pri operácii)

 • diascopia

  - diaskopia, presvetľovanie, vyšetrenie, zvlášť povrchných kožných ochorení, pomocou diaskopu

 • diastasis

  - diastáza, rozdelenie, rozostup (napr. svalov)

 • diastasum

  - diastáza, amyláza, pankreatický enzým štiepiaci škrób

 • diastema

  - vrodená medzera medzi hornými strednými rezákmi

 • diastematochilia

  - diastematochília, vrodený rozštep pier

 • diastematocrania

  - diastematokrania, vrodený pozdĺžny rozostup lebky

 • diastematomyelia

  - diastematomyélia, vrodený rozštep, rozdelenie miechy mezodermálnou väzivovou prepážkou

 • diastematopyelia

  - diastematopyélia, vrodený pozdĺžny rozostup pánvy

 • diaster

  - diaster, usporiadanie chromozómov do tvaru dvojitej hviezdice v mitotickej a meiotickej anafáze a na začiatku telofázy

 • diastola

  - uvolnenie, ochabnutie srdcového svalu (opak systoly)

 • diastolicus

  - diastolický, týkajúci sa diastoly

 • diastrophicus

  - diastrofický, zvrátený, skrčený (vo vzťahu k telesnému rastu)

 • diathermia

  - diatermia, liečebné lokálne prehrievanie, pretepľovanie pomocou vysokofrekvenčného elektrického prúdu

 • diathermocoagulatio

  - diatermokoagulácia, tepelná koagulácia pomocou vysokofrekvenčného elektrochirurgického noža

 • diathesis

  - diatéza, konštitučná náklonnosť organizmu k určitej chorobe, k chorobnej reakcii

 • diazo-

  - prvá časť zložených chemických názvov označujúca zlúčeniny so skupinou - N = N -

 • dibrachius

  - dibrachius, jedinec so zdvojenými ramenami

 • DIC

  - diseminovaná intravaskulárna koagulácia

 • dicentrický

  - štruktúrovo abnormálny chromozóm s dvoma centromérami.

 • dicentricus

  - dicentrický, dvojstredový

 • dicephalia

  - dicefália, jedinec s dvoma hlavami

 • dicephalus

  - dicefalus, diplocefalus, jedinec s dvoma hlavami

 • dicheilia

  - dicheília, jedinec so zdvojenými perami

 • dicheiria

  - dicheíria, jedinec so zdvojenými rukami

 • dichotomia

  - dichotómia, delenie na dve časti

 • dichroismus

  - dichroizmus, dvojfarebnosť, schopnosť niektorých nerastov rozkladať svetlo, takže majú inú farbu pri zmene optickej osi

 • dichromasia

  - dichromázia, dichromatopsia, forma farbosleposti, schopnosť rozlišovať len dve základné farby

 • dicliditis

  - dikliditída, zápal chlopní

 • dicoria

  - dikória, zdvojená zrenica

 • dicrocoeliosis

  - dikrocelióza, ochorenie pečene spôsobené motolicou malou

 • Dicrocoelium dendriticum (lanceolatum)

  - pečeňový parazit

 • dicrotia

  - dikrotia, tepová dvojvrcholovosť, dvojitý tep

 • dictyoma

  - diktyóm, vnútroočný nádor

 • didelphia

  - didelfia, zdvojená maternica, malformácia maternice, prípadne pošvy

 • didymalgia

  - didymalgia, bolestivé semenníky

 • didymitis

  - didymitída, zápal semenníkov

 • diembryonicus

  - diembryonický, dvojzárodočný

 • diencephalicus

  - diencefalický, týkajúci sa medzimozgu

 • diencephalon

  - medzimozog
  - talamencefalon, diencefalon, medzimozog

 • diencephalosis

  - diencefalóza, celkové ochorenie organizmu vzniknuté poruchou v oblasti medzimozgu

 • dietoterapia

  - liečenie vhodne usporiadanou výživou

 • diferenciácia

  - z lat. - proces rozrôzňovania, ktorý je jedným zo základných princípov vývoja organizmu

 • differentia

  - diferencia, rozdiel, rôznosť

 • differentialis

  - diferenciálny, rozlišujúci

 • differentiatio

  - diferenciácia, rôznosť, rozlišovanie, roztriedenie

 • difficilis

  - neľahký, obtiažny

 • difficilitas

  - dificilita, obtiažne prispôsobovanie sa okoliu

 • diffissus

  - rozštiepený, rozdelený

 • difformis

  - diformný, beztvarý, znetvorený

 • difformitas

  - diformita, znetvorenie, deformita

 • diffractio

  - "difrakcia, zmena smeru vlnenia vyvolaná nárazom na prepážku

 • diffusibilitas

  - difuzibilita, priepustnosť

 • diffusio

  - "difúzia, prenikanie, prelínanie, pohyb látok z miesta vyššej koncentrácie na miesto nižšej koncentrácie

 • diffusus

  - difúzny, rozptýlený, neohraničený

 • digastricus

  - digastrický, dvojbruškový

 • digestio

  - digescia, trávenie

 • digestivus

  - digestívny, týkajúci sa trávenia, podporujúci trávenie

 • digestorius

  - slúžiaci ku tráveniu, tráviaci

 • digitalis

  - "digitálny, číslicový

 • digitalisatio

  - digitalizácia, podávanie liekov obsahujúcich Digitalis k dosiahnutiu terapeutického (kardiotonického) účinku

 • digitalismus

  - ( Digitalis náprstník) digitalizmus, otrava látkami obsiahnutými v náprstníku (glykozidy)

 • digitatio

  - digitácia, prstovité utváranie, rozvrstvenie, prstovité formy

 • digitatus

  - prstami opatrený, prstovitý

 • digitiformis

  - digitiformný, podobný prstu

 • digitoxinum

  - digitoxín, prirodzený glykozid z listov náprstníka červeného (Digitalis purpurea)

 • digitus

  - "prst

 • dignathia

  - "dignatia, vrodené vyvinutie dvoch dolných čeľustí

 • dignitas

  - dôstojnosť, hodnota, cena

 • dihydroxyphenylalaninum

  - ( DOPA) dihydroxyfenylalanín, predstupeň dopamínu, noradrenalínu a adrenalínu (katecholamíny)

 • diktyotén

  - fáza prvého meiotického delenia, v ktorej ľudské vajíčko pretrváva od neskoršieho obdobia fetálneho života až do ovulácie.

 • dilaceratio

  - dilacerácia, roztrhnutie tkaniva

Naposledy hľadané výrazy:

Slovník skratiek: jeã, sčr, gl, ang, špp, bz, r a r, opáč, fkp, fra, snt, ã ã ovn, , tie, ivy