Hľadaný výraz "ní" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1212 výsledkov (11 strán)

 • NI

  - Nikaragujská republika, skrátený názov Nikaragua. Skratka štátu.
  - skratka pre nikel z angl. nickel - chemický prvok s protónovým číslom 28

 • niacinum

  - niacín, kyselina nikotínová (P-P faktor, protipelagrový faktor)

 • NIC

  - Nikaragujská republika, skrátený názov Nikaragua. Skratka štátu.

 • ničeľnica

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - súčasť krosien - hrebeň

 • ňichto

  - v šarišskom nárečí - nikto, nik

 • ničic

  - v šarišskom nárečí - ničiť

 • nick

  - krycie meno, prezývka, napr. na internete

 • nickname

  - prezývka

 • nicotinamidum

  - nikotínamid, súčasť koenzýmov NAD a NADP, ktoré pôsobia ako prenášači elektrónov a vodíka pri látkovej premene

 • nicotinamidum,

  - nikotínamid, súčasť koenzýmov NAD a NADP, ktoré pôsobia ako prenášači elektrónov a vodíka pri látkovej premene

 • nicotinismus

  - nikotinizmus, chronická otrava nikotínom

 • nicotinum

  - nikotín, alkaloid z listov tabaku

 • NICs

  - skratka pre newly industrialized countries - novoindustrializované krajiny

 • nict(it)atio

  - niktitácia, kŕčovité žmurkanie

 • nictitans

  - žmurkajúci

 • nidácia

  - usadenie sa oplodneného vajíčka v maternicovej sliznici; hniezdenie

 • nidatio

  - nidácia vajíčka, uhniezdenie, zachytenie oplodneného vajíčka v sliznici maternice

 • nielo, niello

  - technika zdobenia kovových, najmä strieborných predmetov v šperkárstve a zbrojárstve

 • NIESR

  - vo Veľkej Británii, skratka pre National Institute for Economic and Social Research - Národný ústav pre hospodársky a sociálny výskum

 • nife

  - zemské jadro podľa pravdepodobného zloženia z niklu (Ni) a železa (Fe)

 • ňigda

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nikdy

 • nigdaj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nikdy

 • nigdo

  - v záhorskom nárečí - nikto

 • nigdy

  - v záhorskom nárečí - nikdy

 • ňigdze

  - v šarišskom nárečí - nikam,nikde

 • niger

  - čierny

 • nigricans

  - tmavý, černejúci

 • nigrín

  - čierna odroda minerálu rutilu

 • nigrities

  - načernalé škvrny na koži, čierno sfarbená koža

 • nigromantia

  - černokňažníctvo, čierna mágia

 • nigrosín

  - umelé modročierne farbivo

 • nihil novi sub sole

  - nič nové pod slnkom, výrok starožidovského filozofa ben Akibu

 • nihilismus

  - nihilizmus, odmietanie, popieranie všetkých hodnôt

 • nihilisticus

  - nihilistický, odmietavý

 • nihilizmus

  - popieranie všetkých spoločensko-mravných zásad, bezzásadovosť

 • nika

  - výklenok v stene; životné prostredie vyhovujúce potrebám určitého súboru rastlín alebo živočíchov

 • nikefóbia

  - strach z víťazstva, z úspechu

 • nikel

  - kovový nekorodujúci prvok, značka Ni

 • nikelín

  - arzenid nikelnatý, nerast

 • nikol

  - polarizačný hranol

 • nikotín

  - silne toxický alkaloid v tabakových listoch

 • nikotinizmus

  - otrava nikotínom v dôsledku nadmerného fajčenia

 • niktácia, niktitácia

  - chorobné mrkanie, druh kŕča očných viečok

 • nimbostratus

  - rozsiahla šedá vrstva oblačnosti

 • nimbus

  - mrak, dážď
  - svätožiara; dobrá povesť, sláva niekoho; už nepoužívané označenie pre dažďové alebo snehové oblaky
  - mrak, dážď

 • NIMEA

  - skratka pre Northern Irish Meat Exporters Association - Severoírske združenie exportérov mäsa

 • nimis

  - príliš, nadmerne

 • nimius

  - veľmi silný

 • NIMMB

  - skratka pre Northern Ireland Milk Marketing Board - Severoírsky výbor pre marketing mlieka

 • nimród

  - vášnivý lovec, poľovník

 • ninuša

  - v spišskom nárečí - teta

 • NIO

  - kód meny cordoba. Mena sa používa v krajine Nikaragua (Nikaragujská republika)

 • niób

  - kov bielej farby, značka Nb

 • niolo

  - mäkký 50% syr z ovčieho mlieka, pôvodom z Francúzska. Má veľmi výraznú chuť aj vôňu, dozrieva 3 mesiace.
  - mäkký syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 50%. Pôvodom z Francúzska

 • nirvána

  - v budhizme stav najvyššej blaženosti

 • ňis

  - v šarišskom nárečí - niesol

 • NISA

  - skratka pre net income stabilisation account - účet stabilizácie čistého príjmu

 • nisus

  - úsilie, námaha

 • ňit

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - niet
  - fyzikálna jednotka jasu, značka nt

 • nitidus

  - "lesknúci sa
  - lesknúci sa

 • nitor

  - lesk, hladkosť, pekný zovňajšok

 • nitrácia

  - zavedenie jednej alebo viacerých skupín –NO2 do organických zlúčenín

 • nitrát

  - dusičnan; soľ kyseliny dusičnej

 • nitratín

  - nerastný dusičnan sodný, čílsky liadok

 • nitrid

  - zlúčenina dusíka s kovom

Pozri výraz NÍ v synonymickom slovníku slovenčiny.