Hľadaný výraz "nã" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1659 výsledkov (14 strán)

 • Na

  - V rómštine - Nie
  - chemická značka sodíka (natrium)

 • NA

  - Namíbijská republika, skrátený názov Namíbia. Skratka štátu.
  - skratka pre sodík z angl. sodium - chemický prvok s protónovým číslom 11
  - chemická značka sodíka (natrium)
  - V rómštine - Nie

 • na draže

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - na ceste

 • na hajsi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - na všedný deň

 • na luce

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - na lúke

 • na mojo sumeňe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - namôjdušu

 • na peckoj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - na peci

 • na ščižar

  - v abovskom nárečí - otvorené dokorán

 • na sprik

  - v šarišskom nárečí - na priek

 • na veľikodňe

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - na Veľkú Noc

 • Naachajuvav

  - V rómštine - Nerozumiem

 • NAB

  - Skratka učebného predmetu Náboženstvo

 • nabic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - možno

 • nabirac

  - v šarišskom nárečí - naberať

 • nabla

  - v matematike operátor alebo názov pre diferenciálny vektorový operátor, tzv. Hamiltonov operátor

 • nabĺind

  - v šarišskom nárečí - naslepo

 • nabob

  - pôvodne v Indii posmešné označenie úradníka britskej Východoindickej spoločnosti v 18. storočí; titul správcu indickej provincie; neskôr orientálny kniežací titul; nadutý boháč

 • naburgovac

  - v šarišskom nárečí - napožičiať

 • NAC

  - skratka pre nominal assistance coefficient (ratio of value of support, excluding budgetary support, to the value of gross farm receipts) - koeficient nominálnej pomoci (pomer hodnoty podpory, okrem rozpočtovej podpory, k hodnote hrubých poľnohospodárskych príjmov)
  - Skratka učebného predmetu Náčuvy

 • nač

  - v záhorskom nárečí - načo

 • načapac

  - v spišskom nárečí - nachytať

 • nace

  - v šarišskom nárečí - tu máte

 • naceklo

  - v šarišskom nárečí - natieklo

 • nacengani

  - v šarišskom nárečí - opitý

 • nacešic

  - v šarišskom nárečí - natešiť

 • nachkaslik

  - v spišskom nárečí - nočný stolík

 • nachlampa

  - v spišskom nárečí - nočná lampa

 • nachodzic še

  - v šarišskom nárečí - nachádzať sa

 • nachtkoslík

  - v bansko-štiavnickom nárečí - nočný stolík

 • nacifikácia

  - presadzovanie, uplatňovanie nacistických metód a zásad do života spoločnosti

 • nacina

  - v spišskom nárečí - vňať

 • načinko

  - v šarišskom nárečí - nádoba

 • nacionál

  - pseudovlastenec

 • nacionále

  - súhrn osobných údajov, najčastejšie v podobe písomného dokumentu

 • nacionálie

  - osobné údaje; opis osoby

 • nacionalita

  - národnosť

 • nacionalizácia

  - znárodnenie

 • nacionalizmus

  - prehnané vlastenectvo; ideológia na základe presvedčenia o výnimočnosti či dokonca nadradenosti vlastného národa

 • nacionálny

  - národný, vzťahujúci sa k verejnému a politickému životu národa

 • nacirac

  - v šarišskom nárečí - natierať

 • načisto

  - v šarišskom nárečí - úplne, celkom

 • nacizmus

  - nacionálny socializmus; nemecký národný socializmus A. Hitlera

 • naco

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - načo

 • NAD

  - kód meny namíbijský dolár. Mena sa používa v krajine Namíbia (Namíbijská republika)

 • nadácia

  - majetok natrvalo venovaný na všeobecne užitočný účel; donácia; nezisková, účelová organizácia

 • nadejít

  - v záhorskom nárečí - nadísť

 • nadejsc

  - v šarišskom nárečí - nadíjsť

 • nadešecko

  - v záhorskom nárečí - nadovšetko

 • Nadikh

  - V rómštine - Nepozeraj sa

 • nadir

  - podnožník; vrchol neviditeľnej časti pomyselnej nebeskej pologule; myslený bod na oblohe ležiaci priamo oproti zenitu

 • nadkaslik

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - skrinka
  - v šarišskom nárečí - nočný stolík

 • nadobor

  - hviezda najvyššej svietivosti, s veľkým priemerom a nízkou hustotou

 • nadraguľa

  - v spišskom nárečí - omamná bylina

 • nadrucuj

  - v šarišskom nárečí - nadhadzuj

 • naduc

  - v šarišskom nárečí - nafúknuť, nafúkať

 • Nadža ňikhaj

  - V rómštine - Nechoď preč

 • nadzac

  - v spišskom nárečí - navliecť

 • nadzem

  - v šarišskom nárečí - asi

 • nadzirac še

  - v šarišskom nárečí - dohadovať sa

 • naeviformis

  - néviformný, tvaru materského znamienka

 • naevocellularis

  - névocelulárny, z névových buniek

Pozri výraz NÃ v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: pnt, zhn, mz, szb, nuh, tlp, fil, rxp, ssd, euro coop, obt, isg, akkor, tch, vem