Hľadaný výraz "pr" v Lekárskom slovníku

Nájdených 483 výsledkov (5 strán)

 • practicum

  - praktikum, praktické cvičenie

 • practicus

  - praktický, činný, výkonný

 • prae

  - napred, vpredu, pred

 • praeadultus

  - predčasne dospelý, vyzretý

 • praeagonalis

  - preagonálny, pred agóniou, pred umieraním

 • praealbuminum

  - prealbumín, plazmatický proteín s krátkym biologickým polčasom

 • praeanalis

  - preanálny, nachádzajúci sa pred ritným otvorom

 • praeaorticus

  - preaortický, nachádzajúci sa pred srdcovnicou (aortou)

 • praeauricularis

  - preaurikulárny, nachádzajúci sa pred ušnicou

 • praeaxialis

  - preaxiálny, nachádzajúci sa pred osou

 • praeaxillaris

  - preaxilárny, nachádzajúci sa pred podpazuším

 • praeblastomatosis

  - preblastomatóza, chorobná zmena tkaniva, ktorá sa môže za určitých okolností zmeniť na zhubný nádor, prekanceróza

 • praecaecalis

  - precekálny, nachádzajúci sa pred slepým črevom

 • praecancerosis

  - prekanceróza, chorobný stav s tkanivovými zmenami, z ktorých sa môže vyvinúť rakovina

 • praecancerosus

  - prekancerózny, predrakovinový

 • praecapillaris

  - predvlásočnicový, nachádzajúci sa pred kapilárou

 • praecarcinoma

  - prekarcinóm, chorobná zmena blízka rakovine alebo zmena, z ktorej sa rakovina môže vyvinúť

 • praecardialgia

  - prekardialgia, bolesť na prednej strane hrudníka v oblasti srdca

 • praecardialis

  - prekardiálny, nachádzajúci sa pred srdcom, týkajúci sa oblasti v blízkosti srdca

 • praecartilagineus

  - prekartilaginný, týkajúci sa nezrelého chrupavčitého tkaniva

 • praecartilago

  - nezrelé chrupavčité tkanivo

 • praecautio

  - prekaucia, predvídavosť, predom vykonané opatrenia

 • praecavalis

  - prekaválny, týkajúci sa hornej dutej žily

 • praecentralis

  - precentrálny, predstredový, nachádzajúci sa pred stredom

 • praeceptum

  - príkaz, rada, návod

 • praecervicalis

  - precervikálny, nachádzajúci sa pred krčkom maternice

 • praechiasma

  - prechiazma (optická), oblasť pred skrížením vlákien zrakového nervu

 • praechondrialis

  - prechondriálny (blastém), populácia buniek vzniknutá z mezenchýmu, ktorá dáva základ chondrocytom chrupky

 • praechordalis

  - prechordový, nachádzajúci sa pred chrbtovou strunou

 • praecipitans

  - urýchľujúci, strhujúci

 • praecipitatio

  - precipitácia, zrážanie, pochod, pri ktorom sa z roztoku vylučuje zrazenina (napr. reakcia medzi rozpustným antigénom a protilátkou, pri čom vzniknutý komplex vypadáva z roztoku)

 • praecipitatum

  - precipitát, zrazenina

 • praecipitinum

  - precipitin, protilátka, ktorá sa naviaže na príslušný antigén a spôsobí precipitáciu vzniknutého komplexu

 • praecipue

  - hlavne, predovšetkým

 • praecise

  - stručne, krátko

 • praecisus

  - príkry, strmý, presný

 • praeclimacterium

  - preklimaktérium, obdobie pred prechodom

 • praeclinicus

  - "predklinický, pred vznikom choroby

 • praeclusio

  - preklúzia, zánik práva po skončení lehoty

 • praecocitas

  - prekocita, predčasnosť

 • praecoma

  - prekóma, predkomatózny stav, začínajúca kóma

 • praecommissuralis

  - nachádzajúci sa pred spojením

 • praecordialgia

  - prekordialgia, bolesť v prekordiu

 • praecordialis

  - prekordiálny, týkajúci sa prekordia

 • praecordium

  - prekordium, predná strana hrudníka v oblasti srdca

 • praecostalis

  - prekostálny, predrebrový

 • praecox

  - skoro zrelý, predčasný

 • praecuneus

  - predklínie (časť mozgového laloka)

 • praecursor

  - "prekurzor, predchodca

 • praedelirium

  - predelírium, začínajúce delírium, zvýšený nepokoj ako začínajúca fáza delíria

 • praedentinum

  - predentín, nezvápenatená vrstva lemujúca vnútorný povrch dentíinu

 • praedestinatio

  - predestinácia, predurčenie

 • praedeterminantia

  - predeterminácia, predurčenie, nevedecký názor, že celý vývoj organizmu je určený dopredu

 • praediastolicus

  - prediastolický, obdobie pred diastolou

 • praedicatio

  - "predikácia, výpoveď

 • praedictio

  - predikcia, predpoveď, odhad do budúcnosti

 • praedilectio

  - "predilekcia, záľuba

 • praedilectus

  - "predilekčný, obľúbený, vhodný, priaznivý, kladný

 • praedispositio

  - predispozícia, náchylnosť, sklon, vrodená alebo získaná podmienka pre určitý jav, chorobu

 • praedominantia

  - predominancia, prevaha, nadvláda

 • praedormitio

  - stav bezprostredne pred zaspávaním

 • praeeclampsia

  - preeklampsia, príznaky nastupujúcej eklampsie

 • praeeruptivus

  - preeruptívny, stav pred vypuknutím choroby

 • praefatio

  - prefácia, úvod, úvodný proslov, predhovor

 • praeferentia

  - preferencia, výhoda, prednosť

 • praefixus

  - vpredu pripevnený, prichytený

 • praeformativus

  - preformatívny, dopredu vytvorený

 • praefrontalis

  - prefrontálny, nachádzajúci sa vpredu na čele, týkajúci sa prednej časti čelového laloka mozgu

 • praeganglionicus

  - situovaný pred gangliom, vstupujúci do ganglia

 • praegenitalis

  - pregenitálny, vzťahujúci sa k včasnému obdobiu psychosexuálneho vývoja

 • praegnans

  - oplodnená, tehotná

 • praegnantia

  - pregnancia, tehotenstvo

 • praegnophobia

  - pregnofóbia, chorobný strach pred tehotenstvom

 • praegravatio

  - pregravácia, preťaženie, nadmerné zaťaženie

 • praegraviditas

  - pregravidita, obdobie pred tehotenstvom

 • praegressus

  - pregresia, predchádzanie

 • praehepaticus

  - prehepatický, nachádzajúci sa pred pečeňou

 • praeictericus

  - preikterický, stav pred vznikom žltačky

 • praeinvasivus

  - preinvaz(ív)ny, doteraz nezasahujúci, neprenikajúci (napr. malígne zmeny v bunkách, ktoré tvoria inak normálne tkanivo)

 • praeiudicium

  - predrozhodnutý, určujúci rozhodnutie, ovplyvňujúci rozhodovanie v podobných prípadoch

 • praelacrimalis

  - prelakrimálny, situovaný pred slzným vakom

 • praelaryngealis

  - prelaryngeálny, nachádzajúci sa pred hrtanom

 • praelentaris

  - prelentárny, predšošovkový

 • praeleucaemia

  - preleukémia, stav, z ktorého môže vzniknúť leukémia (napr. myelodysplastický syndróm)

 • praelongus

  - veľmi dlhý

 • praematuritas

  - prematurita, predčasná zrelosť, predčasnosť

 • praematurus

  - ranný, predčasne zrelý, predčasný

 • praemaxilla

  - premaxila, medzičeľusť (os incisivum)

 • praemaxillaris

  - premaxilárny, nachádzajúci sa pred hornou čeľusťou

 • praemedicatio

  - premedikácia, medikamentózna príprava chorého pred anestéziou

 • praemelaninum

  - premelanín, prekurzor melanínu

 • praemenopausis

  - premenopauza, obdobie niekoľko rokov pred menopauzou, keď sa začínajú menštruačné poruchy

 • praemenstrualis

  - premenštruačný, v období pred menštruáciou

 • praemenstruum

  - premenštruum, dni pred menštruáciou

 • praemissio

  - premisia, predpoklad

 • praemolaris

  - "premolárny, črenovcový

 • praemonitus

  - pripomenutie, varovanie, výstraha

 • praemorbiditas

  - premorbidita, zmeny pred vypuknutím choroby

 • praemorbidus

  - premorbidný, objavujúci sa pred nástupom choroby

 • praemortalis

  - premortálny, objavujúci sa pred smrťou

 • praenatalis

  - prenatálny, týkajúci sa obdobia pred narodením

 • praeoccipitalis

  - preokcipitálny, nachádzajúci sa pred záhlavím, pred záhlavnou kosťou

 • praeoperativus

  - predoperačný, v období pred operáciou

 • praeparans

  - pripravujúci dopredu

 • praeparatio

  - preparácia, príprava, úprava (napr. pri anatomických pitvách)

 • praeparatum

  - preparát, umelý prípravok, umelo pripravený predmet (spravidla pre študijné účely)

 • praepartalis

  - prepartálny, predpôrodný

 • praepatellaris

  - prepatelárny, nachádzajúci sa pred jabĺčkom (kolena)

 • praepelvicus

  - prepelvický, situovaný pred panvou

 • praepericardialis

  - preperikardiálny, nachádzajúci sa pred osrdcovníkom

 • praeperitonaealis

  - preperitoneálny, nachádzajúci sa pred pobrušnicou

 • praeponderatio

  - preponderácia, prevaha, prevládanie (v množstve alebo intenzite)

 • praepositio

  - prepozícia, predloženie, prednosť

 • praepotentia

  - prepotencia, prevaha, presila, nadvláda

 • praepubertalis

  - prepubertálny, týkajúci sa obdobia pred dospievaním

 • praeputialis

  - prepuciálny, predkožkový

 • praeputiotomia

  - prepuciotómia, preťatie predkožky

 • praeputium

  - predkožka

 • praepyloricus

  - prepylorický, predvrátnicový, nachádzajúci sa pred vrátnicovou žilou

 • praepyramidalis

  - prepyramidálny, nachádzajúci sa pred pyramídami (napr. predĺženej miechy)

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: scs, zal, des, e ide, job, , , resolution, dat, ã e, i o, čé, show, crs, uloha
Slovník skratiek: sdp, dzt, ľócha, otk, r01, zelã, e628, shd, čvn, t, v27, tjx, zaå, čvs, brl